banner image

Tại Sao Bạn Nên Mở Công Ty Holding Tại Singapore?

13/01/2021
Cập nhật lần cuối vào 22/09/2023

Công ty holding tại Singapore

Mở công ty holding tại Singapore sẽ rất có lợi khi bạn đang muốn kinh doanh quốc tế. Mô hình holding đã được rất nhiều các doanh nghiệp lớn áp dụng để mở rộng kinh doanh cũng như giảm thiểu các khoản thuế phải đóng.

Các ông lớn như Alphabet (Google), DBS, hay Berkshire Hathaway đều thiết lập công ty con hoặc công ty holding tại Quốc đảo Sư tử. Singapore có nhiều yếu tố quan trọng giúp đất nước này trở thành một trong những nơi lý tưởng nhất để thành lập một công ty holding.

1. Khái Niệm về Công Ty Holding tại Singapore

Công ty holding thường là cổ đông lớn của các công ty khác. Nói cách khác, công ty holding là công ty sở hữu các công ty khác thông qua việc sở hữu cổ phần trong các công ty này. Ngoài ra, công ty holding cũng có thể đầu tư và sở hữu các dạng tài sản khác, bao gồm cả tài sản trí tuệ.

Trong một mô hình holding, công ty holding thường được gọi là công ty mẹ. Các công ty được sở hữu sẽ được gọi là công ty con.

Một loại công ty holding phổ biến ở Singapore là holding đầu tư. Công ty holding đầu tư là dạng công ty chỉ đầu tư vào tài sản và cổ phiếu cho mục đích dài hạn. Nó không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Thu nhập của công ty holding đầu tư chủ yếu đến từ thu nhập bị động từ cổ tức, tiền lãi và tiền cho thuê.

>> Xem thêm: Thuế thu nhập của công ty holding đầu tư tại Singapore.

2. Lợi Ích Khi Thành Lập Công Ty tại Singapore

Nếu bạn có kế hoạch áp dụng mô hình holding, bạn nên cân nhắc thành lập công ty holding tại Singapore, bởi vì:

2.1. Thủ Tục Đăng Ký Nhanh Chóng

Bạn có thể đăng ký công ty holding dưới nhiều hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp được chọn nhiều nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Lý do nằm ở tính pháp lý riêng biệt, các thành viên có trách nhiệm hữu hạn và các lợi ích về thuế.

Bạn có thể thành lập công ty TNHH hữu hạn chỉ trong vòng vài ngày tại Singapore. Khi sử dụng dịch vụ đăng ký công ty, bạn chỉ cần cung cấp những thông tin và giấy tờ cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ. Họ sẽ tiến hành nộp đơn đăng ký đến chính phủ thay cho bạn. Sau đó, kết quả sẽ được thông báo thông qua email.

2.2. Giảm Thiểu Rủi Ro

Không có giới hạn cho số lượng công ty con và tài sản mà công ty holding của bạn tại Singapore có thể sở hữu. Các công ty con có thể được thành lập ở Singapore hoặc bất kỳ đâu trên thế giới.

Nếu các công ty con tại Singapore cũng được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, thì mô hình holding của bạn sẽ có tính an toàn cao. Nếu một công ty con hoạt động kinh doanh tốt, thì công ty mẹ chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Còn nếu nó kinh doanh thất bại và phá sản, sự tổn thức duy nhất mà công ty mẹ phải chịu là số cổ phần mà nó sở hữu tại công ty con đó.

Cấu trúc holding tại Singapore

Điều tương tự cũng áp dụng đối với các công ty con. Đối với hoạt động kinh doanh có tính rủi ro cao, bạn nên thiết lập một công ty riêng biệt. Nếu công ty đó thất bại, các công ty con khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, mô hình holding có thể giúp bạn linh hoạt trong việc tài chính. Công ty holding của bạn tại Singapore có thể dùng nguồn thu nhập cổ tức từ công ty con này để đầu tư lại vào công ty con khác có tiềm năng hơn.

