Thuế nhà thầu tại Singapore

Nếu bạn làm việc ít hơn 183 ngày một năm tại Singapore, bạn sẽ được xem là người không cư trú và thu nhập của bạn sẽ nằm trong phạm vi áp dụng của thuế nhà thầu. Điều tương tự cũng đúng đối với các công ty được quản lý chủ yếu bên ngoài Singapore.

1. Thuế nhà thầu ở Singapore là gì?

Thuế nhà thầu (Withholding tax) là tỷ lệ phần trăm của khoản thanh toán trả cho người nhận được người trả tiền giữ lại và sau đó nộp cho chính phủ. Đây là loại thuế áp dụng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ bên trong lãnh thổ Singapore.

Đây là cách thuế nhà thầu hoạt động.

Một người nhận được tiền thù lao cho các dịch vụ hoặc công việc được thực hiện. Tuy nhiên, hiếm khi khoản thanh toán này được nhận đầy đủ. Một tỷ lệ phần trăm của khoản thanh toán sẽ được khấu trừ tại nguồn và được nộp ngay cho chính phủ. Số tiền được khấu trừ này được gọi là thuế nhà thầu

2. Đối tượng phải chịu thuế nhà thầu

Ở Singapore, thuế nhà thầu chỉ được áp dụng cho thu nhập có nguồn gốc từ Singapore của các cá nhân hoặc công ty không thường trú. Và cư dân Singapore hoàn toàn không phải chịu nghĩa vụ này.

Những người không cư trú này phải chịu các mức thuế nhà thầu khác nhau đối với các loại thu nhập khác nhau, có thể tóm gọn như sau:

Thu nhập có được từ các công việc và dịch vụ được thực hiện trong lãnh thổ Singapore.

Một số loại thu nhập cụ thể được nêu chi tiết trong luật thuế thu nhập. Các loại khác nhau có thể có tỷ lệ khấu trừ khác nhau.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách xác định người không cư trú, loại thu nhập nào phải chịu thuế nhà thầu, khi nào cần phải thanh toán và các thông tin thích hợp khác về thuế nhà thầu.

3. Những người không cư trú tại Singapore bao gồm những ai?

Các cá nhân không cư trú có thể được định nghĩa một cách tổng quát là những người có mặt ở Singapore dưới nửa năm dương lịch, trong khi các công ty không thường trú là các doanh nghiệp được quản lý và điều hành chủ yếu bên ngoài Singapore.

Cá nhân không cư trú

Một cá nhân không cư trú là một người có thể chứng minh sự hiện diện của mình ở Singapore trong ít hơn 183 ngày. Và các hoạt động tạo ra thu nhập được diễn ra trong suốt khoảng thời gian này.

Các cá nhân không cư trú được phân loại thành ba nhóm lớn theo các loại dịch vụ được cung cấp: chuyên gia theo lĩnh vực, ngành nghề, người tham gia các hoạt động trình diễn giải trí hoặc nghệ thuật và giám đốc công ty.

Chuyên gia theo ngành nghề được phân loại theo nhóm không cư trú bao gồm:

 • Bất kỳ người hành nghề, hoặc chuyên gia nước ngoài nào được tuyển dụng bởi các cơ quan chính phủ, cục tác nghiệp, các tổ chức tư nhân để sử dụng kiến thức chuyên môn của họ tại Singapore
 • Diễn giả nước ngoài hoặc các học giả tổ chức hội thảo hoặc buổi trao đổi kiến thức (workshop) tại Singapore
 • Luật sư
 • Nhà tư vấn, huấn luyện viên
 • Một cá nhân hoạt động thông qua một công ty nước ngoài

Đối với hầu hết các trường hợp, các chuyên gia không thường trú sẽ phải chịu mức thuế nhà thầu 15% không đổi trên tổng thu nhập họ kiếm được từ Singapore.

Tuy nhiên, tỷ lệ này không được áp dụng cho tất cả.

