Ưu Đãi Thuế Cho Một Số Lĩnh Vực Tại Singapore

Hệ thống thuế với mức đánh thuế thu nhập doanh nghiệp khá thấp 17% cùng nhiều những chương trình ưu đãi là một trong những yếu tố giúp Singapore vẫn luôn là một địa điểm thu hút vô số doanh nghiệp nước ngoài. Thực tế cho thấy những doanh nghiệp này đã tận dụng tốt những ưu đãi thuế tại đây.

Với một số ngành, ưu đãi thuế mang lại mức thuế thấp hơn hoặc thậm chí là miễn trừ thuế cho các công ty, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Do đó, mà BBCIncorp sẽ giới thiệu cho bạn về một số lĩnh vực có thể được hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi thuế này.

Một Số Lĩnh Vực với Các Ưu Đãi Thuế Cho Doanh Nghiệp tại Singapore

Bên dưới đây sẽ là thông tin tổng quát về những ưu đãi phổ biến với một số ngành nghề. Xin lưu ý rằng dưới đây không phải là toàn bộ các ưu đãi hiện hành, số lượng ưu đãi tại Singapore là rất nhiều cũng như các lĩnh vực kinh doanh tại đất nước này là không nhỏ. Về chi tiết của các chương trình ưu đãi, chúng tôi khuyến khích bạn trực tiếp tham khảo và liên hệ với các đơn vị chịu trách nhiệm.

1. Sản Xuất và Dịch Vụ

Pioneer Certificate Incentive (PC) and Development and Expansion Incentive (DEI) (Ưu đãi mở rộng và phát triển)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Hội đồng Phát triển Kinh Tế Singapore (Singapore Economic Development Board hay được viết tắt là EDB)
 • Đối tượng: Các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và mở rộng các hoạt động tại Singapore
 • Lợi ích: Miễn thuế hoặc mức thuế ưu đãi 5% cho PC hay 10% cho DEI
 • Thời gian: Trong vòng 5 năm, có thể gia hạn thêm tùy thuộc vào kế hoạch mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

2. Tài Chính Và Hoạt Động Ngân Quỹ

Finance and Treasury Centre (FTC) Incentive (Ưu đãi trung tâm tài chính và ngân quỹ)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: EDB
 • Đối tượng: Các công ty đang mở rộng hoạt động quản lý ngân quỹ và đặt trụ sở tại Singapore cho các hoạt động quản lý ngân quỹ tại khu vực
 • Lợi ích: Mức thuế 8% với các thu nhập đến từ các dịch vụ tài chính và quản lý ngân quỹ (FTC) và miễn thuế nhà thầu (withholding tax) cho các khoản thanh toán tiền lãi
 • Thời gian: Trong vòng 5 năm, có thể gia hạn thêm tùy thuộc vào kế hoạch mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Financial Sector Incentive Scheme (Ưu đãi lĩnh vực tài chính)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore hay được viết tắt là MAS)
 • Đối tượng: Các tổ chức tài chính được cấp phép (ngân hàng, đơn vị quản lý quỹ,…) có kết quả hoạt động tốt
 • Lợi ích: Nhiều mức thuế ưu đãi cho các hoạt động kinh doanh khác nhau như tín dụng, quản lý rủi ro, quản lý quỹ, vân vân.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Insurance Business Development Scheme (Ưu đãi phát triển doanh nghiệp bảo hiểm)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: MAS
 • Đối tượng: Các tổ chức bảo hiểm được cấp phép hoạt động có dịch vụ chất lượng cao
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 10%.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

3. Nghiên cứu và Phát Triển

Intellectual Property (IP) Development Incentive (IDI) (Ưu đãi phát triển tài sản trí tuệ)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: EDB
 • Đối tượng: Các đơn vị nghiên cứu và phát triển tài sản trí tuệ có lịch sử hoạt động tốt, đang tiến hành các dự án mở rộng và có đóng góp vào nền kinh tế
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 5% hoặc 10% với thu nhập từ các tài sản trí tuệ, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

