banner image

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này (“Thỏa thuận”) được ký kết bởi Công ty BBCIncorp Pte. Ltd. (“BBCIncorp”), một công ty có trụ sở tại Singapore và Khách hàng (“Khách hàng”). Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày BBCIncorp thông báo cho Khách hàng về việc đã nhận được đầy đủ và chính xác các tài liệu mà BBCIncorp cũng như sự phù hợp cho việc cung cấp dịch vụ. Thỏa thuận này nêu rõ các điều khoản và điều kiện của việc sử dụng Dịch vụ của BBCIncorp (“Dịch vụ”).

Việc Khách hàng chấp nhận Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý tuân theo Thỏa thuận, cùng với (i) Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ Chung của BBCIncorp và (ii) bất kỳ giới hạn kế hoạch, tuyên bố miễn trách nhiệm, hoặc các hạn chế khác được trình bày cho Khách hàng trên trang web của BBCIncorp (“Trang Web”) cả (i) và (ii) được tích hợp vào đây cho sự tham chiếu của Khách hàng.

1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Thỏa thuận này được thiết kế để điều chỉnh mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty BBCIncorp Pte. Ltd (BBCIncorp) và Khách hàng. Dựa trên các điều khoản tại Thỏa thuận này, BBCIncorp sẽ cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ khác nhau như dịch vụ thành lập công ty, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, Văn phòng ảo, Kế toán và Kiểm toán, Tư vấn Tài chính và các dịch vụ khác (nếu có).

Thỏa thuận này cùng các thỏa thuận khác được ký và/hoặc thống nhất giữa các Bên tại từng thời điểm và mọi danh sách giá và danh sách dịch vụ đều đã có sẵn trên trang web của BBCIncorp (www.bbcincorp.sg/vi)sẽ cấu thành một mối quan hệ pháp lý hoàn chỉnh giữa BBCIncorp và Khách hàng khi thực hiện biểu mẫu đặt hàng của BBCIncorp, bằng cách đặt hàng trực tuyến hoặc trên giấy.

Bất kỳ sự chỉnh sửa/thay đổi các quy định liên quan sẽ chỉ có hiệu lực khi được thỏa thuận một cách rõ ràng bằng văn bản giữa Khách hàng và BBCIncorp.

2. Nội dung và Phạm vi của Dịch vụ

Dịch vụ thành lập và dịch vụ hỗ trợ pháp lý

 • BBCIncorp hoạt động như một trung gian chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn nhanh chóng và thuận tiện dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến. Chất lượng dịch vụ và sự tận tâm trong quá trình chăm sóc khách hàng là điểm mấu chốt góp phần vào sự phát triển của công ty. Bên cạnh đó, BBCIncorp là đối tác của nhiều nhà cung cấp dịch vụ uy tín tại nước sở tại, luật sư và Kế toán viên chứng chỉ (CPA) kinh nghiệm để hỗ trợ khách hàng về việc thành lập công ty cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác được chỉ định trên trang web của BBCIncorp (bbcincorp.sg/vi). Với mạng lưới phục vụ quy mô lớn trên toàn cầu cùng nguồn lực không ngừng được mở rộng, công ty có thể đáp ứng các nhu cầu kinh doanh ở các cấp độ khác nhau của Khách hàng.
  Trong một số trường hợp, một số thuật ngữ, như Unipro Consulting, Vistra, OCRA, NWMS, và những thuật ngữ tương tự sẽ xuất hiện các biểu mẫu đặt hàng, tài liệu doanh nghiệp của công ty. Theo đó, các bên trong trường hợp này được xác định là một phần hoặc toàn bộ tên thương hiệu của các nhà cung cấp/dịch vụ được cấp phép tương ứng của BBCIncorp.
 • Các Dịch vụ phụ trợ liên quan sẽ được cung cấp dựa trên một thỏa thuận cụ thể giữa Khách hàng và nhà cung cấp Dịch vụ tương ứng, ngoại trừ con dấu, tem và logo, công chứng và xác nhận bản sao chính thức.

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

BBCIncorp có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho khách hàng. Trong phạm vi này, BBCIncorp sẽ đề xuất cho Khách hàng một danh sách các ngân hàng, nhưng trách nhiệm chọn ngân hàng thuộc về khách hàng. Khách hàng có thể chọn một ngân hàng từ danh sách ngân hàng do BBCIncorp cung cấp hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác phù hợp với nhu cầu của Khách hàng (“Ngân hàng”). Việc thành công trong quá trình mở tài khoản ngân hàng, các dịch vụ bổ sung như thẻ tín dụng, sổ séc hoặc truy cập ngân hàng trực tuyến phụ thuộc vào đánh giá và quyết định chủ quan của Ngân hàng, do đó, BBCIncorp sẽ cố gắng cung cấp cấp dịch vụ tốt nhất trọng phạm vi của mình, tuy nhiên không thể cam kết về tỷ lệ thành công. Việc BBCIncorp nỗ lực hoàn tất việc tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đệ trình lên Ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (có liên quan) được xác định là BBCIncorp đã hoàn tất việc cung cấp dịch vụ.

3. Quyền từ chối cung cấp Dịch vụ

BBCIncorp có quyền từ chối cung cấp bất kỳ và/hoặc tất cả các dịch vụ của mình nếu yêu cầu của khách hàng không phù hợp mà không phải đưa ra bất kỳ lý do hoặc giải thích nào, và cũng không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào vì sự từ chối đó.

