Yêu cầu báo cáo hằng năm tại Singapore

Có một số yêu cầu báo cáo hàng năm mà mọi chủ doanh nghiệp ở Singapore cần phải chú ý. Rõ ràng thì các nghĩa vụ này cũng khác nhau rất nhiều về bản chất, mục đích và thời hạn nộp.

Chính vì vậy, việc nắm vững từng yêu cầu là điều vô cùng quan trọng nếu công ty bạn muốn mọi thứ trở nên trơn tru và không phải mất tiền phạt chỉ vì không nắm được thông tin.

Tổng quan về ACRA, IRAS và các yêu cầu báo cáo hàng năm tại Singapore

Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA) và Cơ quan doanh thu nội địa Singapore (IRAS) là hai cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi hầu hết các yêu cầu của pháp luật quy định về doanh nghiệp tại Singapore.

ACRA đóng vai trò là một cơ quan quản lý chính quản lý việc thành lập công ty tại Singapore cũng như giám sát mọi thực thể kinh doanh tại nước này. Dưới thẩm quyền của cơ quan này, công ty bạn được yêu cầu phải chuẩn bị báo cáo tài chính và lợi nhuận hàng năm.

IRAS, như tên gọi là một ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến thuế. Theo đó, công ty bạn có nghĩa vụ phải kê khai Doanh thu chịu Thuế ước tính (ECI) và khai thuế hàng năm.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về các yêu cầu báo cáo hàng năm tại Singapore, bao gồm:

 • Nộp Tờ khai hàng năm (Annual Return)
 • Báo cáo Doanh thu chịu Thuế ước tính (Estimated Chargeable Income)
 • Khai thuế hàng năm (Annual Tax Return)

1. Lập báo cáo tài chính

Bạn nên thảo luận với kế toán của công ty để đi đến quyết định có căn cứ về tần suất bạn chuẩn bị báo cáo tài chính.

Giả sử rằng có một khối lượng giao dịch đáng kể đang chờ bạn xử lý mỗi tháng, như vậy bạn nên thực hiện kế toán sổ sách hàng tháng.

Mặt khác, nếu quỹ thời gian của bạn không bị quá nhiều hoạt động chiếm cứ và bạn cảm thấy việc kết toán này không có ích và khá tốn kém, thì bạn nên xem xét thu thập báo cáo tài chính ít nhất một hoặc hai lần một năm, có thể là nửa năm một lần hoặc theo quý.

Một báo cáo tài chính được chuẩn bị tốt nên bao gồm các phần sau:

 • Báo cáo thu nhập toàn diện, nghĩa là tài khoản lãi lỗ
 • Báo cáo tình hình tài chính, nghĩa là bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu

2. Kiểm toán báo cáo tài chính

Bạn có nghĩa vụ phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán căn cứ theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore (SFRS). Mục đích là để chứng minh độ tin cậy của báo cáo về tình hình và sức khỏe tài chính của công ty bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể được miễn yêu cầu này nếu công ty của bạn được liệt vào danh mục “công ty nhỏ” bằng cách đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau:

 • Tổng doanh thu mang lại từ năm tài chính trước đó không vượt quá 10 triệu đô la Singapore
 • Tổng tài sản vào cuối năm tài chính được đề cập không vượt quá 10 triệu đô la Singapore
 • Tổng số nhân viên trong biên chế ít hơn 50

3. Tờ khai hàng năm

Về hành chính, ACRA quy định mọi doanh nghiệp được đăng ký tại Singapore có trách nhiệm nộp tờ khai hàng năm theo luật định. Cũng theo cơ quan này, thông qua việc nộp hồ sơ điện tử hàng năm, các công ty có thể giữ thông tin đã đăng ký trên hệ thống ACRA cập nhật liên tục.

Trước khi người ký được chỉ định – hoặc là giám đốc hoặc là thư ký công ty bạn xác nhận lợi tức hàng năm, bạn nên cân nhắc có đủ các thông tin sau đây:

 • Tên và số đăng ký của công ty bạn
 • Hoạt động chính
 • Địa chỉ văn phòng đã đăng ký
 • Chi tiết về cán bộ công ty (giám đốc, thư ký)
 • Chi tiết của cổ đông, vốn cổ phần, v.v.
 • Báo cáo tài chính

Hãy lưu ý tờ khai hàng năm phải được thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi Đại hội thường niên (nơi báo cáo tài chính chính thức được thông báo) diễn ra.