4. Thương mại

Global Trader Programme (Chương trình thương nhân toàn cầu)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Enterprise Singapore
 • Đối tượng: Các công ty hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực thương mại quốc tế và có đặt trụ sở hoạt động tại Singapore
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 5% hoặc 10% với thu nhập từ hoạt động kinh doanh thỏa mãn các điều kiện, bao gồm thu nhập từ buôn bán hàng hóa và các hoạt động trung gian môi giới.
 • Thời gian: Trong vòng từ 3 đến 5 năm.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

5. Hàng Hải

Approved International Shipping Enterprise Award (Ưu đãi dành cho doanh nghiệp hàng hải quốc tế)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Cục Hàng Hải Singapore (Maritime and Port Authority of Singapore hay được viết tắt là MPA)
 • Đối tượng: Chủ sở hữu tàu quốc tế và các doanh nghiệp khai thác và vận hành tàu thủy có nhu cầu mở rộng hoạt động thương mại hàng hải tại Singapore
 • Lợi ích: Miễn thuế cho các thu nhập thỏa điều kiện
 • Thời gian: Trong vòng 10 năm và được gia hạn; hoặc 5 năm không gia hạn, với cơ hội sau 5 năm đó sẽ được hưởng 10 năm tiếp theo với quyền được gia hạn.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Maritime Leasing Award (Ưu đãi cho thuê hàng hải)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: MPA
 • Đối tượng: Công ty có kế hoạch đóng góp vào nền kinh tế Singapore thông qua hoạt động cho thuê tàu hoặc container
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 10% đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tàu thỏa điều kiện
 • Thời gian: Tối đa 5 năm.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Shipping-related Support Services Award (Ưu đãi dịch vụ hỗ trợ hàng hải)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: MPA
 • Đối tượng: Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hàng hải có hoạt động tại Singapore
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 10% cho thu nhập từ các dịch vụ hỗ trợ hàng hải thỏa mãn các yêu cầu
 • Thời gian: 5 năm có thể gia hạn.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

6. Hàng Không

Aircraft Leasing Scheme (Ưu đãi cho thuê hàng không)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: EDB
 • Đối tượng: Công ty muốn phát triển và mở rộng hoạt động cho thuê vận tải hàng không tại Singapore
 • Lợi ích: Mức ưu đãi thuế 8% với thu nhập đến từ hoạt động cho thuê máy bay và động cơ máy bay và các dịch vụ hỗ trợ thỏa điều kiện, cùng với ưu đãi miễn thuế nhà thầu (withholding tax) đối với các khoản thanh toán tiền lãi và các khoản thanh toán liên quan khác.
 • Thời gian: Trong vòng 5 năm, có thể gia hạn thêm tùy thuộc vào kế hoạch mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

7. Du lịch

Double Tax Deduction for Inbound Tourism Promotion (Ưu đãi cho du lịch nội địa)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board hay được viết tắt là STB)
 • Đối tượng: Các công ty muốn quảng cáo cho các dịch vụ du lịch nội địa tại Singapore bằng việc tham gia vào các sự kiện triển lãm và thương mại quốc tế được hỗ trợ bởi STB
 • Lợi ích: Tự động nhận lại 200% khoản khấu trừ thuế trong năm tài chính đối với $150 000 chi phí phát sinh thỏa điều kiện tại các sự kiện triển lãm và thương mại quốc tế được STB hỗ trợ. Với chi phí vượt $150 000 thì cần phải nộp hồ sơ xét duyệt.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Double Tax Deduction for Approved International Fair (Ưu đãi tham gia các hoạt động quảng bá du lịch quốc tế)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: STB
 • Đối tượng: Các công ty muốn mở rộng thị trường bằng cách tham gia vào các buổi triển lãm kinh doanh quốc tế được tổ chức tại Singapore
 • Lợi ích: Tự động nhận lại 200% khoản khấu trừ thuế trong năm tài chính đối với $150 000 chi phí thỏa điều kiện tại các sự kiện quốc tế được tổ chức tại Singapore. Với chi phí vượt $150 000 thì cần phải nộp hồ sơ xét duyệt.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

8. Một Số Ưu Đãi Khác

International Growing Scheme (ISG) (Ưu đãi phát triển quốc tế)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: Enterprise Singapore
 • Đối tượng: Các công ty có tiềm năng phát triển tại nước ngoài, nhưng vẫn giữ các hoạt động trọng yếu tại Singapore
 • Lợi ích: Mức thuế ưu đãi 10% cho các thu nhập từ các hoạt động thỏa điều kiện
 • Thời gian: Trong vòng 5 năm.

