banner image

Hướng Dẫn Công Bố Cổ Tức Tại Singapore

25/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Hướng Dẫn Công Bố Cổ Tức Tại Singapore

Cổ tức là phần lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông, đây là khoản lợi ích tức được chi trả cho khoản đầu tư của họ vào cổ phiếu của một công ty. Trước khi cổ tức đến tay các cổ đông, thì nhất thiết phải có sự công bố về kế hoạch chia cổ tức từ ban giám đốc của doanh nghiệp.

1. Công Bố Cổ Tức Là Gì?

Công bố cổ tức là việc hội đồng quản trị của một công ty thông báo chi tiết về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông. Một điều quan trọng cần nhớ là vào thời điểm công bố cổ tức, công ty phải đảm bảo việc kinh doanh có lợi nhuận.

Theo điều 403 trong Luật Doanh Nghiệp của Singapore (Companies Act), không công ty nào được chi trả cổ tức dưới bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lợi nhuận. Sau đây là một số điều cần lưu ý khi nói đến lợi nhuận của một doanh nghiệp:

 • Lợi nhuận phải là của chính công ty đó, không tính các lợi nhuận từ tập đoàn hoặc công ty mẹ mà công ty đó trực thuộc
 • Vốn thực góp (paid-up capital) không cần phải được duy trì để có thể công bố phân chia cổ tức, miễn là công ty đảm bảo có lợi nhuận
 • Tăng trị giá vốn (Capital appreciation) hoặc lợi tức từ việc bán tài sản vốn có thể được xem là một phần của lợi nhuận, còn khấu hao vốn (capital depreciation) thì không
 • Lợi nhuận có thể bao gồm cả  lợi nhuận giữ lại từ các năm trước

Luật cũng quy định rằng bất kỳ thành viên nào trong hội đồng quản trị chi trả cổ tức khi công ty không có lợi nhuận đều sẽ bị kết án phạt tối đa lên đến 5.000 SGD hoặc phạt tù lên đến 12 tháng. Ngoài ra, những người này phải có trách nhiệm bồi thường các khoản cổ tức đã được chi trả vượt quá số lợi nhuận của công ty.

Đối với các cổ đông nhận được khoản chi trả cổ tức không hợp lệ nói trên (khi công ty không có lợi nhuận), thì sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trừ việc hoàn trả đúng giá trị số cổ tức nhận được.

>> Xem thêm: 6 câi hỏi phổ biến về cổ tức Singapore.

2. Các Loại Cổ Tức tại Singapore

Cổ tức được trả phổ biến nhất dưới dạng tiền mặt, nhưng cũng có thể được chi trả dưới dạng cổ phiếu hoặc các dạng tài sản khác. Có hai loại cổ tức phổ biến gồm:

Cổ tức cuối năm (Final Dividend): đây là cổ tức được công bố vào Đại hội Cổ đông sau khi công ty đã hoàn thành các báo cáo tài chính và sau khi đã ấn định lợi nhuận hàng năm. Sự công bố loại cổ tức này sẽ không thể được hủy bỏ sau đó.

Cổ tức giữa kỳ (Interim Dividend): đây là loại cổ tức được công bố trước khi ấn định kết quả lợi nhuận hàng năm (lời hay lỗ) và trước khi hoàn thành các báo cáo tài chính. Việc công bố cổ tức giữa kỳ có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông. Cổ tức này có thể được chi trả dựa trên lợi nhuận giữ lại hoặc từ lợi nhuận trong năm.

3. Công Bố Cổ Tức Như Thế Nào?

Một số các giấy tờ cần chuẩn bị cho việc công bố chia cổ tức tại Singapore như sau:

 • Thư xác nhận trả cổ tức (dividend vouchers)
 • Giấy đăng ký cổ tức (dividend register)
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức
 • Kết quả biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức từ cổ đông
 • Lệnh thanh toán cổ tức cho các cổ đông (dividend warrants)
 • Biên bản cuộc họp ghi lại địa điểm, ngày diễn ra cuộc họp, chi tiết về việc công bố cổ tức,…

Nhìn chung thì quy tắc công bố cổ tức tại Singapore không quá phức tạp. Đối với cổ tức cuối năm, hội đồng quản trị của một công ty sẽ xác định và đề nghị mức cổ tức sẽ được trả đối với từng cổ phần trong Đại hội Cổ đông. Sau đó, các cổ đông sẽ quyết định các chi tiết liên quan đến việc chia cổ tức thông qua việc bỏ phiếu. Sau ngày công bố, cổ tức có thể được chi trả ngay hoặc vào một ngày khác được quy định rõ trong thông báo công bố.