Một ngoại lệ là những người tham gia trình diễn giải trí, nghệ thuật. Tại thời điểm bài viết này được xuất bản, các dịch vụ được cung cấp bởi những cá nhân này phải chịu tỷ lệ khấu trừ tương đối thấp là 10%, nhờ vào việc cắt giảm mạnh vào đầu năm 2010. Nhưng lưu ý rằng tỷ lệ này được sẽ tăng trở lại mức tiêu chuẩn 15% kề từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Giám đốc không thường trú của một công ty được thành lập tại Singapore cũng phải chịu một tỷ lệ khác với các trường hợp còn lại. Theo cơ quan thuế của Singapore (IRAS), một khoản tiền tương đương 22% sẽ được giữ lại từ tiền thù lao của những cá nhân được trả lương cao này.

Vị trí nơi các chuyên gia cung cấp dịch vụ cũng là một yếu tố chính quyết định liệu anh ấy / cô ấy có phải chịu thuế nhà thầu hay không. Vì vậy, một người sẽ được đưa vào danh sách để khấu trừ thuế nếu anh ta / cô ta cung cấp dịch vụ ở Singapore nhưng vẫn sống ở nước ngoài.

Công ty không thường trú

Một công ty không thường trú chỉ đơn giản là một công ty có hoạt động quản lý và kiểm soát được thực hiện chủ yếu bên ngoài Singapore.

Bạn có thể thắc mắc các hoạt động quản lý và kiểm soát bao hàm những gì? Vì thuật ngữ này quá rộng và do đó rất khó để có thể đưa ra định nghĩa một cách chính xác. Tuy nhiên, IRAS định vị sự kiểm soát và quản lý trong phạm vi các vấn đề chiến lược như ra việc ra quyết định và các cuộc họp của HĐQT. Vì vậy, nếu một công ty chủ yếu thực hiện các hoạt động này ở nước ngoài, nó sẽ được coi là không cư trú tại Singapore.

Các ví dụ minh họa sau đây là những trường hợp điển hình cho một công ty không cư trú:

 • Một văn phòng hay chi nhánh của một công ty nước ngoài được kiểm soát và quản lý bởi công ty mẹ bên ngoài Singapore
 • Một công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình tại Singapore nhưng được thành lập ở nước ngoài và được quản lý bởi công ty mẹ ở nước ngoài

4. Các loại thu nhập nào phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore?

Một số khoản thanh toán phổ biến nhất cho các công ty không thường trú được áp dụng thuế nhà thầu và mức thuế hiện tại như sau:

 • Tiền lãi, hoa hồng và phí liên quan đến khoản vay hoặc nợ phải trả chịu mức thuế suất 15%
 • Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng bất kỳ động sản nào phải chịu mức thuế suất 10%
 • Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng bất kỳ động sản nào phải chịu mức thuế 15%
 • Các khoản thanh toán cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng tài sản trí tuệ phải chịu 10%
 • Phí quản lý phải chịu 17%
 • Hỗ trợ kỹ thuật và phí dịch vụ phải chịu mức 17%

Các loại thanh toán cho các cá nhân không cư trú trong phạm vi khấu trừ thuế và mức thuế tương ứng được trình bày dưới đây:

 • Các khoản thanh toán cho các giám đốc không thường trú có tỷ lệ giữ lại 22% bao gồm tiền lương, tiền thưởng, phí giám đốc, chỗ ở, các quyền chọn cổ phiếu hoặc sở hữu cổ phần.
 • Các khoản thanh toán cho các chuyên gia không thường trú chịu 15% trên tổng thu nhập hoặc 22% trên thu nhập ròng bao gồm phí, chỗ ở, vé máy bay hoặc chi phí di chuyển được hoàn trả hoặc cung cấp bởi chủ lao động, trợ cấp sinh hoạt hằng ngày.
 • Thanh toán cho người trình diễn giải trí, nghệ thuật không thường trú phải chịu 10% cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 và 15% sau đó đối với thu nhập gộp bao gồm tất cả các loại thanh toán tiền mặt và phi tiền mặt trừ vé máy bay và chỗ ở trong suốt thời gian biểu diễn không quá 60 ngày.