4. Lời khuyên pháp lý

Bằng nỗ lực của mình, BBCIncorp sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các dịch vụ của công ty và những lời khuyên, tư vấn từ phía BBCIncorp chỉ mang tính tham khảo và không phát sinh cam kết về pháp lý cho những thông tin nêu trên. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Khách hàng, tự mình hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào khác (nếu có), đã có được tất cả những lời khuyên về thuế và pháp lý cần thiết liên quan đến việc thành lập và vận hành công ty, và đảm bảo rằng các hoạt động của Khách hàng sẽ không vi phạm quy định của các pháp luật liên quan.

5. Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Khách hàng phải cung cấp cho BBCIncorp những thông tin mà BBCIncorp coi là cần thiết cho quá trình kiểm tra, định danh nhằm đảm bảo rằng Công ty tuân thủ các luật pháp liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho BBCIncorp là chính xác, trung thực và đúng đắn. Khách hàng phải đảm bảo rằng tài sản hoặc nguồn tiền được tài trợ để thành lập công ty/chi trả phí dịch vụ cho BBCIncorp không liên quan, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến các hành vi/tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Khách hàng sẽ luôn hợp tác trong việc cung cấp cho BBCIncorp đầy đủ và kịp thời các thông tin về bất kỳ thay đổi nào về chủ sở hữu lợi ích, sở hữu cổ phần và nhân sự của Công ty tại mỗi từng thời điểm.

Theo quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, BBCIncorp sẽ không cung cấp dịch vụ của BBCIncorp cho khách hàng liên quan đến các ngành hoạt động kinh doanh bị hạn chế bao gồm, nhưng giống giới hạn như: Giao dịch vũ khí; Ngành giải trí cho người lớn/ phim khiêu dâm; Kinh doanh liên quan đến ma túy; Kinh doanh dịch vụ tiền tệ; Kinh doanh liên quan đến cờ bạc (ví dụ: sòng bạc); Dịch vụ chuyển tiền và thanh toán; Kinh doanh thuốc lá; Kinh doanh rượu bia; Kinh doanh thu thập nợ; Kinh doanh giao dịch kim loại quý.

6. Thông tin/Các tài liệu yêu cầu cho Dịch vụ Văn phòng ảo & Thông báo liên quan

Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp các thông tin sau tại thời điểm ký kết hợp đồng Văn phòng ảo, gồm:

 • một bản sao của chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của Khách hàng;
 • một bản sao của giấy phép thành lập công ty/giấy đăng ký công ty trong trường hợp khách hàng là một pháp nhân (bản quy chế và điều lệ);
 • một bản sao của Sổ đăng ký Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên của công ty Khách hàng;
 • một bản sao của Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập công ty của Khách hàng;
 • một đại diện ủy quyền/ người đại diện trao đổi giữa các bên.

Trong bất kỳ trường hợp nào, thông báo ngay cho BBCIncorp về bất kỳ thay đổi liên quan đến các tài liệu được đề cập ở trên, hình thức pháp lý và mục đích hoạt động của công ty, cũng như bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tên và địa chỉ/thông tin cá nhân của những người có quyền thực hiện đại diện cho công ty.

7. Phí dịch vụ

Tổng quan

Khách hàng đồng ý thanh toán các khoản phí dịch vụ cho BBCIncorp. Bảng giá phí của BBCIncorp có thể được tìm thấy trên trang web (www.bbcincorp.sg/vi). Ngoài các khoản phí được đề cập trên trang web, khách hàng đồng ý thanh toán bất kỳ chi phí nào phát sinh như chi phí triệu tập hoặc tham dự các cuộc họp của các giám đốc chỉ định, cổ đông chỉ định hoặc thư ký, triệu tập hoặc tham dự bất kỳ cuộc họp đại hội đột xuất của công ty, chuẩn bị bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố nào và tất cả các chi phí cần thiết và phù hợp khác (nếu có).

BBCIncorp sẽ thu đầy đủ 100% phí dịch vụ cho đơn hàng của khách hàng và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng trong trường hợp không thể cung cấp/ giao hàng hoặc các trường hợp khác đáp ứng các yêu cầu trong Chính sách Hoàn tiền được công khai trên trang web của BBCIncorp.

BBCIncorp có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi các khoản chi phí vào bất kỳ thời gian nào. Những thay đổi này sẽ được đăng công khai trên website và có hiệu lực mà không cần BBCIncorp phải thông báo đến khách hàng. Trong trường hợp khách hàng mua và sở hữu dịch vụ theo tháng hoặc năm, những thay đổi hay chỉnh sửa chi phí sẽ có hiệu lực khi có yêu cầu gia hạn dịch vụ.

Dịch vụ thành lập công ty

Khách hàng sẽ phải trả cho BBCIncorp một lần toàn bộ chi phí để thành lập một Công ty bên cạnh các khoản phí hàng năm. Phí thành lập này sẽ thay đổi tùy theo quốc gia/lãnh thổ mà Khách hàng mong muốn thành lập. Ngoại trừ các gói dịch vụ có quy định khác, phí của dịch vụ thành lập công ty có thể bao gồm địa chỉ dùng để đăng ký thành lập công ty, một đại lý đăng ký (nếu được yêu cầu) và tất cả các tài liệu cần thiết để công ty hoạt động đầy đủ từ ngày đăng ký, như: Giấy chứng nhận thành lập do cơ quan nước sở tại cấp; Bản Tuyên bố và Điều lệ của Công ty; Quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc và chia cổ phần; và các Giấy chứng nhận phần vốn góp.

Phí hàng năm là một khoản phí được trả một lần vào mỗi năm sau khi thành lập công ty, được thanh toán khi đăng ký hoặc tại thời điểm gia hạn đăng ký. Khoản phí này là loại phí được quy định theo pháp luật của các quốc gia sở tại để xác nhận việc công ty tuân thủ pháp luật cũng như gia hạn trụ sở chính, đại lý đăng ký và các khoản phí chính phủ của khu vực liên quan. Phí hàng năm là khoản phí không hoàn lại.

