banner image

Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp tại Singapore

24/06/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập tại Singapore

Tại Singapore, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% và thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ mức 0% đến 22%. So với các quốc gia khác, đây là những mức thuế cực kỳ hấp dẫn và chúng là lý do tại sao Singapore thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư trên thế giới. Nhưng không chỉ như vậy!

Khoản đóng thuế thực tế có thể thấp hơn rất nhiều so với khi áp dụng những mức thuế danh nghĩa ở trên, bởi vì chính phủ Singapore đã ban hành không ít các chương trình ưu đãi về thuế.

Làm thế nào để giảm khoản thuế thu nhập phải đóng? Để trả lời cho câu hỏi này, BBCIncorp sẽ giới thiệu đến bạn đọc những cách thức giảm thuế thu nhập hợp pháp tại Quốc đảo Sư tử, áp dụng cho cá nhân và doanh nghiệp Singapore.

1. Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập Cho Doanh Nghiệp tại Singapore

Để giảm các khoản đóng thuế, các công ty có thể sử dụng những chương trình ưu đãi sau đây:

1.1. Chương Trình Miễn Thuế Cho Công Ty Khởi Nghiệp

Điều kiện đối với công ty khởi nghiệp để tham gia chương trình này là:

 • Thành lập tại Singapore
 • Là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore
 • Có tối đa 20 cổ đông nắm giữ toàn bộ vốn cổ phần mà trong đó tất cả cổ đông là cá nhân hoặc ít nhất 1 cổ đông là cá nhân nắm giữ không dưới 10% số cổ phần của công ty
 • Không phải là công ty holding về đầu tư (investment holding company)
 • Không phải là công ty buôn bán và đầu tư bất động sản

Trong 3 năm đánh giá (YAs) liên tiếp, kể từ khi thành lập, các công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên sẽ được miễn thuế theo tỷ lệ như sau:

Tỉ lệ được miễn trừ Thu nhập chịu thuế được áp dụng miễn trừ Khoản thu nhập chịu thuế được miễn trừ
75% 100.000 đô đầu tiên 75.000 đô
50% 100.000 đô đầu tiên 50.000 đô

Vậy khoản thu nhập chịu thuế được miễn trừ tối đa cho 1 năm là 125.000 đô trong 3 năm đầu cho mỗi doanh nghiệp tham gia chương trình này.

1.2. Chương Trình Miễn Thuế Một Phần Cho Doanh Nghiệp

Các công ty đã tham gia xong chương trình miễn thuế cho công ty khởi nghiệp và tất cả các công ty còn lại đều có thể tham gia chương trình miễn thuế một phần với tỷ lệ như sau:

Tỉ lệ được miễn trừ Thu nhập chịu thuế được miễn trừ Khoản thu nhập chịu thuế được miễn trừ
75% 10.000 đô đầu tiên 7.500 đô
50% 190.000 đô đầu tiên 95.000 đô

Vậy khoản thu nhập chịu thuế được miễn trừ tối đa cho 1 năm là 102.500 đô cho mỗi doanh nghiệp tham gia chương trình này.

1.3. Hoàn Trả Thuế

Nhìn chung thì mọi công ty sẽ được hoàn trả một phần thuế với tỷ lệ quy định theo từng năm. Chính sách này đã được chính phủ Singapore liên tiếp gia hạn qua từng năm từ 2013 đến 2020:

Năm đánh giá (YA) Mức hoàn thuế Tối đa
2020 25% 15.000 đô
2019 20% 10.000 đô
2018 40% 15.000 đô
2017 50% 25.000 đô
2016 50% 20.000 đô
2013 đến 2015 30% 30.000 đô

1.4. Miễn Thuế Thu Nhập Từ Nước Ngoài

Thu nhập từ nước ngoài chuyển về Singapore sẽ bị đánh thuế. Tuy nhiên, công ty là đối tượng cư trú cho mục đích thuế (tax resident) vẫn có thể được miễn thuế tại Singapore đối với các loại thu nhập từ nước ngoài, bao gồm thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận chi nhánh, thu nhập từ thực hiện dịch vụ tại nước ngoài nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Thu nhập đã được đánh thuế tại nước ngoài
 • Mức thuế trần tại nước ngoài áp dụng lên thu nhập phải ở mức thấp nhất là 15% vào thời điểm thu nhập đó được chuyển vào Singapore
 • Chính phủ tin rằng việc miễn thuế sẽ có lợi cho đối tượng cư trú ở Singapore

> Xem thêm: Miễn thuế nguồn thu nhập nước ngoài tại Singapore.