Tình trạng: Hết hạn.

Regional and International Headquarters Awards (Ưu đãi đặt trụ sở chính tại Singapore)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: EDB
 • Đối tượng: Các công ty có kế hoạch di chuyển trụ sở khu vực hoặc quốc tế đến Singapore.
 • Lợi ích: Chương trình cung cấp mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 15% cho trụ sở khu vực di chuyển đến Singapore và thuế suất 5 – 10% đối với trụ sở quốc tế.

Mergers & Acquisitions (M&A) Scheme (Ưu đãi sát nhập doanh nghiệp)

 • Đơn vị chịu trách nhiệm: IRAS
 • Đối tượng: Các công ty vừa và nhỏ có kế hoạch tăng trưởng bằng việc sát nhập hoặc mua lại thông qua việc mua cổ phiếu
 • Lợi ích: Khoản khấu trừ thuế ở mức 25% trong vòng 1 năm tài chính, phân bổ trong khoảng thời gian 5 năm, áp dụng tối đa tới 40 triệu Đô-la Sing chi trả cho các phi vụ sát nhập từ ngày 1/4/2016 đến 31/3/2020. Ngoài ra còn miễn thuế trước bạ (stamp duty) đối với tối đa $80000 chi trả cho các phi vụ sát nhập trong vòng 1 năm tài chính. Doanh nghiệp cũng được hưởng lợi 200% khoản khấu trừ thuế cho các chi phí giao dịch lên đến $100000 cho 1 năm tài chính.

Xem thêm thông tin chi tiết (Tiếng Anh) tại đây.

Quá Trình Nộp Hồ Sơ Cho Các Ưu Đãi Thuế

Quá trình đăng ký các chương trình ưu đãi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn tổng quan thì các quá trình này gồm những bước cơ bản như sau:

 • Gặp trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền: Nếu bạn tự đánh giá mình đủ điều kiện, hãy đến gặp trực tiếp và trình bày kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bạn cho các cơ quan chịu trách nhiệm;
 • Nộp hồ sơ: Sau khi trình bày, bạn sẽ tiếp tục hoàn thành và gửi các mẫu đơn đăng ký cũng như các hồ sơ được yêu cầu;
 • Đàm phán: Các đơn vị chịu trách nhiệm sẽ đề xuất mức ưu đãi thuế cho bạn dựa trên hồ sơ. Bạn có thể xem xét các điều khoản và điều kiện và đàm phán với họ.
 • Chấp thuận: Thư Chấp Thuận sẽ được gửi đến bạn khi các thủ tục được hoàn tất.

Xin lưu ý rằng bạn vẫn phải báo cáo định kỳ các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các khoản ưu đãi từ chính phủ, và các đơn vị chịu trách nhiệm có quyền ngưng các chương trình ưu đãi bất kỳ lúc nào nếu bạn không còn đáp ứng đủ các điều kiện.

Kết Luận

Có nhiều chương trình ưu đãi về thuế tại Singapore mà bạn có thể hưởng lợi từ đó. Bạn chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh để vượt lên trên các đối thủ khác nếu tận dụng tốt các ưu đãi này. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian đăng ký và không phải lo nghĩ nhiều về chuyện báo cáo cho các cơ quan chính phủ, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi nộp đơn đăng kí.

Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty tại Singapore để được hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế, BBCIncorp có thể giúp bạn với dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Liên hệ BBCIncorp ngay để biết thêm chi tiết!

Bài Viết Gần Đây