Nếu bạn muốn thành lập công ty và đồng thời có ý định trực tiếp muốn quản lý doanh nghiệp của mình tại Singapore thì đăng ký thị thực lao động/việc làm là điều bắt buộc. Thị thực lao động cũng là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn thuê nguồn lao động nước ngoài và thậm chí bạn có thể cùng các thành viên trong gia đình sinh sống tại Singapore khi đăng ký thị thực dành cho người thân (Dependant’s Pass).

Thị Thực Lao Động

(Employment Pass)

1,250

  • Dành cho người có ý định chuyển đến Singapore cho mục đích làm việc
Thị Thực Dành Cho Người Thân

(Dependant's Pass)

950

  • Dành cho thành viên trong gia đình có ý định muốn theo bạn đến Singapore
Thị Thực Lao Động

(Employment Pass)

1,250

  • Dành cho người có ý định chuyển đến Singapore cho mục đích làm việc
Thị Thực Dành Cho Người Thân

(Dependant's Pass)

950

  • Dành cho thành viên trong gia đình có ý định muốn theo bạn đến Singapore

Các dịch vụ khác

Cấp Mới Thị Thực Lao Động

US$650

Cấp Mới Thị Thực Cho Người Thân

US$550

Đăng Ký Thư Chấp Thuận (Letter Of Consent)

US$450

Dịch Vụ Chi Lương

US$50/nhân viên/tháng

Báo Cáo Lương Nhân Viên Hàng Năm - Bản IR8A

US$100/người
Kèm bản Appendix 8A với thêm US$150

Báo Cáo Thực Hiện Nghĩa Vụ Thuế Cho Nhân Viên Nước Ngoài Trường Hợp Ngưng Làm Việc và Có Dự Tính Rời Singapore - Bản IR21

US$120/người
Kèm bản Appendix 1 với thêm US$230

Mở Tài Khoản CPF (Quỹ Phòng Xa Trung Ương Singapore)

US$120/người

Những câu hỏi thường gặp

Bạn cần phải thỏa mãn một số yêu cầu chính như sau:
  • Thỏa mãn các yêu cầu về học vấn và trình độ chuyên môn.
  • Tham gia công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại Singapore.
  • Có thu nhập từ 4500 Đô-la Singapore trở lên.
Nếu người thân có ý định theo bạn đến Singapore thì trước hết, bạn phải sỡ hữu một trong ba loại thị thực sau: EntrePass, Employment Pass hoặc S-Pass.
Đối với Employment Pass, bạn cần phải chứng minh thu nhập của mình đạt mức từ 6000 Đô-la Singapore trở lên để đăng ký thị thực cho người thân.
Hiện tại thì với Thị thực cho người thân (Dependant’s Pass) chỉ áp dụng với những thành viên sau trong gia đình:
  •  Vợ/chồng hợp pháp.
  • Con cái chưa kết hôn và dưới 21 tuổi.
Đây là thư ban hành bởi Bộ nhân lực Singapore (MOM) cho phép người sở hữu thị thực cho người thân hoặc thị thực thăm viếng dài hạn (LTVP) được phép làm việc tại Singapore với điều kiện:
Thị thực chính còn giá trị trong vòng 3 tháng.
Người phụ thuộc tìm được việc làm tại Singapore.