banner image

Miễn Thuế Cho Thu Nhập Nước Ngoài Tại Singapore

25/11/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Miễn thuế thu nhập nước ngoài tại Singapore

Singapore đánh thuế cả nguồn thu nhập phát sinh từ nước ngoài. Tuy nhiên, để tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy kinh doanh quốc tế, chính phủ cho phép các công ty tại Singapore miễn đóng thuế với nguồn thu nhập nước ngoài nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức để công ty của bạn tại Singapore có thể miễn trừ khỏi nghĩa vụ đóng thuế với nguồn thu nhập nước ngoài!

1. Tổng Quan về Thuế Thu Nhập Nước Ngoài tại Singapore

Như bạn cũng biết, Singapore áp dụng nguyên tắc lãnh thổ để đánh thuế thu nhập. Điều này nghĩa là thu nhập phát sinh trong Singapore hoặc có nguồn gốc phát sinh từ Singapore sẽ bị đánh thuế.

Ngoài ra, Singapore còn đánh thuế vào nguồn thu nhập phát sinh từ nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ khi nguồn thu nhập này được chuyển và nhận tại Singapore thì mới bị đánh thuế.

Ví dụ: công ty Singapore của bạn cung cấp dịch vụ tại nước ngoài và nhận thu nhập từ nước ngoài gửi về Singapore, nguồn thu nhập đó sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 17%.

2. Các Loại Thu Nhập Nước Ngoài tại Singapore

Theo Cơ quan doanh thu nội địa Singapore (IRAS), nguồn thu nhập nước ngoài được chia làm 3 nhóm chính sau:

Cổ tức: cổ tức được trả bởi đối tượng nước ngoài sẽ được xem là có nguồn gốc từ nước ngoài.

Lợi nhuận chi nhánh: lợi nhuận được chi trả bởi chi nhánh tại nước ngoài sẽ được xem là có nguồn gốc nước ngoài.

Thu nhập từ dịch vụ: thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ thông qua một cơ sở thường trú tại nước ngoài thì được xem là có nguồn gốc nước ngoài.

Một cơ sở thường trú được định nghĩa là một văn phòng, một nơi để quản lý, hoặc một không gian mà thông qua đó công ty Singapore của bạn cung cấp dịch vụ. Khi xác định một cơ sở thường trú thì tính chất thường trú phải được ưu tiên cân nhắc. Nếu một cơ sở chỉ được dựng lên tạm thời để cung cấp một số dịch vụ nhất định hoặc phục vụ cho bước chuẩn bị dịch vụ thì không được xem là một cơ sở thường trú.

Nếu công ty bạn không cung cấp dịch vụ thông qua một cơ sở thường trú thì nguồn thu nhập từ dịch vụ đó sẽ được xem là có nguồn gốc từ Singapore.

3. Chương Trình Miễn Thuế cho Thu Nhập Nước Ngoài tại Singapore

Với chương trình Foreign-sourced income exemption, công ty thành lập tại Singapore của bạn (phải được xem là đối tượng cư trú cho mục đích thuế) có thể được miễn đóng thuế cho phần thu nhập nước ngoài nếu thỏa mãn cả 3 điều kiện sau:

  • Điều kiện về “đã tính thuế”
  • Điều kiện về “mức thuế trần”
  • Điều kiện về “lợi ích miễn thuế”

3.1. Điều Kiện về “Đã Tính Thuế”

Để thỏa điều kiện này, nguồn thu nhập nước ngoài phải được tính thuế tại quốc gia nước ngoài (nơi mà nguồn thu nhập đó phát sinh). Điều này nghĩa là thuế thu nhập đã được đóng (hoặc sẽ được đóng) tại quốc gia nước ngoài.

Có một trường hợp mà trong đó nguồn thu nhập nước ngoài không bị tính thuế tại nước ngoài mà điều kiện này vẫn được thỏa mãn. Đó là khi nguồn thu nhập được miễn thuế tại quốc gia nước ngoài bởi các chương trình ưu đãi dành cho các hoạt động kinh doanh chính quy (được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn và bao gồm các chi tiêu thật). Trong trường hợp này, công ty của bạn cần xuất trình các giấy tờ sau:

  • Giấy tuyên bố từ phía công ty của bạn rằng nguồn thu nhập nước ngoài đã được miễn thuế tại quốc gia nước ngoài, và
  • Bản copy của giấy chứng nhận miễn thuế được ban hành bởi quốc gia nước ngoài. Trong trường hợp thu nhập nước ngoài là cổ tức, nên có chứng từ khai rõ rằng cổ tức từ công ty nước ngoài chi trả đã được miễn thuế tại quốc gia nước ngoài.