1.5. Các Chính Sách Ưu Đãi Thuế

Bên cạnh mức thuế hấp dẫn 17% áp dụng chung cho toàn bộ các công ty kinh doanh tại Singapore, nhiều cơ quan chính phủ của Quốc đảo sư tử đã ban hành nhiều chương trình và chính sách đem lại các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Sau đây là một số ví dụ về các chương trình ưu đãi cho một số lĩnh vực tại Singapore:

Lĩnh vực Tên chương trình Đối tượng Lợi ích chính
Sản xuất và dịch vụ PC and DEI Incentive Công ty đang mở rộng quy mô tại Singapore Mức thuế ưu đãi 5% hoặc 10%
Tài chính và ngân quỹ FTC Incentive Công ty tổ chức hoạt động quản lý ngân quỹ tại Singapore Mức thuế ưu đãi 8%
Insurance Business Development Scheme Công ty bảo hiểm có dịch vụ tốt Mức thuế ưu đãi 10%
Thương mại Global Trader Programme Công ty thương mại quốc tế hiệu quả và có trụ sở hoạt động tại Singapore Mức thuế ưu đãi 5% hoặc 10%
Hàng hải MSI-AIS award Chủ tàu quốc tế muốn hoạt động tại Singapore Miễn thuế với thu nhập thỏa điều kiện
Du lịch Double tax deduction for Internationalization Các công ty du lịch muốn quảng bá du lịch nội địa hoặc mở rộng thị trường Khấu trừ thuế lên đến 200% với chi phí thỏa điều kiện

> Xem thêm: Ưu Đãi Thuế Cho Một Số Lĩnh Vực tại Singapore.

1.6. Khấu Trừ Các Khoản Chi Phí Trước Ngày Bắt Đầu

Ngày bắt đầu (Date of Commencement) là ngày mà doanh nghiệp nhận được đồng đôla đầu tiên từ doanh thu. Tại Singapore có quy định rằng các khoản chi phí cho doanh thu có thể được khấu trừ khi chúng phát sinh trong vòng 1 năm trước ngày bắt đầu của năm tài chính mà trong đó doanh nghiệp nhận được đồng doanh thu đầu tiên.

1.7. Quyên Góp

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2021, các doanh nghiệp có thể khấu trừ 2,5 lần (250%) các khoản quyên góp thỏa điều kiện trong năm trước đó. Đối với doanh nghiệp, các loại quyên góp có thể được khấu trừ bao gồm:

 • Quyên góp tiền mặt
 • Quyên góp máy vi tính
 • Quyên góp đồ cổ
 • Quyên góp dưới chương trình Public Art Tax Incentive Scheme
 • Quyên góp đất đai và nhà cửa

Những khoản khấu trừ thuế này sẽ tự động được cập nhật cho doanh nghiệp quyên góp dựa trên thông tin được gửi về Cơ quan thuế IRAS từ các tổ chức quyên góp hoặc các tổ chức từ thiện được cấp phép.

2. Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập Cho Cá Nhân tại Singapore

Cá nhân trong nước và nước ngoài làm việc tại Singapore đều có thể cắt giảm đáng kể các khoản thuế phải đóng nếu tận dụng tốt các chương trình ưu đãi hiện hành để khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, khoản cắt giảm thu nhập chịu thuế tối đa trong một năm đánh giá (YA) dừng lại ở mức 80.000 đô la.

