Thuế trước bạ tại Singapore

Nếu bạn mua hoặc thuê bất động sản (bđs) tại Singapore, bạn phải trả cho chính phủ một loại thuế gọi là thuế trước bạ. Bất động sản được thuê và được mua sẽ áp dụng các mức thuế khác nhau. Trong bài viết này, BBIncorp sẽ cung cấp đến bạn đọc nhiều khía cạnh liên quan đến loại thuế trước bạ này.

 1. Tổng Quan Về Thuế Trước Bạ Bất Động Sản tại Singapore

Hãy bắt đầu với khái niệm của thuế trước bạ nói chung. Theo Cơ quan thu thuế nội địa IRAS, thuế trước bạ là loại thuế áp dụng lên các loại giấy tờ liên quan đến bất động sản và cổ phần tại Singapore. Cụ thể hơn, các loại giấy tờ liên quan đến bất động sản (sẽ chịu thuế trước bạ bất động sản) bao gồm:

 • Giấy tờ thuê bất động sản;
 • Giấy tờ chuyển nhượng bất động sản (hoạt động mua và bán);
 • Thế chấp bất động sản.

Lưu ý: Các loại giấy tờ này đều có hiệu lực dưới dạng giấy tờ thông thường hoặc dạng điện tử hóa.

2. Thuế Trước Bạ Đối Với Các Bất Động Sản Thuê tại Singapore

Thông thường thì người thuê sẽ phải trả khoản thuế trước bạ khi thuê bđs tại Singapore trừ khi trong hợp đồng quy định người cho thuê là người trả khoản thuế này. Thuế trước bạ đối với bđs thuê sẽ được tính theo công thức sau:

[Thuế trước bạ = Giá thuê trung bình thường niên* x Mức thuế**]

*Giá thuê trung bình thường niên (Average Annual Rent – AAR) là giá thuê trung bình được tính theo giá thuê đề cập trong hợp đồng hoặc giá thuê thị trường (mức nào cao hơn thì áp dụng), cộng với những khoản chi phí khác (chi phí nội thất hoặc chi phí quảng cáo,…)

**Có nhiều loại mức thuế khác nhau tùy thuộc vào AAR và thời gian thuê bđs. Cụ thể:

Giá thuê trung bình thường niên (AAR) Mức thuế
$1000 hoặc thấp hơn Không áp dụng
Trên $1000 0,4% áp dụng với tổng giá trị tiền thuê trong suốt thời gian thuê khi thời gian thuê từ 4 năm trở xuống
0,4% áp dụng với 4 lần giá trị trung bình thường niên AAR khi thời gian thuê là trên 4 năm

Hãy cùng xem xét hai ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách tính thuế bđs thuê tại Singapore nhé:

Ví dụ 1:

Thời gian thuê và giá thuê Thuế trước bạ phải đóng
Năm 1: $3000/tháng

Năm 2: $4000/tháng

Năm 3: $5000/tháng

=>Thời gian thuê chưa tới 4 năm

Tổng tiền thuê = (3000 + 4000 + 5000) x 12 = $144.000

Thuế phải đóng: 0,4% x 144.000 = $576

Ví dụ 2:

Thời gian thuê và giá thuê Thuế trước bạ phải đóng
Năm 1: $3000/tháng

Năm 2: $4000/tháng

Năm 3: $5000/tháng

Năm 4: $5500/tháng

Năm 5: $6000/tháng

=>Thời gian thuê trên 4 năm

Tổng tiền thuê = (3000 + 4000 + 5000 + 5500 + 6000) x 12 = $282.000

Giá thuê trung bình thường niên: 282.000/5 = $56.400

Thuế phải đóng: 0,4% x4 x 56.400 = $902

3. Thuế Trước Bạ Đối Với Bất Động Sản Chuyển Nhượng tại Singapore

Bất động sản chuyển nhượng bao gồm bất động sản được mua hoặc bán. Có ba loại thuế trước bạ đối với bất động sản mua hoặc bán:

 • Thuế trước bạ khi mua (Buyer’s stamp duty – BSD);
 • Thuế trước bạ gia tăng khi mua (Additional buyer’s stamp duty – ABSD);
 • Thuế trước bạ khi bán (Seller’s stamp duty – SSD).

3.1. Thuế Trước Bạ Khi Mua Bất Động Sản tại Singapore

Thuế trước bạ khi mua (thuế BDS) là thuế áp dụng lên giấy tờ khi bạn mua bđs tại Singapore. Thuế BDS được tính dựa trên giá mua đề cập trong hợp đồng hoặc giá trị thị trường (áp dụng giá nào cao hơn). Mức thuế áp dụng cho thuế BDS như sau:

Giá mua hợp đồng hoăc giá thị trường Mức thuế đối với bđs cư trú (nhà ở hoặc đất cư trú) Mức thuế đối với bđs không cư trú (văn phòng hoặc nhà máy)
$180.000 đầu tiên 1% 1%
$180.000 tiếp theo 2% 2%
$640.000 tiếp theo 3% 3%
Trên mức $640.000 4%

Ví dụ 3: Nếu bạn mua một nhà máy (bđs không cư trú) với giá 1,2 triệu đô, bạn sẽ phải trả thuế trước bạ là [(180.000 x 1%) + (180.000 x 2%) + (640.000 x 3%) + (200.000 x 3%] = $20.600.