Khách hàng sẽ phải trả cho BBCIncorp tất cả các khoản phí khác như phí chính phủ, nhiệm vụ, thuế và các chi phí phát sinh của bên thứ ba cùng với các khoản phí giám đốc đề cử hoặc cổ đông ẩn danh và các khoản phí chuyển nhượng, bao gồm các khoản chi phí phát sinh và bất kỳ chi phí nào nằm ngoài gói dịch vụ mà khách hàng đã mua/thanh toán trước đó.

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Khách hàng sẽ phải trả cho BBCIncorp một lần khoản phí cho dịch vụ liên quan đến mở tài khoản ngân hàng. Phí này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phí dịch vụ được niêm yết bằng đô la Mỹ (USD). Khách hàng sẽ thanh toán phí thiết lập trước khi BBCIncorp bắt đầu thực hiện dịch vụ.

Trong trường hợp Ngân hàng được Khách hàng lựa chọn là đối tác của BBCIncorp theo các chương trình giới thiệu, BBCIncorp có thể nhận được các khoản phí giới thiệu, phí hậu mãi từ Ngân hàng. Để tránh nhầm lẫn, những khoản phí BBCIncorp nhận được từ Ngân hàng sẽ không ảnh hưởng/tác động đến phí dịch vụ mà BBCIncorp đang cung cấp cho khách hàng. Bằng việc chấp nhận các điều khoản hiện tại, Khách hàng rõ ràng từ chối việc yêu cầu thanh toán khoản hậu mãi này.

Dịch vụ văn phòng ảo

 • a. Thuế và các khoản phí tương đương thuế: Khách hàng đồng ý sẽ thanh toán kịp thời (i) tất cả các loại thuế bán hàng, sử dụng, tiêu thụ và bất kỳ khoản thuế và phí giấy phép nào mà Khách hàng phải thanh toán theo yêu cầu bất kỳ cơ quan nhà nước và hoặc quy định của pháp luật (và, theo yêu cầu của BBCIncorp, Khách hàng phải cung cấp cho BBCIncorp bằng chứng về việc thanh toán này) và (ii) bất kỳ khoản thuế nào được BBCIncorp thay mặt khách hàng thanh toán cho bất kỳ cơ quan nhà nước và/hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có liên quan đến chỗ ở (nếu có) bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ thuế thu nhập, tiền thuê và thuế sử dụng chỗ ở, thuế tài sản cố định, thuế tem hoặc các khoản thuế và phí tài liệu khác.
 • b. Tiền đặt cọc/giữ chỗ dịch vụ: Khách hàng sẽ phải thanh toán tiền đặt cọc/giữ chỗ dịch vụ tương đương với hai tháng phí hàng tháng (cùng với thuế giá trị gia tăng/các loại thuế khác nếu có) khi ký kết Thỏa thuận này, trừ khi một số khoản tiền lớn hơn được quy định trước đó tại Thỏa thuận này. Số tiền này được xem như một bảo đảm cho việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng theo Thỏa thuận này và không phát sinh trong toàn bộ thời gian nắm giữ bởi BBCIncorp. Tiền đặt cọc/giữ chỗ dịch vụ, hoặc bất kỳ số dư sau khi trừ các khoản phí còn lại và các chi phí khác đến BBCIncorp, sẽ được hoàn trả cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã thanh toán các phí dịch vụ và/hoặc phí liên quan khác cho BBCIncorp. BBCIncorp có thể yêu cầu Khách hàng thanh toán phần tiền đặt cọc/giữ chỗ dịch vụ tăng thêm nếu các khoản phí phát sinh mới vượt quá số tiền đặt cọc/giữ chỗ dịch vụ hiện tại và/hoặc số tiền đặt cọc/giữ chỗ đã được BBCIncorp chủ động khấu trừ vào các khoản phí mà Khách hàng chậm thanh toán trước đó.
 • c. Phí đăng ký: Khách hàng sẽ bị tính phí đăng ký một lần. Phí này sẽ được đề cập tại các quy định liên quan.
 • d. Thanh toán chậm: Nếu Khách hàng không thanh toán đúng hạn, một khoản phí phạt có thể sẽ được áp dụng trên số tiền chậm thanh toán. Phí này sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và được liệt kê trong Quy định nhà ở tại nước sở tại. Nếu Khách hàng tranh chấp bất kỳ phần nào của hóa đơn, Khách hàng phải thanh toán số tiền không bị tranh chấp trước ngày đáo hạn nếu không muốn phải chịu phí trễ hạn này. BBCIncorp bảo lưu các dịch vụ (bao gồm việc từ chối cung cấp quyền sử dụng chỗ ở/vị trí tương ứng của Khách hàng, nếu có) trong trường hợp khách hàng chưa thanh toán các khoản phí và/hoặc lãi suất/phạt vi phạm (nếu có).
 • e. Số dư không đủ: Khách hàng sẽ phải thanh toán một khoản phí cho bất kỳ séc trả về hoặc bất kỳ khoản thanh toán bị từ chối nào khác do không đủ về số dư. Phí này sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và được liệt kê trong Quy định nhà ở.
 • f. BBCIncorp sẽ xem xét vấn đề tăng phí văn phòng ảo nếu cần thiết với một tỷ lệ phần trăm bằng với sự tăng của Chỉ số giá tiêu dùng, hoặc chỉ số khái quát tương đương khác mà BBCIncorp thay thế đối với trường hợp nếu sự tăng trên không được cho phép theo luật pháp áp dụng, thì phí văn phòng ảo hàng tháng sẽ phải tăng như được quy định trong Quy định nhà ở. Điều này chỉ áp dụng cho các thỏa thuận có ngày bắt đầu và ngày kết thúc ban đầu kéo dài hơn 12 tháng.
 • g. Dịch vụ tiêu chuẩn: Phí hàng tháng và bất kỳ dịch vụ định kỳ nào được yêu cầu bởi Khách hàng phải được thanh toán trước mỗi tháng. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, các dịch vụ định kỳ này sẽ được cung cấp bởi BBCIncorp theo quy định của Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ gia hạn nào). Thời hạn cụ thể sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và được liệt kê trong Quy định nhà ở.
  Nếu áp dụng việc xác định phí theo ngày, mức phí trong trường hợp này sẽ là 30 lần mức phí được tính trên một ngày. Đối với những tháng có số ngày ngắn hơn 30, phí sẽ được áp dụng theo tỷ lệ tương ứng với số ngày thực tế.
 • h. Dịch vụ tính phí theo sử dụng và dịch vụ biến thể bổ sung: Các khoản phí cho các dịch vụ tính phí theo sử dụng, cộng thêm thuế phí tương ứng, theo tỷ lệ công bố của BBCIncorp có thể thay đổi tùy từng thời điểm, sẽ được lập hóa đơn sau và phải thanh toán vào tháng tiếp theo của tháng mà các dịch vụ bổ sung này được cung cấp. Các ngày đến hạn cụ thể sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và được liệt kê trong Quy định nhà ở.
 • i. Giảm giá, Khuyến mãi và Ưu đãi: Khách hàng sẽ mất đi quyền sử dụng/hưởng (các) ưu đãi giảm giá, khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt (nếu có) trong trường hợp Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc trở nên quá hạn trên hai hoặc nhiều lần mà BBCIncorp không cần thông báo trước về vấn đề này.