4. Báo cáo Doanh thu chịu Thuế ước tính

Thu nhập chịu thuế ước tính (ECI) chỉ đơn giản là kết quả cuối cùng mà công ty bạn đánh giá thu nhập của công ty trong một năm nhất định.

Theo Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS), ECI được xem là một yêu cầu mang tính quy định; và các công ty có nghĩa vụ phải chuẩn bị và nộp báo cáo này mỗi năm một lần.

Thời hạn nộp là trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính của công ty. IRAS sẽ thông báo trước cho công ty bạn về yêu cầu này 1 tháng trước khi năm tài chính của công ty bạn kết thúc.

Công ty bạn sẽ được miễn yêu cầu này với điều kiện:

(1) thu nhập chịu phí ước tính của công ty (ECI) là không có; và

(2) doanh thu hàng năm của bạn dưới 5 triệu đô la Singapore.

5. Khai thuế hàng năm cho IRAS

Tờ khai thuế hàng năm chỉ đơn giản là một báo cáo ghi lại thu nhập chịu thuế và các thông tin khác liên quan đến thuế của một công ty trong một năm đánh giá nhất định.

Tại Singapore, bạn được yêu cầu hoàn thành Tờ khai thuế hàng năm và nộp cho IRAS trước ngày 30 tháng 11 nếu bạn chọn nộp giấy, hoặc ngày 15 tháng 12 nếu bạn thích nộp đơn điện tử.

IRAS cũng áp dụng cách tiếp cận “năm trước” đối với các thủ tục và quy trình thuế. Nói cách khác, thuế của bạn được đánh giá dựa trên thu nhập chịu thuế của năm trước.

Nếu công ty của bạn không hoạt động trong năm đánh giá – tức là, công ty không hoạt động cũng không tạo ra lợi nhuận trong năm tài chính trước đó, bạn có thể nộp đơn yêu cầu miễn nghĩa vụ này nếu đáp ứng đủ điều kiện như sau:

 • Đã nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính cho đến ngày chấm dứt kinh doanh;
 • Không được sở hữu bất kỳ khoản đầu tư hoặc thu nhập nào từ các khoản đầu tư này;
 • Phải hủy đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) nếu đó là công ty đã đăng ký GST;
 • Không có ý định khôi phục kinh doanh trong vòng 2 năm tới.

6. Hậu quả là gì nếu tôi không thực hiện các yêu cầu báo cáo này?

Không tuân thủ ACRA

Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của ACRA trong thời gian cho phép, bạn sẽ phải đối mặt với một hình phạt (thường được gọi là phí thành phần) là 300 đô la Singapore cho mỗi vi phạm, nếu không đáp ứng thời hạn triệu tập AGM, hay nộp lợi nhuận hàng năm hoặc nộp báo cáo tài chính.

Không tuân thủ IRAS

Bạn nên nộp tờ khai hàng năm trước thời hạn như đã nêu ở các phần trên, nếu không thì IRAS sẽ gửi cho bạn một lưu ý đánh giá nêu rõ ước tính của họ đối với thu nhập của công ty bạn theo mục đích thuế.

Khi nhận được thư này, bạn cần phải nhanh chóng thanh toán số tiền được chỉ định trong vòng một tháng ngay cả khi bạn không đồng ý với thuế ước tính, nếu không bạn có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính.

Trong trường hợp đánh giá của IRAS không đúng, bạn có thể trả lời trực tiếp bằng Thông báo phản đối trong vòng 2 tháng, bao gồm cả lý do cho việc bạn không đáp ứng thời hạn và ECI mới theo ước tính của bạn. Sau đó, bạn phải trả thuế cho ECI trong vòng 1 tháng.

Bất kỳ vi phạm nào nữa liên quan đến các nghĩa vụ này sẽ dẫn đến hành động cưỡng chế, chẳng hạn bạn phải trả một khoản phí thành phần lớn lên tới 1.000 đô la Singapore, giấy triệu tập xuất hiện tại tòa án, hình phạt hoặc thậm chí giải thể công ty.

Hãy tiếp tục tìm hiểu các khía cạnh kinh doanh khác tại Singapore với các bài viết hướng dẫn của BBCIncorp!

Hay bạn còn có bất kỳ câu hỏi nào? Hoặc bạn đã sẵn sàng để thành lập công ty tại Singapore? Hãy liên hệ hoặc nhắn tin với BBCIncorp ngay để được tư vấn miễn phí! BBCIncorp là nhà cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín nhất tại Singapore!

Bài Viết Gần Đây