5. Các loại thu nhập nào không phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore?

Các loại thu nhập sau sẽ không phải chịu thuế nhà thầu tại Singapore khi chi trả cho đối tượng nước ngoài:

 • Thu nhập từ cổ tức: Singapore không đánh thuế cổ tức chi trả cho đối tượng nước ngoài
 • Thu nhập trả cho chi nhánh tại Singapore của công ty nước ngoài
 • Các khoản thanh toán được thực hiện bởi ngân hàng, tổ chức tài chính và các tổ chức được chấp thuận khác
 • Thu nhập cho thuê tàu thuyền

6. Thời hạn nộp thuế nhà thầu tại Singapore

Thuế nhà thầu phải được nộp cho IRAS vào ngày 15 của tháng thứ hai sau ngày người không cư trú nhận được khoản thanh toán.

Ví dụ: nếu chủ lao động giữ lại một khoản tiền từ khoản thanh toán cho một nhân viên không thường trú vào ngày 1 tháng 8 với mục đích khấu trừ thuế, thì hạn chót mà anh ta phải thực hiện thanh toán và nộp mẫu đơn theo quy định với IRAS là ngày 15 Tháng 10.

Ngày thanh toán được xác định là bất kỳ ngày nào sau đây diễn ra sớm nhất:

 • Ngày thanh toán quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận.
 • Ngày phát hành hóa đơn nếu không có hợp đồng hoặc thỏa thuận
 • Ngày mà thu nhập được ghi có vào tài khoản của người không cư trú
 • Ngày mà thanh toán thực tế được nhận / diễn ra

Có một sự khác biệt nhỏ trong cách xác định ngày thanh toán trong trường hợp của giám đốc, đó là ngày mà dịch vụ được cung cấp trong trường hợp phí giám đốc được phê duyệt trước hoặc ngày phê duyệt thanh toán bằng phương thức bỏ phiếu tại ĐHCĐ.

7. Các hình phạt cho việc không nộp thuế nhà thầu tại Singapore là gì?

Cũng như các loại trốn thuế khác, việc không đáp ứng thời hạn nộp thuế nhà thầu sẽ dẫn đến việc người vi phạm phải đối mặt với các hình phạt.

Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào từ chối thanh toán sẽ được gửi thư phạt chậm thanh toán thông báo về vi phạm của họ và kèm theo một mức phạt nộp chậm là 5%.

Nếu người vi phạm từ chối thanh toán tiền nộp phạt cùng với tiền thuế còn nợ vào ngày đáo hạn được quy định trong thư phạt thanh toán trễ, tỷ lệ bổ sung 1% sẽ được tích lũy cho mỗi khoảng thời gian tồn đọng là 30 ngày cho đến khi đạt giới hạn 15%.

8. Singapore có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần không?

Vấn đề bị đánh thuế 2 lần trên cùng một nguồn thu nhập đã từng gây đau đầu cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Singapore.

Là một quốc gia với chính sách thuế tiến bộ và ủng hộ doanh nghiệp, Singapore đã phê chuẩn các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với trên 80 quốc gia. Vì vậy, người nước ngoài có thể yên tâm rằng thu nhập của họ sẽ không bị đánh thuế trùng vì họ sẽ được giảm thuế hoặc miễn thuế đối với các loại thu nhập được quy định trong DTA.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thuế nhà thầu tại Singapore hoặc hệ thống thuế tại Singapore, hãy nói chuyện với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn hoặc gửi email cho chúng tôi qua service@bbcincorp.sg

Bài Viết Gần Đây