Sau đây là những điều khoản quy định về các sản phẩm và dịch vụ được quyền hoàn trả :

Quý khách chấp nhận và đồng ý rằng số tiền thanh toán sẽ được hoàn trả theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn trong bước thanh toán ban đầu. BBCIncorp chỉ có trách nhiệm hoàn trả và xác nhận rằng đã hoàn trả theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn. BBCIncorp không có trách nhiệm bảo đảm cũng như không thể kiểm soát khi nào thì khách hàng sẽ nhận lại khoản hoàn trả.

Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng liên kết với phương thức thanh toán là những đơn vị chịu trách nhiệm cho khoảng thời gian mà khách hàng nhận khoản hoàn trả. Thời gian giao dịch có thể giao động từ 5 ngày làm việc cho đến hết một chu kỳ thanh toán, hoặc có thể lâu hơn.

1. Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Khách hàng có thể được hoàn trả toàn phần nhưng trừ đi các chi phí vận chuyển khi thỏa ba điều kiện sau đây: (i) BBCIncorp không thể đáp ứng nhu cầu mở công ty cho khách hàng và (ii) BBCIncorp đã nhận đủ các hồ sơ cần thiết được cung cấp bởi khách hàng, bao gồm một bản sao hồ sơ xác thực thông tin khách hàng còn hiệu lực tuân thủ theo các quy định trong Bản thỏa thuận về vấn đề các hồ sơ yêu cầu, và bất cứ hồ sơ mà BBCIncorp yêu cầu từ khách hàng, ví dụ như các hóa đơn liên quan không quá 3 tháng, sơ yếu lý lịch, giấy giới thiệu ngân hàng (bộ hồ sơ đầy đủ) cùng các hồ sơ khác và (iii) Yêu cầu hoàn trả sau khi khách hàng đã thanh toán phí dịch vụ thành lập công ty.

BBCINCORP SẼ KHÔNG HOÀN TRẢ VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG HỦY DỊCH VỤ SAU BA NGÀY.

2. Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Khoản Ngân Hàng

Khách hàng có thể hủy dịch vụ trong ba ngày kể từ khi ngày đăng ký sử dụng dịch vụ mở tài khoản ngân hàng. Khách hàng có thể được hoàn trả toàn phần, trừ đi các chi phí vận chuyển khi thỏa ba điều kiện sau đây: (i) Ngân hàng và BBCIncorp không thể sắp xếp lịch hẹn giữa khách hàng và ngân hàng và (ii) BBCIncorp hoặc ngân hàng đã nhận đủ các hồ sơ cần thiết được cung cấp bởi khách hàng, bao gồm một bản sao hồ sơ xác thực thông tin khách hàng còn hiệu lực tuân thủ theo các quy định trong Bản thỏa thuận về vấn đề các hồ sơ yêu cầu, và bất cứ hồ sơ mà BBCIncorp yêu cầu từ khách hàng, ví dụ như sao kê thẻ tín dụng, các hóa đơn liên quan, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các quỹ nguồn tiền, cùng các hồ sơ khác và (iii) Yêu cầu hoàn trả sau khi khách hàng đã thanh toán phí dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng.

BBCINCORP SẼ KHÔNG HOÀN TRẢ VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG HỦY DỊCH VỤ SAU BA NGÀY.

3. Dịch Vụ Văn Phòng, Điện Thoại hoặc Fax

Nếu khách hàng mua trực tiếp gói kế hoạch theo tháng và không hài lòng với dịch vụ, khách hàng có quyền được nhận hoàn trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua sản phẩm dịch vụ. Điều này chỉ áp dụng duy nhất cho tháng đầu tiên.

Nếu khách hàng mua trực tiếp gói kế hoạch theo 6 tháng hoặc 1 năm và không hài lòng với dịch vụ, khách hàng quyền được nhận hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua sản phẩm dịch vụ, trừ đi chi phí tháng đầu tiên và phí setup. Hoàn trả chỉ áp dụng cho khách hàng mới.

4. Các Dịch Vụ Khác

Với những dịch vụ khác, chúng tôi sẽ hoàn trả lại khoản thanh toán nếu chúng tôi không thể thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp dịch vụ đã được hoàn thành và các thông tin cần thiết đã được cung cấp đầy đủ cho khách hàng, chúng tôi không thể hoàn trả.

5. Thông Tin Liên Hệ

Mã Số Đăng Ký

201920843M tại Singapore.

Số Điện Thoại