2.1. Cách Thức Giảm Thuế Cho Đối Tượng Cư Trú Cho Mục Đích Thuế tại Singapore

Một cá nhân được xem là đối tượng cư trú cho mục đích thuế(tax resident) tại Singapore khi là:

 • Công dân Singapore
 • Thường trú nhân tại Singapore
 • Người nước ngoài hiện diện tại Singapore từ 183 ngày trở lên

Một cá nhân là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore có thể sử dụng các cách thức giảm thuế thu nhập sau:

2.1.1. Khấu Trừ Chi Phí Đào Tạo

Cá nhân có thể khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế lên đến 5.500 đô cho mỗi năm đánh giá (bắt đầu từ 2020) đối với những chi phí từ:

 • Bất kỳ khóa học, đào tạo hoặc hội thảo trong năm trước (2019) mà mang lại bằng cấp, sự công nhận về học thuật, chuyên môn hoặc nghề nghiệp được phê duyệt.
 • Bất kỳ khóa học, đào tạo hoặc hội thảo trong năm trước (2019) mà liên quan đến nghề nghiệp và chuyên ngành hiện tại.

2.1.2. Khấu Trừ Thu Nhập

Cá nhân sẽ được tự động khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế trong năm đánh giá nếu các khoản thu nhập chịu thuế trong năm ngoái bắt nguồn từ nghề nghiệp, lương hưu hoặc kinh doanh:

Tuổi (trong năm ngoái) Mức khấu trừ tối đa
Dưới 55 1.000 đô
55 đến 59 6.000 đô
Từ 60 trở lên 8.000 đô

2.1.3. Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ

Để được khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ, một cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tổng khoản đóng góp quỹ CPF bắt buộc, khoản đóng góp quỹ CPF tự nguyện (hoặc đóng góp Medisave cho nghề nghiệp tự do) và khoản đóng góp tiền mặt tự nguyện cho tài khoản Medisave trong năm ngoái (2019) không vượt quá 5.000 đô; và
 • Cá nhân tự chi trả cho bảo hiểm nhân thọ của mình trong năm ngoái (2019) và công ty bảo hiểm phải có văn phòng hoặc chi nhánh tại Singapore

Cá nhân có thể khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế một mức thấp hơn trong những mức sau:

 • Khoản chênh lệch giữa 5.000 đô và khoản đóng góp CPF, hoặc
 • Tối đa 7% giá trị bảo hiểm nhân thọ của cá nhân đó hoặc vợ/chồng của cá nhân đó, hoặc số tiền mua bảo hiểm.

2.1.4. Khấu Trừ Dưới Chương Trình Supplementary Retirement Scheme

Supplementary Retirement Scheme (SRS) là chương trình khuyến khích các cá nhân tự nguyện đóng góp để tiết kiệm cho tuổi già sau khi đã về hưu. Nếu được xem là đối tượng cư trú cho mục đích thuế trong năm đánh giá hiện hành, một cá nhân có thể được tự động khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế một khoản tương đương khoản đóng góp tự nguyện vào SRS.

2.1.5. Các Chương Trình Ưu Đãi Khác

Cá nhân là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore cũng có thể sử dụng các chương trình sau nếu phù hợp và thỏa các điều kiện trong từng chương trình:

Cho mọi đối tượng Cho đối tượng đã kết hôn/ly hôn/góa phụ
Cho cả nam và nữ Cho nữ
Handicapped Brother/ Sister Relief (có anh chị em bị khuyết tật)

NSman (Self) Relief (cho cá nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Parent/ Handicapped Parent Relief (có ba mẹ hoặc ba mẹ bị khuyến tật)

NSman (Parent) Relief (có con đi nghĩa vụ quân sự)

Qualifying/ Handicapped Child Relief (có con cái hoặc con cái bị khuyết tật)

Spouse/ Handicapped Spouse Relief (có vợ chồng hoặc vợ chồng bị khuyến tật)

Foreign Maid Levy Relief (cho phụ nữ đi làm có con trong độ tuổi đi học đi thuê nữ giúp việc)

Grandparent Caregiver Relief (có cha mẹ, ông bà phụ giúp trông trẻ)

NSman (Wife) Relief (có chồng đi nghĩa vụ quân sự)

Working Mother’s Child Relief (cho các bà mẹ đang làm việc thỏa điều kiện)

