banner image

Các Loại Giấy Phép Lao Động tại Singapore

Singapore Tech.Pass

Tech.Pass: Loại Thị Thực Mới Nhất tại Singapore (Số Lượng Giới Hạn)

Với Tech.Pass, bạn có thể thành lập công ty công nghệ tại Singapore, tự do tuyển dụng và đầu tư tại Singapore. Tuy nhiên, số lượng đăng ký chỉ có 500 ứng viên.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
18/12/2020
Dependant pass in Singapore

Sơ Lược Về Thị Thực Cho Người Phụ Thuộc Tại Singapore

Thị thực cho người phụ thuộc Dependant’s Pass cho phép một số thành viên trong gia đình của người giữ thị thực lao động được sinh sống với họ tại Singapore

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019
Employment Pass in Singapore

Thị Thực Làm Việc Employment Pass Tại Singapore

Thị thực Employment Pass tại Singapore là chìa khóa cho người nước ngoài muốn gia nhập Singapore với mục đích lao động. Hãy tìm hiểu về hình thức thị thực này.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019
work permit in Singapore

Những Điều Bạn Cần Biết Về Giấy Phép Lao Động Tại Singapore

Bất cứ ai muốn làm việc tại nước ngoài đều phải có thị thực lao động. Tại Singapore, một số hình thức phổ biến bao gồm Employment Pass, EntrePass, S Pass…

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
07/10/2019
Entrepreneur Pass in Singapore

Hướng Dẫn Chi Tiết Về Thị Thực Cho Doanh Nhân EntrePass Tại Singapore

Tại Singapore, EntrePass là hình thức thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài muốn đến Singapore dưới tư cách là nhà đầu tư, doanh nhân hoặc nhà cải cách

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
07/10/2019