Công ty holding đầu tư tại Singapore

Công ty holding đầu tư tại Singapore là một công cụ tuyệt vời cho cả việc đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Có rất nhiều lý do để bạn thành lập một công ty holding tại Singapore. Nhưng đặc biệt với loại holding đầu tư, lý do nằm ở hệ thống thuế thuận lợi của Quốc đảo Sư tử.

Nếu bạn thành lập một công ty holding đầu tư tại Singapore, số cổ tức nhận được từ nước ngoài có thể được miễn thuế. Ngoài ra, công ty của bạn có thể được miễn thuế tới 75%. Bạn có thể khấu trừ nhiều nguồn chi phí khác nhau để giảm thu nhập tính thuế. Chung quy lại, có rất nhiều các chương trình giảm thuế và các chính sách ưu đãi để giúp công ty của bạn bạn cắt giảm tổng thuế thu nhập phải đóng tại Singapore.

Hãy tìm hiểu chi tiết về vấn đề thuế thu nhập của công ty holding đầu tư tại Singapore!

1. Định Nghĩa Của Công Ty Holding Đầu Tư Tại Singapore

Tại Singapore, một công ty holding về đầu tư được hiểu là một công ty chỉ đầu tư dài hạn vào cổ phiếu và các loại tài sản khác. Nguồn thu nhập của loại công ty này phần lớn là bị động, đền từ các nguồn phổ biến như cổ tức, tiền lãi cho vay, tiền cho thuê và tiền bản quyền. Ngoài ra, công ty holding đầu tư sẽ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Bạn không nên nhầm lẫn giữa công ty holding đầu tư (Investment Holding Company) và công ty dealing đầu tư (Investment Dealing Company) tại Singapore. Đây là hai loại công ty khác nhau.

Để bạn hiểu rõ hơn thì công ty dealing/trading đầu tư là loại công ty thường xuyên giao dịch cổ phiếu và các loại tài sản khác. Nguồn thu nhập chính của nó là từ sự chênh lệch tỷ giá mua – bán. Thu nhập của công ty dealing/trading đầu tư không phải là thu nhập bị động.

2. Thu Nhập Tính Thuế Của Công Ty Holding Đầu Tư Tại Singapore

Theo cơ quan Doanh thu nội địa IRAS, các nguồn thu nhập mang tính chất doanh thu đều sẽ bị tính thuế tại Singapore. Một số loại thu nhập phổ biến nhất là:

 • Thu nhập từ việc kinh doanh mua bán hoặc cung cấp dịch vụ
 • Thu nhập từ các nguồn đầu tư như cổ tức, tiền lãi cho vay và tiền bản quyền
 • Thu nhập từ tài sản cho thuê và các loại tài sản khác

Thu nhập tính thuế tại Singapore

Bởi vì công ty holding đầu tư của bạn nắm giữ cổ phần của các công ty khác và kiếm lợi nhuận thông qua cổ tức, nó sẽ bị đánh thuế tại Singapore. Thu nhập mà công ty kiếm được trong một năm tài chính sẽ bị đánh thuế ở năm tiếp theo.

Bạn sẽ phải quyết định ngày kết thúc năm tài chính đầu tiên của công ty. Không nhất thiết ngày này phải là ngày 31 tháng 12 hằng năm. Bất kỳ ngày nào trong năm cũng có thể là ngày kết năm tài chính. Một số lựa chọn phổ biến khác là 31 tháng 3, 30 tháng 6, và 30 tháng 9.

3. Tổng Quan Về Hệ Thống Thuế Của Singapore

Giờ thì bạn biết công ty holding đầu tư của mình sẽ bị đánh thuế tại Singapore, nhưng khi nào và ra sao? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về cách Singapore đánh thuế thu nhập.

Singapore áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo lãnh thổ. Nghĩa là nguồn thu nhập phát sinh trong Singapore sẽ bị đánh thuế. Tuy nhiên, nguồn thu nhập mà công ty nhận được từ nước ngoài cũng sẽ bị đánh thuế, tuy nhiên, chỉ khi nguồn thu nhập đó được gửi và nhận tại Singapore.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore hiện tại đang là 17%. Mức thuế thuộc loại thấp nếu bạn so sánh với các trung tâm tài chính lớn khác trên thế giới. Tuy nhiên, mức thuế danh nghĩa này không phản ánh đúng khoản thuế thu nhập mà công ty bạn phải đóng. Khoản thuế phải đóng thực tế sẽ thấp hơn khá nhiều bởi vì các chương trình giảm thuế hiện hành tại Singapore.