Điều kiện “đã tính thuế” sẽ phức tạp hơn một chút đối với thu nhập nước ngoài là cổ tức, nhưng nguyên tắc thì vẫn vậy. Cụ thể, cổ tức vẫn phải được tính thuế tại quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, thuế áp dụng lên cổ tức sẽ bao gồm hai loại:

  • Thuế cổ tức, là thuế áp dụng lên cổ tức và bị đánh thuế bởi quốc gia nước ngoài
  • Thuế phụ, là thuế mà công ty chi trả cổ tức (tại nước ngoài) phải trả. Thuế này được áp dụng lên phần thu nhập mà từ đó cổ tức được trích ra.

Giả định công ty Singapore của bạn nhận cổ tức từ một công ty khác tại nước ngoài. Xem bảng sau đây để biết cách xác định cổ tức đã được tính thuế ở nước ngoài hay chưa:

Công ty bạn có chịu thuế cổ tức tại nguồn không? Công ty nước ngoài có đóng thuế thu nhập mà từ đó cổ tức được trích ra không? Cổ tức có được tính thuế ở nước ngoài hay không?
Không Không Không
Không
Không

Bạn có thể chứng minh thuế phụ áp dụng lên cổ tức đã được thanh toán bằng cách cung cấp một trong các loại hồ sơ sau:

  • Sổ cái đã kiểm toán của công ty nước ngoài chi trả cổ tức
  • Giấy chứng nhận từ ngân hàng mà qua đó công ty bạn đầu tư vào công ty nước ngoài chi trả cổ tức
  • Giấy xác minh từ công ty nước ngoài chi trả cổ tức rằng thuế thu nhập đã được đóng (phần thu nhập từ đó cổ tức được trích ra)

3.2. Điều kiện về “Mức Thuế Trần”

Mức thuế trần này không nhất thiết phải là mức thuế áp dụng lên nguồn thu nhập nước ngoài. Mức thuế trần thật ra là mức thuế doanh nghiệp cao nhất tại quốc gia nước ngoài. Tại thời điểm bạn nhận được thu nhập nước ngoài, mức thuế trần này phải ít nhất là 15% tại quốc gia nước ngoài.

3.3. Điều kiện về “Lợi Ích Miễn Thuế”

Để thỏa mãn điều kiện này, bạn cần thuyết phục Cơ quan thuế rằng việc giảm thuế thu nhập nước ngoài sẽ mang lại lợi ích cho các đối tượng trả thuế của Singapore.

Trong trường hợp cơ quan không được thuyết phục, bạn vẫn có thể chuyển hướng đăng ký các loại ưu đãi thuế khác cho nguồn thu nhập nước ngoài, khấu trừ thuế nước ngoài là một ví dụ.

4. Kết Luận

Công ty Singapore có thể được miễn thuế thu nhập nước ngoài khi nguồn thu nhập chuyển về Quốc đảo Sư tử, khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện của chương trình Foreign-sourced income exemption.

Đầu tiên, nguồn thu nhập nước ngoài phải được tính thuế tại quốc gia nước ngoài (nơi mà nguồn thu nhập đó phát sinh), trừ khi được miễn thuế tại đó. Thứ hai, mức thuế doanh nghiệp cao nhất tại nước ngoài phải là 15% khi nguồn thu nhập được nhận tại Singapore. Cuối cùng, cơ quan thuế phải được thuyết phục rằng việc miễn thuế này mang lại lợi ích cho các đối tượng cư trú trả thuế tại Singapore.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc miễn thuế tại Singapore, liên hệ với BBCIncorp ngay!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

How to Reduce Income Tax in Singapore

Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp tại Singapore

Có nhiều cách thức giảm thuế thu nhập hợp pháp tại Singapore dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp tại nước này. Tìm hiểu cùng BBCIncorp ngay.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
24/06/2020
tax incentives for specific industries in singapore

Ưu Đãi Thuế Cho Một Số Lĩnh Vực Tại Singapore

Ưu đãi thuế có thể là mức thuế thấp hơn hoặc thậm chí là miễn trừ thuế cho các công ty tại Singapore. Hãy cùng tìm hiểu những ưu đãi phổ biến nhất.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
22/01/2020
Important Grants for Tech Startups in Singapore

Những Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Startup Công Nghệ Tại Singapore

Có nhiều những chương trình hỗ trợ tài chính cho các giai đoạn phát triển của một startup, từ giai đoạn ý tưởng cho đến mở rộng ra thị trường nước ngoài.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
20/01/2020
Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Singapore và Việt Nam

Tổng quan về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTT) giữa Singapore và Việt Nam

Hiệp ước thuế giữa Singapore và Việt Nam là một thỏa thuận toàn diện giúp loại bỏ thuế hai lần và tạo thuận lợi cho thương mại song phương của 2 quốc gia.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019
Hiệp định đánh thuế 2 lần tại Singapore

Sơ lược về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Singapore

Vấn đề đánh thuế hai lần trên cùng một nguồn thu nhập đang được Singapore loại bỏ dần bằng các hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần với nhiều quốc gia trên thế giới.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019