Đối với cổ tức giữa kỳ, cổ tức chi trả sẽ có thể được quyết định bởi hội đồng quản trị miễn là phù hợp với các chính sách về lợi nhuận của công ty. Việc công bố cổ tức giữa kỳ thường kèm theo báo cáo tài chính giữa kỳ.

Về giá trị, sẽ không có giới hạn chi trả cho cổ tức. Công ty có thể dành toàn bộ lợi nhuận cho việc chi trả cổ tức sau khi đã trừ đi các khoản thuế và bù đắp lỗ. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, theo quy định thì công ty không được công bố tổng giá trị cổ tức vượt quá lợi nhuận hiện có.

4. Thuế Cổ Tức tại Singapore

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất đó là liệu thu nhập đến từ cổ tức có bị đánh thuế hay không. Về tổng quan thì các cổ đông sẽ không bị thu thuế các khoản cổ tức được chi trả bởi một công ty Singapore. Lý do bởi vì Singapore áp dụng hệ thống đánh thuế một cấp (one-tier), điều này nghĩa là phần lợi nhuận mà cổ đông nhận được (cổ tức) đã được tính thuế cho công ty thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp cổ tức bị đánh thuế.

Cụ thể hơn, cổ tức không bị đánh thuế bao gồm:

 • Cổ tức được chi trả bởi một công ty Singapore từ 01/01/2008 trở đi
 • Cổ tức nước ngoài được nhận bởi một cá nhân Singapore từ 01/01/2004 trở đi
 • Thu nhập từ Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Trusts – REITs)

Sau đây là các trường hợp mà cổ tức sẽ bị đánh thuế:

 • Cổ tức được chi trả bởi Hợp tác xã (co-cooperative)
 • Cổ tức được nhận bởi cá nhân Singapore thông qua một công ty hợp danh tại Singapore. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp miễn thuế dành cho cổ tức này nếu thỏa mãn một số điều kiện. Chi tiết có thể xem ở đây (tiếng Anh).
 • Thu nhập từ Quỹ tín thác đầu tư bất động sản được nhận bởi cá nhân thông qua công ty hợp danh tại Singapore

5. Thay đổi trên BCTC Khi Chi Trả Cổ Tức

Việc công bố cổ tức sẽ dẫn đến việc hình thành một tài khoản nợ gọi là “chi trả cổ tức”. Điều này nghĩa là công ty đang mang nợ các cổ đông. Giá trị trong tài khoản này bằng với giá trị của cổ tức được công bố và quyết định bởi hội đồng quản trị và các cổ đông.

Khi cổ tức được chi trả đến các cổ đông, tài khoản nợ này sẽ biến mất, đồng thời tài khoản tiền và các khoản tương đương tiền của công ty sẽ bị trừ đi một khoản tương đương.

6. Các Ý Chính Cần Nhớ

 • Cổ tức chỉ có thể được chi trả khi công ty có lợi nhuận
 • Trước khi được chi trả, cần phải có một buổi công bố chia cổ tức
 • Có hai loại cổ tức: cổ tức cuối năm và cổ tức giữa kỳ. Mỗi loại sẽ có các quy định công bố khác nhau
 • Hầu hết cổ tức do một công ty Singapore chi trả sẽ không bị đánh thuế. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cổ tức bị thu thuế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chi trả cổ tức của doanh nghiệp tại Singapore, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Hoặc hãy tiếp tục tìm hiểu các khía cạnh kinh doanh khác tại Singapore với các bài viết hướng dẫn của BBCIncorp!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

Singapore CorpPass

Hướng Dẫn về CorpPass cho Doanh Nghiệp tại Singapore

CorpPass tại Singapore đã được ứng dụng rộng rãi và trở thành phương thức đăng nhập duy nhất cho doanh nghiệp để làm việc cũng như giao dịch với chính phủ.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
29/04/2020
Transfer of Shares in Singapore Private Limited Company

Chuyển Nhượng Cổ Phần Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân tại Singapore

Mặc dù việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư Nhân ở Singapore là hoàn toàn khả thi, nhưng nó phải tuân theo quy trình và một số quy định ràng buộc.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
30/03/2020
Compliance Requirements in Singapore

Các yêu cầu pháp lý thường niên đối với công ty tại Singapore

Theo các cơ quan theo luật định của Singapore, tất cả công ty phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khi đã được phê duyệt thành lập công ty.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
09/10/2019
Annual filling requirements

Yêu cầu báo cáo hàng năm đối với công ty tại Singapore

Yêu cầu báo cáo hàng năm tại Singapore rất nghiêm ngặt và bất kỳ hành vi không tuân thủ nào cũng có thể dẫn đến hình phạt nhất định. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể yêu cầu miễn trừ trong một số điều kiện.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
08/10/2019