Ngoài ra, những cá nhân là Công dân Singapore hoặc Thường trú nhân tại Singapore còn có thể tận dụng thêm các ưu đãi liên quan đến quỹ CPF để giảm bớt khoản thuế thu nhập cá nhân phải đóng, bao gồm:

 • CPF Cash Top Up Relief
 • CPF Reliefs

2.2. Các Cách Thức Giảm Thuế Thu Nhập Khác Cho Mọi Đối Tượng tại Singapore

Các khoản khấu trừ và các chương trình ưu đãi sau có thể áp dụng cho cả cá nhân không phải là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore:

2.2.1. Khấu Trừ

Bao gồm các khoản như sau:

Khấu Trừ Chi Phí Việc Làm

Cá nhân có thể khấu trừ các khoản chi phí việc làm vào khoản thu nhập chịu thuế nếu các khoản chi phí việc làm đó:

 • Nảy sinh trong quá trình thực thi công việc, và
 • Không được hoàn trả bởi nhà tuyển dụng, và
 • Không phải các khoản đầu tư hoặc các khoản cá nhân.

Khấu Trừ Khoản Quyên Góp

Cá nhân cũng có thể khấu trừ 2,5 lần (250%) các khoản quyên góp thỏa điều kiện vào năm trước. Với cá nhân, các khoản quyên góp sau được phép khấu trừ:

 • Quyên góp tiền mặt
 • Quyên góp cổ phần
 • Quyên góp đồ cổ
 • Quyên góp dưới chương trình Public Art Tax Incentive Scheme
 • Quyên góp đất đai và nhà cửa

Những khoản khấu trừ thuế này sẽ tự động được cập nhật cho cá nhân quyên góp dựa trên thông tin được gửi về Cơ quan thuế IRAS từ các tổ chức quyên góp hoặc các tổ chức từ thiện được cấp phép.

Khấu Trừ Chi Phí Cho Thuê

Chủ đất cho thuê có thể khấu trừ đi các khoản chi phí cho thuê vào các khoản thu nhập đến từ việc cho thuê nếu hai điều kiện sau được thỏa mãn:

 • Chi phí nảy sinh chỉ vì mục đích tạo ra thu nhập cho thuê, và
 • Chi phí nảy sinh trong quá trình cho thuê.

Khấu Trừ Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân, Nghề Nghiệp Tự Do và Thành Viên trong Công Ty Hợp Danh

Các khoản sau có thể được khấu trừ để giảm đi khoản thuế phải đóng nếu điều kiện của từng khoản được thỏa mãn:

 • Chi phí kinh doanh
 • Chi phí nảy sinh trong quá trình cải tạo và nâng cấp tài sản
 • Khoản miễn thuế cho vốn (capital allowance) trên tài sản cố định
 • Chi phí y tế
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển R&D
 • Chi phí xây dựng hoặc cải tạo các công trình trên đất
 • Chi phí trước ngày bắt đầu có doanh thu(đã đề cập ở trên)
 • Khoản miễn thuế cho vốn chưa sử dụng hoặc các khoản lỗ
 • Các khoản dưới chương trình Business and IPC Partnership Scheme
 • Khấu trừ 200%chi phí phục vụ việc mở rộng kinh doanh quốc tế

Thông tin của các chương trình có thể được tham khảo tại website chính thức của Cơ quan thuế IRAS.

2.2.2 Chương Trình Ưu Đãi Đặc Biệt

Có hai chương trình như sau:

Chương Trình Not Ordinarily Resident Scheme

Dưới chương trình này, trong vòng 5 năm liên tiếp, các cá nhân thỏa điều kiện sẽ được hưởng lợi từ việc:

 • Phân bổ thu nhập chịu thuế tại Singapore theo thời gian cư trú, nghĩa là thu nhập từ công việc tại Singapore của cá nhân trong thời gian cá nhân đó ở ngoài Singapore (ít nhất 90 ngày) cho mục đích kinh doanh sẽ không bị đánh thuế.
 • Miễn thuế đối với các khoản đóng góp tự nguyện của người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí ở nước ngoài hoặc chương trình an sinh xã hội.

