Chính sách bảo mật này được áp dụng cho website www.bbcincorp.sg , hoạt động và sở hữu bởi Công ty BBCIncorp Pte. Ltd. tại Singapore (sau đây được gọi ngắn gọn là “BBCIncorp” hoặc “Chúng tôi”). Chính sách này mô tả quyền hạn của BBCIncorp trong việc thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp. Hơn nữa, chính sách cũng mô tả quyền hạn của khách hàng đối với cách sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi, đồng thời mô tả quyền hạn của khách hàng trong việc truy cập và thay đổi những thông tin này.

1. Quyền Hạn Của Khách Hàng

BBCIncorp có trách nhiệm bảo vệ các quyền lợi của khách hàng, tuân thủ theo Quy định bảo vệ dữ liệu và các quy định pháp lý liên quan khác. Theo đó, khách hàng có các quyền hạn như sau :

 • Có quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của mình;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin không chính xác, còn khiếm khuyết, hoặc gây hiểu lầm mà chúng tôi có về khách hàng;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa hoàn toàn các thông tin cá nhân của mình;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉ xử lý thông tin theo những yêu cầu được đưa ra (bởi khách hàng);
 • Yêu cầu chúng tôi không dùng thông tin của mình để phục vụ cho mục đích tiếp thị;
 • Yêu cầu chúng tôi lấy thông tin cá nhân theo một cấu trúc định dạng hợp lệ theo yêu cầu, bao gồm việc chuyển giao thông tin cá nhân đến một đơn vị khác.

2. Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của khách hàng theo một trong những cách thức như sau :

 • Qua điện thoại, fax, email, skype hoặc các dạng truyền thông điện tử khác.
 • Qua các mẫu đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Qua các nguồn công khai khác hoặc qua các tổ chức thứ ba khác, chủ yếu nhằm kiểm tra và xác nhận lý lịch của khách hàng.

Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin sau :

 • Họ tên đầy đủ.
 • Bản sao của thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân/ giấy phép lái xe/ giấy chứng nhận từ ngân hàng/ hóa đơn liên quan.
 • Bản sao của hộ chiếu hoặc hồ sơ nhận diện khác.
 • Số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ email.
 • Các thông tin cá nhân khác được yêu cầu bởi các cơ quan chính phủ.
 • Chữ ký.
 • Hình ảnh/Video của khách hàng và các hồ sơ nhận diện khác.
 • Thông tin về doanh nghiệp, như là tên doanh nghiệp, địa chỉ, loại hình công ty.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu để thu thập thông tin về các tổ chức/đơn vị bên thứ ba trong trường hợp khách hàng có thêm tên của các cổ đông hoặc người thụ hưởng trong các mẫu đơn trước của chúng tôi. Các thông tin của các đơn vị thứ ba chỉ được dùng để đăng ký hoặc tiếp tục tiến trình mua sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng. Chúng tôi sẽ không dùng các thông tin này để phục vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Các đơn vị/tổ chức bên thứ ba có thể liên hệ với chúng tôi qua private@bbcincorp.sg để yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin đã cung cấp.

Chúng tôi dùng các thông tin được cung cấp bởi khách hàng để phục vụ các mục đích sau :

 • Tiến hành quá trình mua sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng;
 • Tiếp cận các nhu cầu của doanh nghiệp để quyết định các sản phẩm phù hợp;
 • Gửi thông báo xác nhận mua hàng của khách hàng;
 • Gửi thông tin sản phẩm cho khách hàng;
 • Trả lời các yêu cầu của khách hàng;
 • Giao tiếp với khách hàng;
 • Thực hiện quy trình thẩm định; và
 • Trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc của khách hàng;
 • Thông báo đến các cơ quan chính phủ.
 • Thông báo đến các công ty kế toán và pháp lý hoặc/và các ngân hàng/các tổ chức tài chính khác theo yêu cầu của khách hàng.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức bên thứ ba theo các quy định được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin khách hàng đến các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như tiến hành mua hàng/thanh toán, đăng ký thành lập công ty hoặc các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Những nhà cung cấp này được trao quyền để sử dụng các thông tin cá nhân chỉ duy nhất trong trường hợp phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Frame

