Thuế hàng hóa dịch vụ tại Singapore

Trong hệ thống thuế tại Singapore, Thuế hàng hóa và dịch vụ là một trong những mối quan tâm lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào, không riêng gì lĩnh vực bán lẻ.

Bạn cần trang bị những kiến thức cơ bản về hình thức thuế này để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tránh các khoản phạt từ chính phủ.

1. Thuế GST là gì?

Như tên của nó, thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Service Tax – GST) là loại thuế tiêu thụ được đánh vào việc mua hàng hóa và dịch vụ, cũng như hàng hóa được nhập khẩu vào Singapore.

Được biết đến như là Thuế giá trị gia tăng hoặc VAT ở một số khu vực, GST là một loại thuế gián tiếp, có nghĩa là nó được thu thập và sau đó được nộp lại cho chính phủ bởi một pháp nhân đã đăng ký hoạt động.

Để nắm được khái niệm về GST tại Singapore, trước tiên bạn cần biết rằng nó được chia thành thuế đầu vào và thuế đầu ra.

Là chủ sở hữu của một doanh nghiệp đã đăng ký GST, bạn phải trả một khoản thuế cho việc mua hàng mà sau đó bạn sử dụng làm nguyên liệu cho việc sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ. Số tiền này bạn phải trả được gọi là thuế đầu vào. Do đó, khi khách hàng của bạn mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, họ phải trả một khoản thuế nhất định. Số tiền này bạn tính cho khách hàng khi họ thanh toán được gọi là thuế đầu ra.

Khi bạn khai thuế GST, nếu thuế đầu ra lớn hơn đầu vào, bạn phải thanh toán để bù cho phần chênh lệch; Và ngược lại: nếu đầu vào lớn hơn, bạn có thể được hoàn lại hoặc tiếp tục sử dụng để khấu trừ cho giai đoạn sau.

Tại Singapore, mức thuế hàng hóa và dịch vụ là 7% và được kì vọng sẽ tăng lên 9% trong một vài năm tới.

2. Những loại hàng hóa nào được miễn thuế GST

Bạn sẽ phải trả GST nếu bạn bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được gắn nhãn là hàng hóa, dịch vụ tiêu chuẩn (standard-rated supplies).

Một nguồn cung được xếp hạng tiêu chuẩn là nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ chịu mức thuế suất tiêu chuẩn 7%. Hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ ở Singapore đều thuộc nhóm này.

Tuy nhiên, có một số loại được miễn thuế GST, đó là:

Một nguồn cung được gắn nhãn 0% (zero-rated supply) là bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được tính ở mức thuế suất 0%. Danh mục hàng hóa dịch vụ này bao gồm hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu được cung cấp cho khách hàng ở bên ngoài Singapore. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các dịch vụ cung cấp cho người nước ngoài đều được xếp hạng 0%, chỉ những dịch vụ đáp ứng mô tả nhóm dịch vụ quốc tế theo Mục 21 của Đạo luật GST mới hội đủ điều kiện.

Nguồn cung miễn trừ (exempt supply) là nguồn cung được miễn thuế GST, có thể là các dịch vụ tài chính được quy định trong phụ lục thứ tư của Đạo luật GST, kim loại quý hoặc nhà ở (cả cho thuê và bán).

Nguồn cung hàng hóa dịch vụ ngoài phạm vi là bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật thuế GST và do đó không cần phải kê khai thuế nếu nó thuộc bất kỳ loại nào sau đây:

 • Doanh thu từ bên ngoài lãnh thổ Singapore;
 • Doanh thu đến từ Khu tự do thương mại (FTZ);
 • Doanh thu thực hiện từ khu vực phi thuế quan khi nhập khẩu hàng hóa; hoặc là
 • Giao dịch tư nhân với mục đích phi kinh doanh.

3. Hai điều kiện theo đó công ty Singapore cần đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ

Dưới đây là một số tín hiệu rõ ràng cho thấy công ty cần tiến hàng đăng ký GST:

 • Trên cơ sở dữ liệu quá khứ, doanh thu chịu thuế của công ty bạn vào cuối năm dương lịch trong 12 tháng qua ở mức vượt quá 1 triệu đô la Singapore.
 • Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh, doanh thu chịu thuế của công ty bạn tại bất kỳ thời điểm nào được dự kiến ​​chắc chắn sẽ vượt quá 1 triệu đô la Singapore trong 12 tháng tới.