Thanh toán không thành công

Trong trường hợp BBCIncorp không thể thu đầy đủ khoản thanh toán dịch vụ từ phương thức thanh toán tương ứng của khách hàng, hoặc BBCIncorp nhận được thông báo về giao dịch bồi hoàn hoặc từ chối giao dịch, hoặc bị thu phí phạt vì bất kỳ chi phí nào từ phương thức thanh toán của khách hàng, thì khách hàng đồng ý rằng BBCIncorp có thể áp dụng mọi biện pháp để giải quyết khoản thanh toán, bao gồm không giới hạn hủy ngay lập tức bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng đăng ký hoặc gia hạn, mà không cần phải thông báo.

Phí quản trị

BBCIncorp cũng có quyền thu thêm chi phí phát sinh (phí quản trị hoặc phí hỗ trợ) cho (i) những công việc nằm ngoài phạm vi của dịch vụ, (ii) khoảng thời gian và/hoặc chi phí phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ, và/hoặc (iii) sự không tuân thủ theo Thỏa thuận này của Khách hàng (BBCIncorp có quyền tuyệt đối và duy nhất để quyết định). Các chi phí quản trị hay chi phí hỗ trợ này có thể phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) dịch vụ chăm sóc khách hàng phát sinh trong trường hợp yêu cầu thêm nguồn lực và thời gian để xử lý, (ii) nhận lại một phần hoặc toàn bộ chi phí, bao gồm chi phí dịch vụ vì các giao dịch bồi hoàn hoặc từ tranh chấp liên quan đến thanh toán từ Khách hàng, ngân hàng hay nhà cung cấp phương thức thanh toán của Khách hàng. Các chi phí phát sinh này sẽ được ghi nhận tương ứng vào phương thức thanh toán mà Khách hàng đã đăng ký với BBCIncorp.

8. Điều khoản thanh toán

Phương thức thanh toán

Trừ khi bị cấm trong bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào, Khách hàng có thể thanh toán cho các Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ một trong các “Phương thức thanh toán” sau đây: (i) bằng chuyển khoản Ngân hàng (T/T) (ii) qua thẻ tín dụng/ghi nợ của các nhà phát hành thẻ sau: Visa, Master, American Express (như được định nghĩa dưới đây).

(i) Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (Thanh toán T/T)
Bằng cách sử dụng Tùy chọn Thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng của BBCIncorp, Khách hàng có thể mua các Dịch vụ của BBCIncorp bằng Chuyển khoản T/T từ tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp của Khách hàng đến một trong các tài khoản ngân hàng được chỉ định của BBCIncorp. Theo đó, Khách hàng đồng ý cho phép BBCIncorp trừ đầy đủ và tương ứng với số tiền dịch vụ từ tài khoản ngân hàng của Khách hàng.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng (i) BBCIncorp có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản thanh toán không thể thực hiện được do Tài khoản Ngân hàng của Khách hàng không còn tồn tại hoặc không đủ tiền) và (ii) trong trường hợp đó, BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến điều đó.

(ii) Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ
BBCIncorp sử dụng cổng thanh toán Stripe để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng/ghi nợ của Khách hàng. Bằng cách sử dụng Tùy chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ của BBCIncorp, Khách hàng có thể mua các Dịch vụ bằng cách sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ của các nhà phát hành thẻ sau: Visa, Master và American Express. Theo đó, Khách hàng đồng ý cho phép Stripe trừ đầy đủ và tương ứng với số tiền dịch vụ của Khách hàng từ thẻ tín dụng/ghi nợ của Khách hàng.

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo thẻ tín dụng/ghi nợ của mình có hiệu lực và đủ tiền. Khách hàng nhận thức và đồng ý rằng (i) Stripe có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thanh toán không thành công do thẻ tín dụng/ghi nợ của Khách hàng không còn hiệu lực hoặc không đủ tiền) và (ii) trong trường hợp đó, Stripe và BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Stripe không thể rút được số tiền đầy đủ cần thanh toán cho đơn mua hàng của Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng Stripe và BBCIncorp có thể áp dụng tất cả các biện pháp hợp pháp hiện hành để thu tiền.