3.2. Thuế Trước Bạ Gia Tăng Khi Mua tại Singapore

Ngoài thuế BDS nói trên, khi bạn mua bất động sản cư trú tại Singapore, bạn phải trả thêm 1 khoản thuế trước bạ gia tăng khi mua (thuế ABSD). Khoản thuế này sẽ được ấn định dựa trên hồ sơ của bạn (người mua) tại thời điểm bạn mua bđs cư trú tại Singapore. Các yếu tố liên quan đến hồ sơ của bạn bao gồm:

 • Bạn mua bđs với tư cách cá nhân hay tổ chức;
 • Tình trạng cư trú của bạn tại Singapore;
 • Số bđs cư trú bạn đã sở hữu.

Giống như thuế BDS, thuế ABDS được tính dựa trên giá mua hợp đồng hoặc giá mua thị trường (áp dụng mức giá cao hơn). Mức thuế ABDS được áp dụng như sau:

Hồ sơ Mức thuế
Công dân Singapore mua (góp tiền hoặc tự mua) bđs cư trú đầu tiên Không áp dụng
Công dân Singapore mua (góp tiền hoặc tự mua) bđs cư trú thứ hai 12%
Công dân Singapore mua (góp tiền hoặc tự mua) bđs cư trú thứ ba và sau đó 15%
Thường trú nhân Singapore mua (góp tiền hoặc tự mua) bđs cư trú đầu tiên 5%
Thường trú nhân Singapore mua (góp tiền hoặc tự mua) bđs cư trú thứ hai và sau đó 15%
Người nước ngoài mua bất kỳ bđs cư trú 20%
Các tổ chức mua bất kỳ bđs cư trú 25%

Ví dụ 4:

Khi bạn là người nước ngoài và mua căn hộ đầu tiên tại Singapore với giá 1 triệu đô, bạn sẽ phải trả thuế trước bạ (bao gồm thuế trước bạ khi mua BDS và thuế trước bạ gia tăng khi mua ABDS):

BDS = [(180.000 x 1%) + (180.000 x 2%) + (640.000 x 3%)] = $24.600.

ABDS = 1.000.000 x 20% = $200.000.

Tổng thuế trước bạ phải đóng= $24.600 + $200.000 = $224.600.

3.3. Thuế Trước Bạ Khi Bán Bất Động Sản tại Singapore

Thuế trước bạ khi bán (SSD) là thuế áp dụng với giấy tờ khi bạn bán bđs sau 1 khoảng thời gian sở hữu nếu bạn mua bđs đó sau 2010 (nếu bđs đó là bđs cư trú) hoặc sau 2013 (nếu bđs đó là bđs không cư trú).

Mức thuế áp dụng (trên giá bán hợp đồng hoặc giá bán thị trường) khác nhau tùy thuộc vào loại bđs. Cụ thể như sau:

Loại bđs Ngày mua Khoảng thời gian sỡ hữu trước khi bán Mức thuế
Bđs cư trú Sau ngày 11/3/2017 (trước cột mốc này thì áp dụng mức thuế khác) 1 năm 12%
Trên 1 năm đến 2 năm 8%
Trên 2 năm đến 3 năm 4%
Trên 3 năm Không áp dụng
Bđs không cư trú Sau ngày 12/1/2013 1 năm 15%
Trên 1 năm đến 2 năm 10%
Trên 2 năm đến 3 năm 5%
Trên 3 năm Không áp dụng

Ví dụ 5:

Nếu bạn mua bđs cư trú (căn hộ chẳng hạn) vào tháng 8 năm 2018 và bán nó vào tháng 9 năm 2019 với giá 1 triệu đô (khoảng thời gian sở hữu là 1 năm trước khi bán), bạn phải trả thuế trước bạ khi bán như sau: 12% x 1.000.000 = $120.000.

4. Thời Gian và Nơi Đóng Thuế Trước Bạ Bất Động Sản tại Singapore

Đối với thuế trước bạ bất động sản, bạn cần đóng thuế và đóng dấu các giấy tờ liên quan trong khoảng thời gian quy định như sau:

 • Trong vòng 14 ngày từ khi giấy tờ được ký kết tại Singapore; hoặc
 • Trong vòng 30 ngày từ khi nhận được giấy tờ ký kết bên ngoài Singapore.

Có 3 cách để bạn đóng thuế và đóng dấu các giấy tờ:

 • Qua cổng điện tử e-stamping;
 • Qua văn phòng dịch vụ;
 • Trực tiếp tại trung tâm thuế.

5. Các Ý Chính Cần Nhớ

 • Khi bạn mua, bán hoặc thuê bất động sản tại Singapore, khả năng cao là bạn sẽ phải đóng thuế trước bạ.
 • Thuế trước bạ có nhiều mức thuế khác nhau tùy thuộc vào loại bất động sản và hoạt động liên quan.
 • Bạn cần đóng thuế trước bạn trong vòng 14 ngày sau khi giấy tờ liên quan được ký kết tại Singapore hoặc trong vòng 30 ngày khi nhận được giấy tờ liên quan được ký bên ngoài Singapore.
 • Có 3 cách để đóng thuế trước bạ. Cách thuận tiện nhất là thông qua cổng điện tử e-stamping.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thuế trước bạ bất động sản tại Singapore, hãy hỏi các chuyên gia tại BBCIncorp ngay! BBCIncorp luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Bài Viết Gần Đây