Cổ tức tại Singapore

Sau đây là những câu hỏi phổ biến nhất về cổ tức tại Singapore. Sau khi đọc xong, bạn sẽ có thể hiểu thêm về các khía cạnh quan trọng về vấn đề này.

1. Cổ tức là gì?

Cổ tức là phần lợi nhuận mà bạn (với tư cách là một cổ đông) nhận được khi đầu tư vào một công ty. Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận của một công ty và giá trị cổ tức mà bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phần mà bạn nắm giữ trong công ty đó.

Lợi nhuận của một công ty có thể được dùng để tái đầu tư mở rộng kinh doanh hoặc để chi trả cổ tức cho bạn và các cổ đông khác của công ty. Chi trả cổ tức là một cách hiệu quả để kích thích sự đầu tư từ phía các cổ đông cũng như thể hiện sự trân trọng đến sự đầu tư đó.

Cổ tức tại Singapore thường được chi trả đến cổ đông dưới dạng tiền mặt. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể được chi trả dưới dạng cổ phần hoặc các dạng tài sản khác.

2. Singapore có đánh thuế cổ tức hay không?

Theo Cơ quan thuế IRAS, ở mức độ cá nhân, trong đa số các trường hợp, Singapore không đánh thuế lên cổ tức.

Cụ thể, Singapore áp dụng mô hình thuế doanh nghiệp đơn tầng. Điều này nghĩa là bạn (với tư cách một cổ đông) sẽ không phải trả thuế cổ tức khi nhận cổ tức từ một công ty cư trú tại Singapore. Lý do bởi vì phần lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức đã được tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore.

Ngoài ra, nếu bạn là đối tượng cư trú tại Singapore và nhận cổ tức từ nước ngoài, bạn cũng không phải trả thuế cổ tức tại Singapore. Phần thu nhập được chi trả từ Tổ chức tín thác đầu tư bất động sản cũng sẽ được miễn trừ thuế cổ tức.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cổ tức sẽ bị đánh thuế tại Singapore:

 • Cổ tức được chi trả bởi hợp tác xã
 • Cổ tức từ nước ngoài được nhận bởi các cá nhân thông qua công ty hợp danh tại Singapore (có thể được miễn trừ nếu thỏa mãn một số điều kiện)
 • Phần thu nhập được chi trả từ Tổ chức tín thác đầu tư bất động sản được nhận bởi các cá nhân thông qua công ty hợp danh tại Singapore hoặc từ việc kinh doanh tại tổ chức tín thác đầu tư đó

3. Công ty Singapore của tôi có đầu tư và nhận cổ tức từ một công ty Singapore khác. Liệu thu nhập từ cổ tức đó có bị tính thuế tại Singapore hay không?

Câu trả lời là có. Theo Cơ quan doanh thu nội địa IRAS, thu nhập tính thuế của một công ty Singapore sẽ bao gồm cả nguồn thu nhập phát sinh từ việc đầu tư và nhận cổ tức từ một công ty khác.

4. Công ty Singapore của tôi nhận cổ tức từ một công ty khác ở nước ngoài. Vậy thì cổ tức đó có bị tính thuế tại Singapore hay không?

Singapore cũng đánh thuế lên cả nguồn thu nhập phát sinh từ nước ngoài khi nguồn thu nhập đó được nhận tại Quốc đảo Sư tử. Theo IRAS, nguồn thu nhập nước ngoài được chia nhỏ ra thành ba loại: cổ tức, lợi nhuận chi nhánh nước ngoài và thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ.

Vậy thì câu trả lời vẫn là có. Thu nhập từ cổ tức nước ngoài của công ty bạn sẽ bị đánh thuế tại Singapore vì nó được nhận tại Singapore. Tuy nhiên, số cổ tức đó có thể được miễn thuế nếu thỏa mãn ba điều kiện sau:

 • Cổ tức đã bị tính thuế tại quốc gia nước ngoài rồi
 • Mức trần của thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc gia nước ngoài phải là ít nhất 15% tại thời điểm công ty bạn nhận cổ tức tại Singapore
 • Cơ quan quản lý thuế phải được thuyết phục rằng việc miễn thuế đem lại lợi ích cho các đơn vị trả thuế Singapore

Với điều kiện 1, cổ tức được xem là đã được tính thuế ở quốc gia nước ngoài khi:

 • Thuế cổ tức, tức là thuế áp lên cổ tức bởi quốc gia nước ngoài đã được trả (thông thường dưới dạng thuế tại nguồn – withholding tax); hoặc
 • Thuế áp dụng lên phần thu nhập mà từ đó cổ tức được trích ra đã được trả bởi công ty nước ngoài (là công ty chi trả cổ tức cho công ty bạn).

5. Công ty của tôi không cư trú tại Singapore và nhận cổ tức từ một công ty Singapore. Vậy công ty của tôi có chịu thuế tại nguồn đối với phần cổ tức này không?

Cổ tức được nhận bởi công ty nước ngoài của bạn sẽ không phải chịu thuế tại nguồn của Singapore.

Singapore chỉ áp dụng thuế tại nguồn (tiếng anh gọi là withholding tax) đối với một số thu nhập nhất định và cổ tức không nằm trong số đó. Cho đến hiện tại thì Singapore không áp dụng thuế tại nguồn đối với cổ tức.

6. Khi công bố cổ tức thì tôi cần phải chú ý những điều gì?

Theo Luật doanh nghiệp Singapore, điều 403 quy định về việc chi trả cổ tức thì công ty của bạn chỉ được chi trả cổ tức khi nó có lợi nhuận. Công ty có thể dùng tất cả phần lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên, số cổ tức chi trả không bao giờ được quá số lợi nhuận.

Nếu bạn là một giám đốc và phê duyệt cho việc chi trả cổ tức khi công ty không có lợi nhuận, bạn có thể bị phạt lên đến $5000 hoặc 12 tháng tù giam.

>> Xem thêm: Công bố cổ tức tại Singapore như thế nào?

Các ý chính cần nhớ về cổ tức tại Singapore

 • Các cổ đông là cá nhân sẽ không chịu thuế khi nhận cổ tức từ công ty là đối tượng cư trú tại Singapore.
 • Thu nhập tính thuế của công ty cư trú tại Singapore bao gồm cả nguồn thu nhập từ cổ tức nhận được từ việc đầu tư vào một công ty khác.
 • Một công ty Singapore sẽ bị đánh thuế lên nguồn thu nhập từ cổ tức nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này có thể được miễn thuế nếu thỏa mãn một số điều kiện.
 • Singapore không áp dụng thuế tại nguồn đối với cổ tức khi chi trả cho các đối tượng nước ngoài.
 • Cổ tức tại Singapore chỉ được chi trả khi công ty có lợi nhuận.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cổ tức tại Singapore, hãy liên hệ BBCIncorp ngay!

Bài Viết Gần Đây