Điều kiện tổng quan cho chương trình này là:

 • Cá nhân là đối tượng cư trú cho mục đích thuế trong năm đánh giá hiện hành, và
 • Cá nhân không phải đối tượng cư trú cho mục đích thuế 3 năm liền trước đó.

Tuy nhiên, chương trình Not Ordinarily Resident Scheme sẽ kết thúc sau năm đánh giá 2020. Những cá nhân đã và đang tham gia chương trình vẫn sẽ tiếp tục nhận được lợi ích cho tới khi thời gian 5 năm kết thúc.

Chương Trình Area Representative Scheme

Cá nhân có thể tham gia chương trình nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

 • Được tuyển dụng bởi người sử dụng lao động không phải là đối tượng cư trú
 • Ở lại Singapore vì thuận tiện địa lý
 • Phải di chuyển ra khỏi Singapore vì nghĩa vụ công việc
 • Nhận thu nhập chi trả bởi người sử dụng lao động không phải là đối tượng cư trú và nguồn thu nhập không liên quan đến cơ sở thường trú (permanent establishment) nào tại Singapore.

Dưới Area Representative Scheme, các cá nhân có thể phân bổ thu nhập tại Singapore theo thời gian cư trú. Cụ thể, thu nhập chịu thuế sẽ được điều chỉnh theo thời gian hiện diện của cá nhân tại Singapore. Sau đó, thu nhập sẽ được đánh thuế dựa trên tình trạng cư trú của cá nhân đó.

3. Các Ý Chính Cần Nhớ

Có nhiều cách thức để giảm thuế thu nhập tại Singapore cho cả cá nhân và doanh nghiệp tại nước này.

Đối với doanh nghiệp, sẽ có các phương thức:

 • Chương trình miễn thuế cho công ty khởi nghiệp
 • Chương trình miễn thuế một phần cho doanh nghiệp
 • Hoàn trả thuế doanh nghiệp hàng năm
 • Miễn thuế thu nhập từ nước ngoài
 • Các chương trình ưu đãi thuế
 • Khấu trừ chi phí trước ngày bắt đầu
 • Quyên góp

Đối với cá nhân, sẽ có các phương thức:

 • Khấu trừ chi phí
 • Các chương trình ưu đãi đặc biệt
 • Các cách thức dành riêng cho đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, liên hệ với BBCIncorp ngay! Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

Foreign income tax exemption in Singapore

Miễn Thuế Cho Thu Nhập Nước Ngoài Tại Singapore

Singapore đánh thuế lên thu nhập nước ngoài khi được chuyển về quốc gia này. Tuy nhiên, nguồn thu nhập nước ngoài có thể được miễn thuế, nếu thỏa điều kiện.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
25/11/2020
tax incentives for specific industries in singapore

Ưu Đãi Thuế Cho Một Số Lĩnh Vực Tại Singapore

Ưu đãi thuế có thể là mức thuế thấp hơn hoặc thậm chí là miễn trừ thuế cho các công ty tại Singapore. Hãy cùng tìm hiểu những ưu đãi phổ biến nhất.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
22/01/2020
Important Grants for Tech Startups in Singapore

Những Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Startup Công Nghệ Tại Singapore

Có nhiều những chương trình hỗ trợ tài chính cho các giai đoạn phát triển của một startup, từ giai đoạn ý tưởng cho đến mở rộng ra thị trường nước ngoài.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
20/01/2020
Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Singapore và Việt Nam

Tổng quan về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTT) giữa Singapore và Việt Nam

Hiệp ước thuế giữa Singapore và Việt Nam là một thỏa thuận toàn diện giúp loại bỏ thuế hai lần và tạo thuận lợi cho thương mại song phương của 2 quốc gia.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019
Hiệp định đánh thuế 2 lần tại Singapore

Sơ lược về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Singapore

Vấn đề đánh thuế hai lần trên cùng một nguồn thu nhập đang được Singapore loại bỏ dần bằng các hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần với nhiều quốc gia trên thế giới.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
10/10/2019