Khi doanh thu chịu thuế của bạn trên 1 triệu đô la Singapore, bạn có thời gian là 30 ngày để nộp đơn đăng ký GST với IRAS. Sẽ không có thời gian ân hạn, vì vậy, bất kỳ việc chậm trễ nào trong đăng kí và kê khai thuế sẽ dẫn đến các hình phạt tương ứng.

Nếu bạn không thuộc đối tượng bắt buộc phải đăng ký GST, bạn vẫn có thể tự nguyện đăng ký nếu bạn muốn khấu trừ thuế đầu vào cho việc mua hàng hóa và dịch vụ.

4. Điều kiện cần để không phải đăng ký kê khai thuế GST

Nếu doanh thu chịu thuế hàng năm của bạn trên 1 triệu đô la Singapore, bạn vẫn có thể được miễn trừ khỏi yêu cầu đăng ký GST nếu:

 • Hơn 90% sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp là nguồn cung được dán nhãn 0% (zero-rated supply) – những sản phẩm có thuế suất là 0%; và
 • Thuế đầu vào của bạn lớn hơn thuế đầu ra.

Ngay khi bạn nhận được sự chấp thuận từ IRAS, bạn sẽ thoát khỏi sự phiền toái của việc đăng ký GST và phải kê khai thuế nhiều lần trong năm.
Bạn cũng có thể nộp đơn xin miễn đăng ký GST nếu bạn đủ điều kiện đăng ký theo cơ sở hồi cứu nhưng bạn kì vọng doanh số bán hàng giảm đáng kể có thể dẫn đến doanh thu chịu thuế giảm xuống dưới 1 triệu đô la Sing trong 12 tháng tới.

5. Điều kiện mà bạn có thể yêu cầu hủy đăng ký

 • Bạn phải hủy đăng ký GST nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 • Bạn đã ngừng bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế và không có ý định bán lại trong tương lai.
 • Công ty của bạn ngừng hoạt động
 • Công ty của bạn được tiếp quản bởi một bên thứ ba

Hình thái doanh nghiệp của bạn đã được thay đổi – vd là doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty TNHH, v.v.

Bạn cũng có thể hủy đăng ký GST trên cơ sở tự nguyện nếu doanh thu chịu thuế của bạn trong 12 tháng tới dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 1 triệu đô la Singapore. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ làm bằng chứng.

Ngoài ra, việc xin hủy đăng ký GST tự nguyện sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải duy trì đăng ký ít nhất 2 năm trước khi hủy đăng ký.

Nếu bạn muốn yêu cầu hủy đăng ký, trước tiên bạn cần nộp đơn hủy đăng ký kèm theo các tài liệu liên quan khác trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty của bạn tạm dừng việc thu GST.

6. Một số lợi ích và hạn chế của thuế hàng hóa và dịch vụ

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Singapore, bạn có thể tự nguyện đăng ký GST cho doanh nghiệp ngay cả khi bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm bạn nên tính đến trước khi đăng ký.

Một số ưu điểm của GST:

 • Nhìn chung, chỉ có các công ty có quy mô tương đối mới phải chịu thuế GST. Do đó, đăng ký GST, dù tự nguyện hay không, là một dấu hiệu của một doanh nghiệp có tín nhiệm ở một mức độ nào đó.
 • GST giúp giảm chi phí kinh doanh vì công ty của bạn được phép khấu trừ thuế đầu vào đã trả, và do vậy đẩy gánh nặng thuế về phía người dùng cuối.

