Các Loại Giấy Phép Lao Động tại Singapore

Xem tất cả
Singapore Tech.Pass
Tech.Pass: Loại Thị Thực Mới Nhất tại Singapore (Số Lượng Giới Hạn)

Với Tech.Pass, bạn có thể thành lập công ty công nghệ tại Singapore, tự do tuyển dụng và đầu tư tại Singapore. Tuy nhiên, số lượng đăng ký chỉ có 500 ứng viên.

5 MINS
Thị thực cho người phụ thuộc tại Singapore
Sơ Lược Về Thị Thực Cho Người Phụ Thuộc Tại Singapore

Thị thực cho người phụ thuộc Dependant’s Pass cho phép một số thành viên trong gia đình của người giữ thị thực lao động được sinh sống với họ tại Singapore

6 MINS
Thị thực làm việc Employment Pass tại Singapore
Thị Thực Làm Việc Employment Pass Tại Singapore

Thị thực Employment Pass tại Singapore là chìa khóa cho người nước ngoài muốn gia nhập Singapore với mục đích lao động. Hãy tìm hiểu về hình thức thị thực này.

8 MINS
Giấy phép lao động tại Singapore
Những Điều Bạn Cần Biết Về Giấy Phép Lao Động Tại Singapore

Bất cứ ai muốn làm việc tại nước ngoài đều phải có thị thực lao động. Tại Singapore, một số hình thức phổ biến bao gồm Employment Pass, EntrePass, S Pass…

9 MINS

Thường Trú Nhân và Công Dân Singapore

Xem tất cả
Đăng ký quyền công dân tại Singapore
Sơ Lược Về Quá Trình Đăng Ký Quyền Công Dân Tại Singapore

Quyền công dân sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích đặc biệt từ các đặc quyền chỉ giành riêng cho công dân Singapore. Hãy cùng tìm hiểu quá trình đăng ký với chúng tôi.

4 MINS
Lợi ích khi trở thành công dân Singapore
4 Lợi Ích Khi Trở Thành Công Dân Tại Singapore

Một công dân Singapore sẽ có nhiều đặc quyền hơn trong việc mua nhà ở, tận hưởng các chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt và các ưu đãi khác cho gia đình của họ.

6 MINS
Quyền lợi của thường trú nhân tại Singapore
Quyền Lợi Khi Trở Thành Thường Trú Nhân tại Singapore

Các quyền lợi khi trở thành một thường trú nhân tại Singapore: Định Cư, Các Đặc Quyền về giáo dục, nhà ở, việc làm và thậm chí trở thành công dân Singapore

4 MINS
Đăng Ký Thường Trú Nhân Tại Singapore
Tổng Quan Về Đăng Ký Thường Trú Nhân Tại Singapore

Có ba cách mà bạn có thể đăng ký thường trú nhân tại Singapore. Hãy cùng tìm hiểu về các hồ sơ yêu cầu của mỗi cách thức cũng như quy trình đăng ký.

4 MINS