Một ví dụ tiêu biểu là chương trình giảm thuế một phần PTE (Partial Tax Exemption Scheme). Với chương trình này, mức thuế thực tế sẽ giảm xuống chỉ còn 4,25%. Ngoài ra, nguồn thu nhập nước ngoài cũng sẽ được miễn thuế hoàn toàn nếu công ty bạn thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Hệ thống thuế của Singapore

Sau đây là một số đặc điểm về hệ thống thuế của Singapore mà bạn nên biết khi thành lập công ty holding đầu tư tại quốc gia này:

– Hệ thống thuế doanh nghiệp đơn tầng. Điều này nghĩa là bạn sẽ không bị đánh thuế khi nhận cổ tức từ một công ty Singapore nếu bạn là cổ đông của công ty đó.

– Miễn thuế nguồn thu nhập từ cổ tức nước ngoài. Khi công ty của bạn nhận cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài, nó có thể được miễn thuế (sẽ đề cập trong phần sau).

– Không có thuế khấu trừ tại nguồn/thuế nhà thầu (withholding tax) đối với cổ tức tại Singapore.

– Mức thuế khấu trừ tại nguồn thấp. Mức thuế khấu trừ tại nguồn áp dụng với tiền lãi cho vay, tiền bản quyền và tiền cho thuê lần lượt là 15%, 10% và 15%. Những mức thuế này áp dụng với các khoản thanh toán trả cho đối tượng không cư trú và hoạt động bên ngoài Singapore.

– Hệ thống hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Singapore đã ký kết với hơn 80 quốc gia trên thế giới. Những hiệp định này đem lại những mức thuế ưu đãi và nhiều lợi ích khác khi nguồn thu nhập được luân chuyển giữa Singapore và quốc gia ký kết.

– Không có thuế thặng dư vốn tại Singapore.

4. Các Cách Thức Giảm Thuế Cho Công Ty Holding Đầu Tư tại Singapore

Công ty holding đầu tư của bạn tại Singapore có thể áp dụng các phương thức sau để cắt giảm khoản thuế phải đóng:

4.1. Các Chi Phí Được Trừ

Công ty của bạn có thể trừ ba loại chi phí sau vào phần thu nhập tính thuế: các khoản chi trực tiếp, các khoản chi pháp lý và các khoản chi được phép khác.

Chi phí

Các khoản chi phí trực tiếp là khoản chi phí mà đóng góp trực tiếp vào việc sản sinh ra nguồn thu nhập đầu tư. Ví dụ, đối với các tài sản cho thuê, các chi phí sau sẽ được phép trừ khi tính thuế: chi phí để thu thập nguồn thu nhập, bảo hiểm, khoản thuế tài sản, các chi phí duy trì và sửa chữa. Ngoài ra, các khoản tiền lãi nảy sinh từ nguồn vay (cho mục đích mua cổ phiếu), cũng được xem là chi phí có thể trừ.

Lưu ý: Các khoản chi phí chỉ được trừ vào nguồn đúng nguồn thu nhập tương ứng.

Các chi phí pháp lý là các khoản chi phí dùng để đảm bảo công ty bạn tuân thủ theo các điều luật doanh nghiệp hoặc các điều luật liên quan khác tại Singapore. Các khoản chi phí phổ biến có thể kể đến như:

 • Chi phí dịch vụ kế toán, kiểm toán và thuế
 • Các chi phí duy trì doanh nghiệp
 • Các khoản thanh toán cho ngân hàng

Không những vậy, công ty holding đầu tư của bạn còn được phép trừ một số khoản chi phí khác, bao gồm:

 • Chi phí cho việc quản trị và quản lý công ty
 • Chi phí cho giám đốc
 • Chi phí cho văn phòng (ví dụ như tiền thuê, tiền điện thoại, tiền điện nước)
 • Lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên
 • Các loại chi tiêu khác

Lưu ý: Theo IRAS, khi trừ vào thu nhập tính thuế, các khoản chi phí khác này không được vượt quá mức 5% tổng thu nhập của công ty.

4.2. Khấu Trừ Thuế

Công ty holding đầu tư không được phép chuyển lỗ (do chi phí vượt thu nhập) trong năm hiện hành sang cho một công ty khác thuộc cùng nhóm/tập đoàn. Nó cũng không được phép chuyển lỗ sang những năm kế tiếp để trừ vào nguồn thu nhập tính thuế.