(iii) Đối với các Dịch vụ cung cấp “Thanh toán nhanh”, nhấp vào nút Thanh toán nhanh sẽ tự động đặt hàng cho Dịch vụ đó và thu tiền từ Phương thức Thanh toán chính được lưu trữ trong Tài khoản của Khách hàng. Xác nhận đơn hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ email được lưu trữ trong Tài khoản của Khách hàng. Phương thức Thanh toán của Khách hàng phải còn hiệu lực nếu Khách hàng có bất kỳ Dịch vụ hoạt động nào trong Tài khoản của mình.

Tỉ giá hối đoái

Dịch vụ của BBCIncorp được cung cấp với giá sản phẩm theo nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau; tuy nhiên, tiền tệ được hiển thị khi Khách hàng thanh toán phí dịch vụ là SGD nên sẽ có sự khác biệt do tác động của tỷ giá hối đoái tại từng thời điểm và nguyên tắc làm tròn của BBCIncorp.

Giao dịch cho các dịch vụ được sử dụng được xử lý chủ yếu bằng SGD (đô la Singapore) và một số tùy chọn tiền tệ được hiển thị trên Trang web này (“Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ” hoặc “Các đơn vị tiền tệ được hỗ trợ”). Nếu đơn vị tiền tệ được chọn là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ, thì giao dịch sẽ được xử lý theo Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ này và giá hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là số tiền thực tế được xử lý và gửi đến ngân hàng của Khách hàng để thanh toán. Nếu đơn vị tiền tệ được chọn không phải là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ, thì giao dịch sẽ được xử lý theo đô la Mỹ và giá hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là giá ước tính được chuyển đổi tại thời điểm mua. Trong cả hai trường hợp (bất kể đơn vị tiền tệ được chọn là Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ hay không), nếu giao dịch được xử lý trong một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng của Khách hàng, Khách hàng sẽ phải chịu một sự chênh lệch về giá nhất định bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch tỷ giá tương ứng. Ngoài ra, do sự khác biệt về múi giờ giữa (i) thời điểm Khách hàng hoàn thành quá trình thanh toán, (ii) thời điểm giao dịch được xử lý và (iii) thời điểm giao dịch được ghi nhận trên sao kê tài khoản ngân hàng của Khách hàng, tỷ giá chuyển đổi có thể dao động và BBCIncorp không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào rằng (a) số tiền được gửi đến ngân hàng của Khách hàng để thanh toán sẽ giống như số tiền được ghi nhận trên sao kê tài khoản ngân hàng của Khách hàng (trong trường hợp đơn vị tiền tệ được hỗ trợ) hoặc (b) giá chuyển đổi ước tính sẽ giống với số tiền được xử lý hoặc được ghi nhận trên sao kê tài khoản ngân hàng của Khách hàng (trong trường hợp là đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ), và Khách hàng đồng ý từ bỏ bất kỳ hoặc toàn bộ khiếu nại nào dựa trên những sai khác này (bao gồm bất kỳ hoặc toàn bộ khiếu nại nào để yêu cầu hoàn tiền dựa trên những sai khác đã nêu). Ngoài ra, bất kể đơn vị tiền tệ được chọn nào, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng có thể bị tính thuế giá trị gia tăng (“VAT”), thuế giá trị gia tăng và dịch vụ (“GST”) hoặc các khoản phí và/hoặc thuế khác được yêu cầu tại quốc gia sở tại, dựa trên ngân hàng và/hoặc quốc gia được chỉ định trong phần địa chỉ thanh toán của Khách hàng.

Để thuận tiện cho việc sử dụng và so sánh, BBCIncorp cũng cung cấp giá cho tất cả các sản phẩm được liệt kê trong 6 đơn vị tiền tệ khác nhau bao gồm: AUD, EUR, GBP, HKD, SGD và USD. Số tiền được quy đổi thành SGD và sẽ được làm tròn đến chục. Tỷ giá được dựa trên tỷ giá thị trường trung bình, đó là điểm giữa giữa tỷ giá “mua” và “bán” từ các thị trường tiền tệ toàn cầu. Tham chiếu được sử dụng cho tỷ giá thị trường trung bình là tại địa chỉ: https://finance.yahoo.com/currency-converter

Bảng dưới đây cho thấy tỷ giá quy đổi hiện tại đang được sử dụng:

Đơn vị tiền tệTỉ giá quy đổi
EUR/HKD7.60
USD/HKD7.86
GBP/HKD10.21
AUD/HKD5.70
SGD/HKD5.80

Số tiền thực tế được tính bằng đơn vị tiền tệ của Khách hàng có thể khác một chút so với số tiền được liệt kê trên trang web của BBCIncorp do tỷ giá chuyển đổi tiền tệ tại thời điểm thanh toán được xác định bởi ngân hàng của Khách hàng và/hoặc nhà cung cấp thẻ của Khách hàng.

Báo cáo thẻ tín dụng của Khách hàng có thể hiển thị số tiền theo đơn vị SGD (Đô la Singapore).

Điều này chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ.