Một số trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ framing để chuyển dữ liệu đến các nhà cung cấp dịch vụ (như là quy trình thanh toán) nhưng vẫn bảo đảm các trải nghiệm của khách hàng trên website của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, khách hàng đang cung cấp thông tin cá nhân của mình đến các tổ chức/đơn vị bên thứ ba này (các nhà cung cấp dịch vụ) chứ không phải đến www.bbcincorp.sg

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi cũng có thể công khai thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp sau :

 • Khi được yêu cầu bởi pháp luật;
 • Trong trường hợp để bảo vệ quyền lợi khách hàng, bảo vệ sự an toàn của khách hàng và những người liên quan, hỗ trợ quá trình điều tra, hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ;
 • Khi BBCIncorp xác nhập hoặc được mua lại một phần hoặc toàn bộ tài sản. Khách hàng sẽ được thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến quyền sở hữu doanh nghiệp và quyền sử dụng thông tin khách hàng, cũng như những sự thay đổi về quyền hạn của khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân (qua email và/hoặc qua thông báo ưu tiên trên website của chúng tôi); và
 • Khi cung cấp thông tin đến các đơn vị/tổ chức bên thứ ba dưới văn bản chấp thuận của khách hàng.

4. Truy Cập và Các Lựa Chọn Của Người Dùng

Khách hàng có quyền chỉnh sửa, bổ sung, hoặc gỡ bỏ các thông tin cá nhân bằng cách gởi email đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ private@bbcincorp.sg hoặc liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc bưu chính tại các địa chỉ liên hệ bên dưới hoặc ở trang Liên Hệ. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của khách hàng trong vòng 30 ngày. Nếu khách hàng có sử dụng dịch vụ doanh nghiệp từ các nhà cung cấp khác (Corporate Service Officer), hãy ưu tiên liên hệ họ. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin khách hàng miễn là tài khoản khách hàng còn hoạt động (active) hoặc để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng để phục vụ cho các mục đích tuân thủ theo các quy định pháp lý, giải quyết tranh chấp và tuân thủ theo Bản thỏa thuận của chúng tôi. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ hoàn toàn thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo liệu chúng tôi có đáp ứng được yêu cầu này hay không, cùng với lý do.

5. Công Nghệ Lưu Trữ/Cookies

Cookies là một tệp tin phục vụ cho những mục đích lưu trữ trong máy tính của người dùng, và khi sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo không sử dụng cookies để truy cập hay thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi sẽ dụng cả hai loại ID cookies và cả persistent cookies để lưu trữ các hoạt động của người dùng cũng như lưu trữ các thông tin mà khách hàng cung cấp trong những mẫu đơn của chúng tôi. ID cookies sẽ kết thúc khi người dùng tắt trình duyệt web. Tuy nhiên, persistent cookie sẽ vẫn còn ở trong ổ cứng trong một khoản thời gian sau đó. Người dùng có thể xóa persistent cookies theo các hướng dẫn trong phần “Help” của trình duyệt web. Trong trường hợp người dùng tắt cookies, xin lưu ý rằng một số phần trên website của chúng tôi sẽ không thể dùng được.

Web beacon/Gifs

Chúng tôi sử dụng phần mềm gọi là “Clear Gif” (Web beacon), để quản lý các nội dung trên website của mình. Phần mềm này sẽ cho chúng tôi biết các nội dung nào đang phát triển hiệu quả. Cũng như cookies, Clear Gifs là những tín hiệu với chức năng nhận diện và lưu trữ các hoạt động trực tuyến của người dùng trên website. Tuy nhiên, nếu cookies nằm trong ổ cứng của máy tính, thì Gifs lại nhúng ẩn trên các trang web. Chúng tôi không dùng phần mềm này để thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

Analytics/Log Files

Như hầu hết các website khác, chúng tôi sử dụng Tệp tin nhật ký (Log Files) để tự động thu thập các thông tin cần thiết, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang yêu thích hoặc kết thúc, hệ thống hoạt động, các mốc thời gian, và dữ liệu liên quan đến lượt click. Xin lưu ý rằng các thông tin này không thể hiện người dùng cụ thể là ai.

