SSIC là mã phân loại ngành nghề tiêu chuẩn (Singpore Standard Industrial Classification) tại Singapore. SSIC là yêu cầu bắt buộc khi đăng ký công ty tại đất nước này.

Kết quả kiểm tra dựa vào phiên bản SSIC 2015 (chỉnh sửa gần nhất 2018) được ban hành bởi Cục Thống Kê Trung Ương Singapore.