9. Thời gian tiến hành Dịch vụ

Bất kỳ khoảng thời gian nào được liệt kê trên trang web này để cung cấp dịch vụ chỉ được tính toán dựa trên điều kiện thực hiện dịch vụ ở điều kiện bình thường của BBCIncorp, nghĩa là không phát sinh thêm yêu cầu/đề xuất từ khách hàng/cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác và chỉ được trình bày nhằm mục đích minh họa. Không được hiểu là ràng buộc dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tùy thuộc vào các dịch vụ cụ thể, thời gian cần thiết để thực hiện dịch vụ được tính từ thời điểm khi tất cả các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

 • Đã thanh toán đầy đủ cho dịch vụ
 • Nhận đủ tất cả các tài liệu yêu cầu để cung cấp dịch vụ theo cách đầy đủ và đủ điều kiện.
 • Đối với dịch vụ thành lập công ty, kết quả kiểm tra tên đã được phê duyệt sử dụng để thành lập công ty mới.

Trong trường hợp Khách hàng không thể cung cấp đầy đủ tài liệu yêu cầu bởi BBCIncorp, dẫn đến việc tạm ngừng thực hiện dịch vụ tối đa 3 tháng, cả hai bên đều đồng ý và công nhận rằng tất cả các dịch vụ BBCIncorp đã cung cấp hoàn tất hoàn toàn và Khách hàng không có bất kỳ quyền lợi nào để mở tranh chấp cũng như yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán.

Khách hàng hiểu rằng thời gian thực tế để cung cấp dịch vụ có thể được kéo dài hoặc khác so với thời gian được liệt kê trên trang web của BBCIncorp khi các sự kiện bất ngờ xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thiên tai, như cháy, lũ lụt, động đất hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào.
 • Hỏng hóc hệ thống của khách hàng, đại lý hoặc chính phủ dẫn đến mất liên lạc hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của bất kỳ bên nào để thực hiện dịch vụ.
 • Tên công ty đề xuất cần được giải thích chi tiết hoặc thay thế bằng một tên mới nếu không khả dụng.

Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về việc không thực hiện dịch vụ trong thời gian quy định trên trang web của BBCIncorp.

10. Dịch vụ Tự động gia hạn

Để đảm bảo rằng Khách hàng không gặp phải gián đoạn hoặc mất dịch vụ, hầu hết các dịch vụ đều cung cấp tùy chọn tự động gia hạn. Tùy chọn tự động gia hạn sẽ tự động gia hạn dịch vụ tương ứng trong một khoảng thời gian tương đương với khoảng thời gian dịch vụ gần nhất. Mặc dù chi tiết về tùy chọn tự động gia hạn khác nhau tùy từng dịch vụ, các dịch vụ cung cấp tùy chọn tự động gia hạn đều xem nó là cài đặt mặc định. Do đó, trừ khi Khách hàng tắt tùy chọn tự động gia hạn, BBCIncorp sẽ tự động gia hạn dịch vụ tương ứng khi nó hết hạn và sẽ lấy thanh toán từ phương thức thanh toán Khách hàng đã lưu trên BBCIncorp với tỷ giá hiện tại của BBCIncorp mà Khách hàng thừa nhận và đồng ý có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với tỷ giá cho khoảng thời gian dịch vụ ban đầu. Khách hàng có thể bật hoặc tắt tùy chọn tự động gia hạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu Khách hàng chọn tắt tùy chọn tự động gia hạn và không gia hạn dịch vụ của mình trước khi nó hết hạn, Khách hàng có thể gặp phải gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ. Trong những trường hợp đó, BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến vấn đề nêu trên.

Ngoài ra, BBCIncorp có thể tham gia vào các “chương trình thanh toán định kỳ” hoặc “dịch vụ cập nhật tài khoản” được hỗ trợ bởi nhà cung cấp thẻ tín dụng của Khách hàng (và cuối cùng phụ thuộc vào sự tham gia của ngân hàng của Khách hàng). Nếu Khách hàng đăng ký tùy chọn tự động gia hạn và BBCIncorp không thể thanh toán thành công cho phương thức thanh toán hiện có của Khách hàng, nhà cung cấp thẻ tín dụng của Khách hàng (hoặc ngân hàng của Khách hàng) có thể thông báo cho BBCIncorp về các cập nhật về số thẻ tín dụng và/hoặc ngày hết hạn của Khách hàng, hoặc họ có thể tự động thu tiền từ thẻ tín dụng mới của Khách hàng cho BBCIncorp mà không cần thông báo cho BBCIncorp. Theo yêu cầu của chương trình thanh toán định kỳ, trong trường hợp BBCIncorp được thông báo về các cập nhật về số thẻ tín dụng và/hoặc ngày hết hạn, BBCIncorp sẽ tự động cập nhật hồ sơ thanh toán của Khách hàng thay mặt Khách hàng. BBCIncorp không đảm bảo rằng BBCIncorp sẽ yêu cầu hoặc nhận được thông tin thẻ tín dụng được cập nhật. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng việc sửa đổi và duy trì các cài đặt tài khoản của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đến (i) thiết lập tùy chọn gia hạn và (ii) đảm bảo các phương thức thanh toán liên quan của Khách hàng sẵn sàng và hợp lệ là trách nhiệm của Khách hàng. Hơn nữa, Khách hàng công nhận và đồng ý rằng việc Khách hàng không thực hiện những hành động cần thiết này có thể dẫn đến sự gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ, và BBCIncorp sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc này.