2.3. Lợi Ích Thuế

Tại Singapore, nếu bạn có thể tận dụng tốt các chính sách thuế, bạn có thể giảm thiểu rất nhiều các khoản thuế phải đóng:

Hệ thống thuế doanh nghiệp đơn tầng

Thu nhập của một công ty Singapore chỉ bị đánh thuế một lần duy nhất. Các cổ đông khi nhận thu nhập từ cổ tức sẽ không bị đánh thuế lần nữa. Điều này nghĩa là bạn sẽ không bị đánh thuế lên phần cổ tức nhận được từ công ty holding của mình tại Singapore.

Thuế cổ tức Singapore

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp danh nghĩa đang ở mức 17% tại Singapore. Tuy nhiên, các khoản thuế phải đóng thực tế sẽ thấp hơn nhiều, bởi vì các chương trình giảm thuế tại nước này. Cụ thể, với chương trình giảm thuế một phần cho công ty Singapore, công ty holding của bạn có thể được hưởng các lợi ích sau:

 • 75% của khoản thu nhập $10.000 đầu tiên sẽ được miễn thuế, và
 • 50% của khoản thu nhập $190.000 tiếp theo sẽ được miễn thuế.

Với chương trình này, khoản thu nhập miễn thuế tối đa của công ty bạn có thể lên đến $102.500. Ngoài ra, nó có thể tiếp tục được hoàn thuế. Việc hoàn thuế sẽ được tự động thực hiện bởi cơ quan thuế Singapore. Trước đó, công ty bạn cũng có thể tận dụng các khoản khấu trừ chi phí cho phép để giảm thiểu phần thu nhập tính thuế.

Ở Singapore cũng không có thuế thặng dư vốn (capital gains tax) và không có thuế thu nhập tại nguồn (withholding) đối với cổ tức.

Miễn thuế cho thu nhập nước ngoài

Singapore đánh thuế lên thu nhập phát sinh tại nước ngoài, nhưng chỉ khi nó được chuyển và nhận tại Singapore. Điều này nghĩa là công ty holding của bạn tại Singapore có thể sẽ bị đánh thuế nếu nhận thu nhập từ các công ty con tại nước ngoài (nhận cổ tức chẳng hạn).

Miễn thuế thu nhập nước ngoài tại Singapore

Tuy nhiên, nguồn thu nhập nước ngoài có thể được miễn thuế nếu các điều kiện sau được thỏa:

 • Thu nhập đã chịu thuế tại nước ngoài
 • Mức thuế trần tại nước ngoài ít nhất ở mức 15% tại thời điểm thu nhập được chuyển và nhận tại Singapore
 • Cơ quan thuế được thuyết phục rằng việc miễn thuế sẽ có lợi cho đối tượng trả thuế tại Singapore

>> Xem thêm: Miễn thuế cho thu nhập nước ngoài tại Singapore.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Singapore đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hơn 80 quốc gia trên thể giới. Để thúc đẩy việc kinh doanh quốc tế, những hiệp định này đem đến những mức thuế ưu đãi hoặc thậm chí miễn thuế khi thu nhập được chuyển từ Singapore đến quốc gia ký kết hoặc ngược lại.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Singapore

Khi công ty holding tại Singapore của bạn nhận cổ tức, tiền lãi hoặc tiền cho thuê từ một công ty con tại quốc gia có ký kết hiệp định với Singapore, bạn có thể trả ít thuế hơn hoặc được miễn thuế. Vì vậy mà nếu bạn có ý định thành lập công ty holding tại Singapore, hãy chọn thành lập các công ty con ở các quốc gia hợp lý để tận dụng tốt hệ thống hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Singapore.

2.4. Chuyển Lỗ Giữa Các Công Ty

Ở Singapore có chương trình Group Relief cho phép các công ty trong cùng một tập đoàn chuyển lỗ cho nhau. Các khoản lỗ bao gồm:

 • Các khoản miễn thuế cố định (capital allowance) trong năm chưa khấu trừ
 • Các khoản kinh doanh lỗ trong năm chưa khấu trừ
 • Các khoản quyên góp trong năm chưa khấu trừ

Khoản lỗ tại Singapore

Với chương trình Group Relief, bạn sẽ có thể dùng các khoản lỗ của một công ty để khấu trừ vào thu nhập tính thuế của một công ty khác. Tuy nhiên, công ty chuyển lỗ và công ty nhận lỗ phải thỏa các điều kiện sau:

 • Cả hai phải đều là công ty tại Singapore
 • Cả hai cùng thuộc một tập đoàn*
 • Cả hai phải có ngày kết thúc năm giống nhau

*Cả hai công ty sẽ được xem là thuộc cùng một tập đoàn trong hai trường hợp sau:

 • Công ty này nắm giữ ít nhất 75% vốn cổ phần phổ thông (gián tiếp hoặc trực tiếp) của công ty còn lại
 • Một công ty thứ ba khác tại Singapore nắm giữ ít nhất 75% vốn cổ phần phổ thông của mỗi công ty

Mức 75% này phải được duy trì xuyên suốt trong một năm tài chính.

