ngôn ngữ báo cáo cho doanh nghiệp tại Singapore

XBRL hiện là một tiêu chuẩn được chấp nhận, nếu không phải là bắt buộc, ở mọi công ty ở Singapore và trên toàn thế giới nói chung. Vì một lý do đơn giản: ngôn ngữ này hỗ trợ lưu thông và xử lý thông tin, giúp dễ dàng đảm bảo việc tuân thủ quy định và trao đổi thông tin với các bên khác. Vậy chính xác XBRL là gì và tại sao nó được sử dụng trong báo cáo tài chính với mức độ phổ biến như vậy?

1. Ngôn ngữ báo cáo doanh nghiệp có thể mở rộng (XBRL) là gì?

Báo cáo kỹ thuật số từ lâu đã loại bỏ nhu cầu và việc sử dụng các báo cáo trên giấy và lưu giữ hồ sơ thủ công. Điều đáng nói là, mọi người thường sử dụng các công cụ và phần mềm kế toán khác nhau, điều này không thực sự giúp ích cho việc trao đổi thông tin và so sánh dữ liệu tài chính giữa các thực thể.

Với mục đích giảm thiểu sự kém hiệu quả này và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị báo cáo tài chính, XBRL đã ra đời. Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1998, ngôn ngữ dựa trên XML này đã trở thành một khung chuẩn để nộp hồ sơ và là một cách tiếp cận có hệ thống hơn về kế toán.

Nếu bạn chưa biết nhiều đến khái niệm này: XBRL chỉ hoạt động bằng cách cho phép bạn gắn thẻ các số liệu và thông tin mà bạn cung cấp cho nó. Khối lượng dữ liệu này sau đó sẽ được tổng hợp và trích xuất thành một tài liệu được viết bằng XBRL, có thể được đọc bởi hầu hết các chương trình bảng tính ngày nay.

Và như chúng tôi đã nói, XBRL đã được công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu và mọi người đều sử dụng nó, do đó việc giao tiếp và so sánh dữ liệu tài chính với các đồng nghiệp và bên ngoài với sự trợ giúp của ngôn ngữ này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nằm trong kế hoạch để tạo điều kiện cho việc lưu trữ, truy xuất và sử dụng dữ liệu tài chính của công ty, XBRL đã được giới thiệu tại Singapore vào năm 2007 và là chuẩn bắt buộc khi nộp báo cáo tài chính kể từ thời điểm đó.

Ngôn ngữ báo cáo này đã mở đường cho sự giao tiếp tốt hơn giữa các công ty và cơ quan chính phủ.

2. Công ty nào cần nộp báo cáo theo định dạng XBRL?

Dưới sự quản lý của Cơ quan Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA), gần như tất cả các công ty được thành lập tại Singapore có nghĩa vụ nộp báo cáo theo định dạng XBRL bằng hệ thống BizFinx mới.

Trong số các công ty có nghĩa vụ này, một số công ty bắt buộc phải nộp đầy đủ báo cáo tài chính theo định dạng XBRL, trong khi những công ty khác được phép gửi dữ liệu của họ dưới dạng báo cáo tài chính nổi bật (FSH) được lập ở định dạng XBRL cùng với bản sao PDF báo cáo tài chính.

Cần lưu ý rằng yêu cầu này chỉ áp dụng cho các công ty có năm tài chính kết thúc sau khi yêu cầu về XBRL có hiệu lực, tức là sau ngày 1/11/ 2007. Nếu thời gian nộp báo cáo tài chính của công ty bạn kết thúc trước ngày nêu trên, thì chỉ cần nộp theo định dạng PDF.

3. Làm thế nào để biết nếu công ty của tôi được miễn yêu cầu này?

Có nhiều loại công ty mà định dạng XBRL là không cần thiết và việc loại bỏ các yêu cầu này hoàn toàn sẽ giúp cắt giảm chi phí và giảm bớt rắc rối cho doanh nghiệp.

Một công ty tư nhân được miễn trừ (solvent exempt private company) không phải nộp báo cáo tài chính hằng năm. Ngoài ra, nếu công ty của bạn thuộc một trong các loại sau, bạn có thể được miễn nộp theo định dạng XBRL và thay vào đó, chỉ cần chuẩn bị và gửi bản sao PDF của báo cáo tài chính:

 • Một công ty phi lợi nhuận giới hạn trách nhiệm bằng bảo đảm (limited by guarantee)
 • Công ty nước ngoài hoặc chi nhánh của một công ty nước ngoài

4. Các thông tin trong báo cáo tài chính theo định dạng XBRL

ACRA cũng giới thiệu khái niệm Danh sách yêu cầu tối thiểu, trong đó đưa ra các yếu tố cần thiết mà các công ty bắt buộc phải đưa vào báo cáo tài chính dựa trên XBRL của họ. Đây là một may mắn thực sự vì nó giúp cắt giảm các yếu tố dư thừa và giảm tải quá trình nộp báo cáo.