11. Giao tiếp và Hướng dẫn

Khách hàng và BBCIncorp có thể gửi cho nhau các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào bằng thư, email hoặc fax, MIỄN LÀ BBCIncorp có thể gửi các thông báo phí qua email kèm tập tin đính kèm. Khách hàng và BBCIncorp sẽ lưu giữ tất cả các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào như một bằng chứng. Mỗi thông tin sẽ được gửi đến địa chỉ, nếu gửi đến BBCIncorp, tại địa chỉ đăng ký hoặc tại bất kỳ địa chỉ nào khác mà BBCIncorp có thể thông báo cho Khách hàng bằng văn bản tùy từng thời điểm. Trong trường hợp BBCIncorp gửi đến Khách hàng, tại địa chỉ của Khách hàng hoặc tại bất kỳ địa chỉ nào khác mà Khách hàng có thể thông báo cho BBCIncorp bằng văn bản tùy từng thời điểm, bao gồm các hướng dẫn lưu trữ thư được thỏa thuận bằng văn bản. Để BBCIncorp có thể liên lạc với Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết, Khách hàng đồng ý thông báo cho BBCIncorp ngay lập tức khi thay đổi địa chỉ và địa chỉ email hoặc số điện thoại / fax của anh ta / cô ta.

12. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Dịch vụ Thành lập công ty, Dịch vụ hỗ trợ pháp lý và Hỗ trợ ngân hàng

BBCIncorp không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hỗ trợ pháp lý không thể được thiết lập. Trách nhiệm của BBCIncorp đối với Dịch vụ hỗ trợ pháp lý được giới hạn, BBCIncorp, trong phạm vi của dịch vụ hỗ trợ pháp lý chỉ cung cấp thông tin để khách hàng lựa chọn, hoặc cung cấp các hướng dẫn và giám sát các công ty liên kết của mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Sự thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ bưu chính, điện tín, telex, fax, điện thoại, các phương tiện truyền thông khác hoặc phương tiện vận chuyển, đặc biệt là mất mát phát sinh từ việc chậm trễ, hiểu lầm, bị cắt đứt, lạm dụng bởi bên thứ ba hoặc sao chép, sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm, trừ khi những thiệt hại hoặc mất mát đó có nguyên nhân trực tiếp từ sự bất cẩn của Bên BBCIncorp. Điều này cũng áp dụng cho các dịch vụ Văn phòng ảo tiêu chuẩn, Văn phòng ảo cao cấp và Văn phòng ảo đầy đủ.

Đối với dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, BBCIncorp là bên thứ ba trong quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, BBCIncorp không chịu trách nhiệm đối với quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. BBCIncorp không có quyền hành động và không đưa ra tuyên bố hành động như một nhân viên, đại diện hoặc viên chức của bất kỳ Ngân hàng nào và/hoặc ký thay hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác thay mặt cho bất kỳ Ngân hàng nào.

Dịch vụ văn phòng ảo

 • Tuân thủ quy định về nhà ở: Khách hàng phải tuân thủ bất kỳ Quy định Nhà ở nào mà BBCIncorp áp đặt cho Khách hàng tương ứng với quy định tại từng khu vực (nếu có). Những quy định này được phát triển và/hoặc áp đặt để bảo vệ việc sử dụng trung tâm quản lý được chỉ định cho công việc của Khách hàng. Quy định Nhà ở khác nhau từ quốc gia này sang quốc gia khác và từ Trung tâm này sang Trung tâm khác và những quy định này có thể bị yêu cầu tại quốc gia sở tại.
 • Chấm dứt Thỏa thuận này: Hoặc BBCIncorp hoặc Khách hàng có thể chấm dứt các phần dịch vụ liên quan đến văn phòng ảo vào ngày kết thúc được nêu trong đó, hoặc vào ngày kết thúc tại bất kỳ thời điểm gia hạn nào khác, bằng cách thông báo bằng văn bản ít nhất ba tháng trước cho bên kia. Tuy nhiên, trong phạm vi dịch vụ này, việc gia tăng hoặc gia hạn lại với khoảng thời gian tương ứng là ba tháng hoặc ít hơn, nếu BBCIncorp hoặc Khách hàng muốn chấm dứt, thời hạn thông báo là hai tháng một khoản thời gian khác ngắn hơn được các bên thống nhất quy định tại Thỏa thuận này.
 • Chấm dứt hợp đồng ngay lập tức: Tối đa trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng, BBCIncorp có thể chấm dứt các phần dịch vụ liên quan đến văn phòng ảo ngay lập tức bằng cách thông báo cho Khách hàng mà không cần tuân thủ thêm bất kỳ thủ tục nào nếu (a) Khách hàng rơi vào tình trạng vỡ nợ, phá sản, phải thanh lý hoặc không thể thanh toán nợ đang đến hạn, hoặc (b) Khách hàng vi phạm một trong các nghĩa vụ của mình mà không thể được sửa chữa/khắc phục, hoặc (c) hành vi của Khách hàng, hoặc những người liên quan để cho phép thực hiện những điều không tương thích với việc sử dụng văn phòng thông thường, điều này sẽ được quyết định hoàn toàn bằng quyền định đoạt của BBCIncorp.
 • Nếu BBCIncorp chấm dứt phần dịch vụ này vì bất kỳ lý do nào, điều này sẽ không chấm dứt bất kỳ nghĩa vụ nào còn tồn tại, bao gồm việc thanh toán bất kỳ dịch vụ bổ sung được sử dụng cũng như phí hàng tháng cho phần thời gian còn lại mà phần dịch vụ đó đã được thực hiện bởi BBCIncorp trước thời điểm chấm dứt.
 • Nếu Văn phòng cho thuê không còn khả dụng: Trong trường hợp BBCIncorp không còn có thể cung cấp dịch vụ tại Trung tâm quản lý được chỉ định nêu trong các mục liên quan đến dịch vụ văn phòng ảo, thì phần này của dịch vụ sẽ kết thúc và Khách hàng chỉ phải thanh toán các khoản phí hàng tháng đến ngày kết thúc và các dịch vụ bổ sung Khách hàng đã sử dụng. BBCIncorp sẽ cố gắng tìm một văn phòng khác phù hợp cho Khách hàng nếu Khách hàng vẫn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ này từ BBCIncorp.
 • Đại diện của Khách hàng đối với BBCIncorp: Trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ văn phòng ảo, các bên thống nhất răng Khách hàng và/hoặc bất kỳ đối tác, thành viên, quản lý hoặc nhân viên nào của Khách hàng sẽ không có thẩm quyền để đại diện hoặc đưa ra bất kỳ ý kiến/tư vấn nào đại diện cho nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên nào, tại bất kỳ chi nhánh, chức danh nào của BBCIncorp.
 • Thông báo: Tất cả các thông báo chính thức phải được viết bằng văn bản gửi đến địa chỉ chính thức của các bên. Việc cập nhật địa chỉ của Khách hàng là trách nhiệm của Khách hàng với văn phòng ảo tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Thực hiện Thỏa thuận này: Khách hàng phải thanh toán bất kỳ chi phí hợp lý và phù hợp bao gồm các khoản phí luật sư mà BBCIncorp phải chịu để thực hiện các mục liên quan đến dịch vụ văn phòng ảo này.