Vì công ty holding đầu tư tại Singapore không có hoạt động kinh doanh nên nó không được phép khấu trừ các khoản miễn thuế cho tài sản vốn (capital allowances). Chỉ có những tài sản cố định được mua để thay thế các tài sản cố định cũ thì mới được phép trừ khi tính thuế thu nhập của công ty.

Công ty holding đầu tư của bạn tại Singapore có thể chuyển các khoản sau sang cho một công ty khác thuộc cùng một nhóm / tập đoàn:

 • Các khoản quyên góp trong năm hiện hành
 • Một số khoản miễn thuế cho cao ốc và đất đai

Theo IRAS, hai công ty được xem là cùng một nhóm / tập đoàn khi các điều kiện sau được thỏa mãn:

 • Cả hai công ty đều được thành lập và hoạt động tại Singapore
 • 75% vốn cổ phần của công ty này được nắm giữ bởi công ty còn lại, hoặc 75% vốn cổ phần của mỗi công ty đều được nắm giữ bởi một công ty thứ 3 tại Singapore.
 • Cả hai công ty đều có cùng ngày kết năm tài chính

4.3. Miễn Thuế và Hoàn Thuế

Theo IRAS, công ty holding đầu tư tại Singapore không được phép đăng ký chương trình giảm thuế cho start-ups. Tuy nhiên, công ty của bạn vẫn có thể tham gia chương trình giảm thuế một phần PTE cho tất cả công ty tại Singapore.

Chương trình miễn thuế tại Singapore

Với chương trình giảm thuế PTE, công ty của bạn sẽ được:

 • Giảm thuế ở mức 75% đối với nguồn thu nhập $10.000 đầu tiên, và
 • Giảm thuế ở mức 50% đối với nguồn thu nhập $190.000 tiếp theo.

Sau đó, công ty của bạn sẽ tiếp tục được hoàn thuế. Chính phủ Singapore đã duy trì chính sách hoàn thuế cho các công ty Singapore liên tục qua nhiều năm kể từ 2013. Mức hoàn thuế trong 2019 là 20%, mức hoàn trả tối đa là $10.000. Còn trong năm 2020 là 25% và $15.000.

4.4. Miễn Thuế Cổ Tức Từ Nước Ngoài

Như đã đề cập ở trên, công ty holding đầu tư của bạn sẽ bị đánh thuế khi nhận cổ tức tại Singapore từ các công ty con ở nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn cổ tức này có thể được miễn thuế nếu công ty bạn thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 • Cổ tức đã chịu thuế tại quốc gia nước ngoài
 • Mức thuế trần tại quốc gia nước ngoài không thấp hơn 15% khi cổ tức được nhận tại Singapore
 • Việc miễn thuế được tin là sẽ có lợi cho đối tượng trả thuế tại Singapore.

>> Xem thêm: Chương trình miễn thuế đối với nguồn thu nhập nước ngoài tại Singapore.

>> Tham khảo thêm về biểu mẫu tính thuế thu nhập của công ty holding đầu tư Singapore tại đây.

5. Kết Luận

Công ty holding đầu tư tại Singapore là công ty đầu tư dài hạn vào cổ phiếu và các loại tài sản. Nguồn thu nhập của nó là nguồn thu nhập bị động.

Có rất nhiều cách để giảm thuế phải đóng tại Singapore đối với loại hình công ty holding này. Đầu tiên là có có thể trừ nhiều loại chi phí khác nhau vào tổng thu nhập tính thuế doanh nghiệp. Khi nhận cổ tức từ công ty con ở nước ngoài, công ty của bạn có thể được miễn trừ thuế đối với nguồn thu nhập này, miễn là các điều kiện được thỏa. Với tư cách một cổ đông, khi nhận cổ tức từ công ty holding, bạn cũng sẽ không phải chịu thuế.

Ngoài ra, công ty của bạn còn có thể hưởng lợi ích từ chương trình giảm thuế PTE và chính sách hoàn thuế hàng năm.

Nếu bạn có ý định thành lập một công ty holding đầu tư, hãy chọn Singapore vì những lợi ích thuế mà nó đem lại. Quy trình đăng ký công ty tại quốc gia này rất đơn giản và nhanh chóng khi bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty Singapore của BBCIncorp. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!

Bài Viết Gần Đây