3. Khó Khăn của Công Ty Holding tại Singapore

Công ty holding của bạn tại Singapore nên tránh trường hợp bị xem là thành lập chỉ để tránh thuế. Bạn cân bằng giữa việc giảm thiểu thuế và việc đem lại giá trị kinh tế – thương mại cho Singapore. Một số nguyên tắc và yêu cầu mà bạn nên biết:

– Nguyên tắc giá thị trường: đây là tiêu chuẩn cho việc chuyển giá giữa các đơn vị liên quan. Tóm tắt, trong cùng mô hình holding, các công ty giao dịch với nhau phải đảm bảo giá bình đẳng như khi chúng giao dịch với các công ty khác bên ngoài.

– Báo cáo liên quốc gia: công ty holding của bạn tại Singapore phải nộp một báo cáo thống kê thông tin của tất cả các công ty con, khi:

 • Nó là công ty mẹ tối cao và nó được xem là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore, và
 • Tổng doanh thu của cả tập đoàn ít nhất là $1125 triệu trong năm trước đó, và
 • Tập đoàn có ít nhất một công ty con thành lập tại nước ngoài

Công việc hành chính

Ngoài ra, cấu trúc phức tạp của mô hình holding sẽ tạo áp lực lớn lên việc quản lý cũng như khâu xây dựng kế hoạch kinh doanh. Các công việc giấy tờ cũng sẽ phức tạp. Mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các công ty con. Quyết định thường sẽ tốn thời gian bởi nó có thể ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Khi mô hình holding càng ngày càng mở rộng, nhiều vấn đề hơn sẽ nảy sinh.

4. Thành Lập Công Ty Holding tại Singapore

Bạn nên thành lập công ty holding tại Singapore dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Để làm vậy, bạn cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

 • Bổ nhiệm một giám đốc cư trú tại Singapore
 • Có địa chỉ văn phòng kinh doanh tại Singapore
 • Bổ nhiệm thư ký công ty trong vòng 6 tháng kể từ khi công ty được thành lập
 • Bổ nhiệm kiểm toán viên trong vòng 3 tháng kể từ khi công ty được thành lập

Theo ACRA (cơ quan giám sát việc đăng ký doanh nghiệp tại Singapore), nếu bạn là người nước ngoài thì bạn cần phải sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đăng ký công ty tại Singapore. Nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ giúp bạn thỏa mãn các điều kiện trên một cách dễ dàng.

Đăng ký công ty ở Singapore

Sau khi thanh toán cho dịch vụ đã chọn, bạn cần cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ một số thông tin cần thiết (như tên công ty) và các hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ này chủ yếu khai báo thông tin về công ty cũng như các cổ đông của nó (các cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức).

Khi nhận đủ các hồ sơ, nhà cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành đăng ký công ty với ACRA thay cho bạn. Quá trình đăng ký công ty thường diễn ra trong vài ngày, nhanh thì có thể trong 24 giờ. Tuy nhiên, nếu đơn đăng ký cần được xem xét kỹ hơn hoặc bổ sung thêm, thời gian đăng ký có thể bị kéo dài tới vài tuần.

5. Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng cho Công Ty Holding tại Singapore

Nhà cung cấp dịch vụ thường sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ bạn đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty holding. Các ngân hàng Singapore thường sẽ xem xét khắt khe hơn đối với các công ty holding, đặc biệt là các công ty holding đầu tư (vì chúng không có bất ký hoạt động kinh doanh nào).

Một tip quan trọng là bạn nên chuẩn bị kỹ hồ sơ đăng ký cũng như cung cấp đầy đủ các bằng chứng kinh doanh hợp pháp. Các bằng chứng minh doanh có thể là các bản thỏa thuận, hợp đồng và báo cáo của các công ty mà bạn đang sở hữu.