13. Thời hạn, Chấm dứt, Tạm ngưng Dịch vụ

a. Dịch vụ Thành lập công ty, Dịch vụ hỗ trợ pháp lý

Thời hạn: Thỏa thuận về dịch vụ trong phạm vi này sẽ có thời gian trong một năm và sẽ được tự động gia hạn nếu không phát sinh các trường hợp gia hạn/kéo dài thời hạn hợp đồng.

Chấm dứt: Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt Thỏa thuận hoặc yêu cầu BBCIncorp để chuyển công ty quản lý của Khách hàng tới một đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp khác hoặc thanh lý Công ty, BBCIncorp sẽ không chuyển giao hoặc thanh lý Công ty cho đến khi tất cả các chi phí chưa thanh toán và/hoặc khoản phí (bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí chính phủ, thuế, lệ phí và các khoản chi phí của bên thứ ba cùng với các khoản phí cho giám đốc hoặc cổ đông tên của công ty và một khoản phí chuyển nhượng ...) được thanh toán đầy đủ.

BBCIncorp có thể từ chối chuyển tài liệu liên quan đến Công ty/đại lý mới của Khách hàng cho cho đến khi Thỏa thuận uỷ quyền được ký như đã đề cập.

b. Dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Dịch vụ kết thúc khi tài khoản được mở bởi Ngân hàng / Khách hàng sử dụng hết thời gian để đăng ký mở tài khoản ngân hàng tương ứng với gói dịch vụ/ hoặc BBCIncorp đã hoàn tất việc cung cấp dịch vụ. Tất cả các mối quan hệ sau đó sẽ chỉ trong phạm vi giữa Khách hàng và Ngân hàng.

c. Dịch vụ Văn phòng ảo:

Các phần dịch vụ liên quan đến văn phòng ảo sẽ kéo dài trong khoảng thời gian được ghi trong thỏa thuận và sau đó sẽ được gia hạn tự động trong những khoảng thời gian bằng với thời hạn hiện tại nhưng không ít hơn 3 tháng (trừ khi có giới hạn pháp lý về thời hạn gia hạn) cho đến khi được chấm dứt bởi khách hàng hoặc bởi BBCIncorp. Tất cả các khoảng thời gian sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng mà chúng sẽ hết hạn. Phí cho bất kỳ gia hạn nào sẽ được tính theo tỷ giá thị trường hiện tại.

Khách hàng không được tiến hành kinh doanh cạnh tranh với hoạt động cung cấp dịch vụ văn phòng, văn phòng ảo hoặc các dịch vụ phụ của BBCIncorp.

Tên và địa chỉ của khách hàng: Khách hàng chỉ được phép kinh doanh dưới tên của mình hoặc tên khác mà BBCIncorp đã đồng ý trước đó.

Sử dụng địa chỉ văn phòng ảo: Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ của văn phòng để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh của mình. Khách hàng không được phép sử dụng địa chỉ của văn phòng này để làm địa chỉ kinh doanh trừ khi được phép bởi pháp luật và bởi BBCIncorp và (nếu liên quan) bởi các quy tắc tuân thủ của quốc gia sở tại. Bất kỳ các mục đích sử dụng khác đều bị cấm nếu không được BBCIncorp đồng ý trước bằng văn bản.

14. Hoàn tiền

Các khoản hoàn tiền phát sinh từ/dựa trên dịch vụ được cung cấp bởi BBCIncorp phải tuân thủ Chính sách Hoàn Tiền được công bố trên trang web của BBCIncorp tùy từng thời điểm, trừ khi các bên có bất kỳ thỏa thuận nào khác bằng văn bản.

15. Giao dịch chuyển nhượng

Để thực hiện các dịch vụ, BBCIncorp bảo lưu quyền thuê những nhà thầu phụ nằm trong phạm vi quyền hạn của mình. Quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào chỉ có thể được chuyển nhượng cho bên thứ ba với sự đồng ý bằng văn bản của BBCIncorp.

16. Tiêu đề và Đầu mục

Các tiêu đề và đầu đề trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tham chiếu và không được sử dụng dưới bất kỳ phương thức nào để giải thích hoặc diễn giải thỏa thuận của các bên như đã được quy định. Mỗi cam kết và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được diễn giải độc lập và riêng biệt. Nếu một tòa án có thẩm quyền xem xét rằng bất kỳ điều khoản (một phần hoặc toàn bộ điều khoản) nào trong Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của các điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ được coi là hợp lệ và có thể thi hành tối đa theo quy định của pháp luật.

17. Liên Hệ

Mã Số Đăng Ký

201920843M tại Singapore.

Số Điện Thoại

(+65) 6011 8200