Một số nhược điểm của GST bạn cần xem xét là:

 • Bạn sẽ phải tuân theo một số yêu cầu về kê khai thuế và các thủ tục hành chính, chưa kể đến việc lưu trữ hồ sơ.
 • Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi biết rằng họ sẽ bị tính thêm thuế nếu họ không biết GST là gì và mục đích của nó.
 • Đăng ký GST có thể sẽ làm phát sinh nhu cầu thuê một hoặc một vài kế toán viên thành thạo

7. Một số cách bạn có thể đăng ký GST

Có nhiều tùy chọn có sẵn để bạn có thể đăng kí GST:

 • Đăng ký GST trực tuyến bằng cách sử dụng tài khoản Corp Pass để đăng nhập vào Cổng thông tin myTax
 • Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nếu bạn muốn thủ tục được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Lưu ý: các pháp nhân nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Singapore phải chỉ định một đại diện tại địa phương để thay mặt họ xử lý các vấn đề GST.

Khi đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư Thông báo, trong đó nêu chi tiết số đăng kí GST của bạn, ngày công ty của bạn phải tuân theo GST, tần suất bạn phải nộp GST, thời hạn và các thông tin khác hướng dẫn liên quan.

8. Hậu quả có thể gặp phải nếu không đáp ứng được thời hạn quy định kê khai và nộp GST

Việc kê khai và thanh toán thuế hàng hóa và dịch vụ đều đáo hạn sau một tháng từ khi kết thúc kỳ kế toán của công ty.

Bất cứ khi nào bạn bỏ lỡ thời hạn thanh toán thuế, bạn sẽ bị phạt 5% cho tháng đầu tiên của khoản thanh toán trễ. Và cứ sau mỗi tháng thuế chưa thanh toán tiếp theo, sẽ có thêm 2% phần trăm được tích lũy cho đến khi đạt tới mức tối đa 55%

Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ nộp tờ khai, IRAS sẽ thông báo về vi phạm của bạn bằng cách gửi “Thông báo Đánh giá” với số thuế ước tính cộng với mức phạt 5%. Khoản phạt 200 đô la sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tháng đầu tiên nộp muộn và bất kỳ tháng tiếp theo vẫn còn số dư GST chưa thanh toán, sẽ được tích lũy cho đến khi đạt mức tối đa 10.000 đô la.

9. Một số ưu đãi thuế hàng hóa dịch vụ nhằm giảm bớt gánh nặng thuế

Theo IRAS, chủ sở hữu của một công ty bất kể qui mô sẽ được cung cấp một loạt các ưu đãi thuế đối với GST, mục đích là để giúp các doanh nghiệp giảm bớt rắc rối của thủ tục hành chính và thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế Singapore nói chung.

 • Chương trình kế toán tiền mặt: doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu đô la Singapore có thể ghi nhận thuế đầu ra chỉ khi nhận được thanh toán.
 • Chương trình tỉ suất lợi nhuận gộp: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đã qua sử dụng không có thuế đầu vào, GST được đánh giá dựa trên tỷ lệ lãi gộp thay vì tổng giá trị của hàng hóa và / hoặc dịch vụ cung cấp.
 • Chương trình hỗ trợ các nhà xuất khẩu lớn: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa được gắn nhãn 0% (zero-rated) được phép miễn nộp thuế đầu vào tại thời điểm nhập khẩu.
 • Chương trình cho hàng hóa xách tay: hàng hóa được khách nước ngoài “xách tay” ra khỏi Singapore thông qua sân bay quốc tế Changi có thể được miễn GST.
 • Các khu vực phi thuế quan: trong một số điều kiện nhất định, chủ doanh nghiệp có thể lưu trữ hàng hóa không chịu thuế trong bao lâu tùy thích tại một khu vực được cấp phép trong khi được trì hoãn kê khai và nộp GST.
 • Chương trình giảm giá bán: Xe cũ hoặc đã qua sử dụng có thể được tính bằng 50% giá bán cho mục đích tính GST.

Chương trình hoãn GST cho hàng nhập khẩu: Đối với các doanh nghiệp được phê duyệt, khoản thanh toán GST đánh vào hàng hóa nhập khẩu có thể được hoãn lại cho đến khi nộp tờ khai GST thay vì thanh toán tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa.

Bạn có thắc mắc liên quan đến thuế hàng hóa dịch vụ (GST) tại Singapore? Hãy liên lạc trực tiếp với BBCIncorp hoặc gửi email cho chúng tôi qua service@bbcincorp.sg để được hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn!

Bài Viết Gần Đây