Nếu bạn đang muốn mở tài khoản cho công ty holding, hãy liên hệ BBCIncorp ngay! Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các khách hàng là công ty holding.

6. Kết Luận

Công ty holding tại Singapore đa số sẽ được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Để đảm bảo một mô hình holding an toàn, bạn nên thành lập các công ty riêng biệt cho những hoạt động kinh doanh khác nhau.

Hệ thống thuế của Singapore cũng là một lý do tại sao bạn nên thành lập công ty holding tại đây. Mức thuế doanh nghiệp ở Singapore thấp, 17%. Ngoài ra, bạn có thể hưởng lợi từ việc miễn thuế nguồn thu nhập nước ngoài cũng như từ nhiều chương trình giảm thuế khác. Ở Singapore cũng không có thuế thặng dư vốn và không có thuế cổ tức.

Để đăng ký một công ty holding, bạn cần một nhà cung cấp dịch vụ uy tín tại Singapore. Không những họ có thể giúp bạn với quy trình đăng ký công ty mà còn hỗ trợ bạn đăng ký thành công tài khoản ngân hàng.

Hãy liên hệ BBCIncorp ngay để được tư vấn nhiều hơn về công ty holding tại Singapore!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

Nominee Director in Singapore

Tại Sao Bạn Cần Giám Đốc Chỉ Định tại Singapore?

Giám đốc chỉ định giúp bạn thỏa mãn các yêu cầu pháp lý để thành lập công ty tại Singapore. Bạn có thể thuê giám đốc chỉ định thông qua dịch vụ. Tìm hiểu ngay!

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
25/12/2020
Business Licenses and Permits in Singapore

Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Với Một Số Lĩnh Vực tại Singapore

Một số lĩnh vực kinh doanh tại Singapore yêu cầu bạn phải đăng ký thêm một giấy phép trước khi bước vào hoạt động. Tìm hiểu thêm với BBCIncorp.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/10/2020
Singapore vs Hong Kong

Singapore vs Hong Kong: Đâu là Nơi Lý Tưởng Nhất Để Đầu Tư Kinh Doanh?

Singapore và Hong Kong đều là những địa điểm lý tưởng nhất để đầu tư kinh doanh. Nhưng dựa theo các báo cáo, Singapore có lẽ chiếm ưu thế hơn.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
25/09/2020
placeholder

6 Cơ Quan Chính Phủ Singapore Mà Bạn Cần Biết

3 cơ quan chính phủ Singapore mà bạn phải biết là ACRA, IRAS và MOM. Một số các cơ quan khác bạn nên biết là EBD, Enterprise Singapore và MAS.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
31/08/2020
Singapore Company Secretary

Những Điều Cần Biết Về Thư Ký Công Ty tại Singapore

Bổ nhiệm thư ký công ty là một yêu cầu pháp lý tại Singapore. Cùng tìm hiểu những yêu cầu đối với một thư ký và trách nhiệm của thư ký công ty tại Singapore.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
19/05/2020
Trading Company in Singapore

Hướng Dẫn về Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu tại Singapore

Trước khi đi vào hoạt động, công ty thương mại xuất nhập khẩu tại Singapore cần phải đăng ký một số giấy phép chuyên ngành cần thiết

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
13/05/2020
Starting a business in Singapore for foreigners

Phát triển kinh doanh tại Singapore dành cho người nước ngoài

Sẽ có nhiều điều mà một người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp ở Singapore cần cân nhắc, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực và loại hình công ty.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/10/2019
How to set up a company in Singapore

Quy Trình Thành Lập Công Ty Tại Singapore

Quy trình thành lập công ty tại Singapore khá nhanh chóng và không quá phức tạp. Chỉ với 5 bước, bạn đã có thể mở công ty Singapore của mình.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/10/2019
Lý do thành lập công ty tại Singapore

Tại sao mở công ty tại Singapore?

Singapore là quốc gia lý tưởng đối với việc đầu tư kinh doanh. Có rất nhiều lý do tại sao bạn nên mở công ty tại Singapore. Hãy cùng khám phá với BBCIncorp.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
07/10/2019