Theo ACRA, danh sách yêu cầu tối thiểu bao gồm:

 • Text block element cho phép các công ty gửi toàn bộ bộ báo cáo tài chính của họ; và
 • Các yếu tố thông tin chi tiết cho phép các công ty gửi thông tin bổ sung về từng phần riêng lẻ.

Mặt khác, danh sách yêu cầu tối thiểu chỉ áp dụng cho các công ty có nghĩa vụ nộp một bộ báo cáo tài chính đầy đủ theo định dạng XBRL.

5. Các tùy chọn để nộp XBRL là gì?

Thông thường có 2 bộ tùy chọn: (1) XBRL đầy đủ và (2) XBRL một phần Có thể nộp toàn bộ báo cáo tài chính ở định dạng XBRL bằng Trình quản lý FS và bao gồm các mục sau:

 • Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính)
 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập
 • Báo cáo của giám đốc
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Tất cả các thông tin cần thiết trong thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp;
 • Các khoản phải thu;
 • Các khoản phải trả;
 • Các khoản dự phòng;
 • Vốn cổ phần;
 • Doanh thu;
 • Tài trợ của chính phủ;
 • Phúc lợi chi cho nhân viên;
 • Tình hình hoạt động kinh doanh chính;
 • Tài sản, nhà máy và thiết bị;
 • Thu nhập và chi phí khác.

XBRL một phần đòi hỏi chuẩn bị các báo cáo tài chính nổi bật (FSH) kèm theo bản sao PDF của báo cáo tài chính và bao gồm các nội dung sau:

 • Báo cáo FSH của Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – vd doanh thu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo FSH của Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính), vd tổng tài sản, tổng tài sản ngắn hạn…
 • Báo cáo kiểm toán độc lập
 • Báo cáo của giám đốc

6. Tùy chọn nộp XBRL cho các loại công ty khác nhau

a) Các công ty đại chúng / tư nhân được yêu cầu nộp một bộ báo cáo tài chính đầy đủ theo định dạng XBRL.

b) Một số công ty chuyên biệt như ngân hàng thương mại, ngân hàng bán buôn, công ty bảo hiểm và công ty tài chính được quản lý theo quy định của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) được phép nộp dữ liệu tài chính nổi bật ở định dạng XBRL và gửi bản sao báo cáo tài chính PDF.

c) Các công ty được miễn trừ (exempt company) tuân thủ các chuẩn mực kế toán khác ngoài SFRS, SFRS cho công ty nhỏ và IFRS được phép nộp báo cáo FSH ở định dạng XBRL và gửi bản sao báo cáo tài chính PDF.

d) Công ty tư nhân được miễn trừ (Solvent exempt private company) được miễn nộp báo cáo tài chính

e) Công ty tư nhân được miễn trừ nhưng mất khả năng thanh toán (insolvent exempt private company) có thể chọn giữa (1) nộp một bộ báo cáo tài chính đầy đủ ở định dạng XBRL hoặc (2) nộp báo cáo FSH ở định dạng XBRL và gửi bản sao PDF của báo cáo tài chính

f) Các công ty giới hạn trách nhiệm bằng bảo lãnh (limited by guarantee) chỉ được yêu cầu gửi bản sao PDF của báo cáo tài chính

g) Các công ty nước ngoài hoặc chi nhánh chỉ cần gửi bản sao PDF của báo cáo tài chính

7. Làm cách nào có thể nộp và gửi báo cáo tài chính dưới định dạng XBRL?

Quá trình gửi báo cáo theo định dạng XBRL có thể thực hiện theo 3 giai đoạn chính như được nêu dưới đây:

Chuẩn bị: Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi báo cáo tài chính sang định dạng XBRL bằng công cụ BizFinx – một phần mềm trực quan do ACRA phát triển hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ bên thứ 3 nào bạn thấy phù hợp.

Tải lên: Sau đó, bạn cần có tài khoản CorpPass để đăng nhập vào Cổng thông tin BizFinx, trong đó bạn có thể tải lên báo cáo tài chính được trình bày theo định dạng XBRL của mình

Gửi báo cáo: Bạn được yêu cầu đính kèm báo cáo tài chính ở định dạng XBRL với báo cáo hàng năm (annual return) khi nộp qua cổng thông tin BizFile.

>> Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán tại Singapore.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuẩn báo cáo XBRL, hãy nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi hoặc gửi email qua service@bbcincorp.sg  

Bài Viết Gần Đây