banner image

Thường Trú Nhân và Công Dân Singapore

how to get citizenship in Singapore

Sơ Lược Về Quá Trình Đăng Ký Quyền Công Dân Tại Singapore

Quyền công dân sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích đặc biệt từ các đặc quyền chỉ giành riêng cho công dân Singapore. Hãy cùng tìm hiểu quá trình đăng ký với chúng tôi.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
12/02/2020
The Singapore Passport

4 Lợi Ích Khi Trở Thành Công Dân Tại Singapore

Một công dân Singapore sẽ có nhiều đặc quyền hơn trong việc mua nhà ở, tận hưởng các chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt và các ưu đãi khác cho gia đình của họ.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
12/02/2020
Quyền lợi của thường trú nhân tại Singapore

Quyền Lợi Khi Trở Thành Thường Trú Nhân tại Singapore

Các quyền lợi khi trở thành một thường trú nhân tại Singapore: Định Cư, Các Đặc Quyền về giáo dục, nhà ở, việc làm và thậm chí trở thành công dân Singapore

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/01/2020
PR Application in Singapore

Tổng Quan Về Đăng Ký Thường Trú Nhân Tại Singapore

Có ba cách mà bạn có thể đăng ký thường trú nhân tại Singapore. Hãy cùng tìm hiểu về các hồ sơ yêu cầu của mỗi cách thức cũng như quy trình đăng ký.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/01/2020