Chúng tôi sử dụng các thông tin này cho việc phân tích xu hướng, quản trị website, lưu trữ hoạt động người dùng trên website và để biên soạn số liệu thống kê tổng hợp của toàn bộ người dùng website. Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng để thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm những công nghệ lưu trữ được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác, của các đối tác công nghệ, và của các tổ chức bên thứ ba khác. Những đơn vị này có thể sử dụng cookies, gifs, hình ảnh và những đoạn mã để quản lý các nội dụng trên website của họ. Chúng tôi không có quyền truy cập hay kiểm soát những công nghệ này.

Quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với các đơn vị mạng luới quảng cáo để hiển thị quảng cáo hoặc quản lý các quảng cáo của chúng tôi tại các địa điểm khác. Các đơn vị này có thể sử dụng cookies và Web beacons để thu thập những thông tin về các hoạt động của người dùng (xin lưu ý các thông tin này không thể hiện người dùng cụ thể là ai) trên website của chúng tôi cũng như trên các website khác để cung cấp cho người dùng những nhóm quảng cáo phù hợp với sở thích của họ.

Nếu người dùng không muốn thông tin của mình phục vụ cho mục đích như trên, có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hành động này không có nghĩa rằng người dùng sẽ hoàn toàn ngưng thấy quảng cáo.

6. Bảo Mật

Chúng tôi đặt sự bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy mà chúng tôi mã hóa những đoạn thông tin nhạy cảm (như là số thẻ tín dụng, số tài khoản, hoặc thông tin doanh nghiệp) bằng các các giao thức mật mã tiêu chuẩn SSL.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn tổng quan về bảo mật để bảo vệ các thông tin mà khách hàng cung cấp, trong quá trình chuyển giao lẫn nhận thông tin. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một phương thức nào trên Internet có thể đảm bảo 100% sự bảo mật. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại private@bbcincorp.sg.

7. Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin cá nhân sẽ được xóa khi khách hàng hoàn toàn không còn liên quan đến mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thêm 5 năm nữa kể từ khi hợp đồng dịch vụ kết thúc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tuân thủ theo yêu cầu của quy định pháp lý về chống rửa tiền hoặc tuân thủ theo pháp luật để bảo vệ các quyền lợi pháp lý của BBCIncorp, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu trữ thông tin của khách hàng.

8. Các Thông Tin Khác

Liên kết với các website của tổ chức/đơn vị bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các đường dẫn đến các website khác. Chính sách bảo mật của các website này có thể khác so với chính sách bảo mật của BBCIncorp. Nếu khách hàng gửi thông tin đến những trang web khác BBCIncorp, những thông tin này sẽ được quản lý theo chính sách bảo mật của những trang web này. Chúng tôi khuyến khích khách hàng giành thời gian đọc kỹ các chính sách bảo mật của những website mà khách hàng truy cập.

Widget của các trang truyền thông xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng của trang mạng xã hội, như là nút chia sẻ hoặc các tính năng tương tác của Facebook và Twitter. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của khách hàng, thể hiện trang web nào của chúng tôi mà khách hàng đã truy cập và tạo cookies để đảm bảo rằng các tính năng này vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Những tính năng và Widget được cài đặt trực tiếp trên website của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Vì vậy, những tương tác của khách hàng với các tính năng này sẽ được quản lý bởi chính sách bảo mật của nhà cung cấp các tính năng đó.

Chứng thực từ khách hàng về dịch vụ

Chúng tôi có thể đăng những lời chứng thực của các khách hàng hài lòng với dịch vụ lên website của chúng tôi. Những chứng thực này được lấy từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ email. Trong trường hợp khách hàng muốn bổ sung sửa đổi hay gỡ bỏ những lời chứng thực này, vui lòng liên hệ đơn vị kiểm soát những thông tin đó.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi chính sách bảo mật này tùy thuộc tình hình thực tiễn. Chúng tôi sẽ đăng các thông báo liên quan trên website trước khi thực thi những sự thay đổi này. Khách hàng được khuyến khích truy cập vào trang chính sách bảo mật này thường xuyên để xem những sự thay đổi mới nhất.

9. Thông Tin Liên Hệ

Mã Số Đăng Ký

201920843M tại Singapore.

Số Điện Thoại