miễn trừ kiểm toán cho doanh nghiệp tại Singapore

Miễn trừ kiểm toán cho doanh nghiệp tại Singapore

Hãy hỏi bất kỳ chủ doanh nghiệp nào về “10 điều khó chịu nhất” của họ, chắc hẳn quy định về kiểm toán báo cáo tài chính là một trong số đó. Tin tốt là tại Singapore, miễn kiểm toán là điều hoàn toàn bình thường, điều đã mang lại sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp có ý định tìm đến quốc đảo sư tử này. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định bắt tay vào kinh doanh ở đây, bạn nên xem liệu mình có đủ điều kiện cho đặc quyền quan trọng này hay không.

1. Đạo luật sửa đổi và quy định miễn kiểm toán

Có lẽ bạn không biết điều này nhưng trước khi luật công ty Singapore được sửa đổi, chỉ có Công ty tư nhân miễn trừ (exempt private) mới đủ điều kiện để được miễn kiểm toán. Loại công ty này có thể được định nghĩa đại khái là một công ty ghi nhận doanh thu dưới 5 triệu đô la Singapore mỗi năm và có không quá 20 cổ đông trong đó không có ai là pháp nhân.

Các thực thể kinh doanh khác bất kể quy mô và phạm vi hoạt động của họ đều được yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính của họ ít nhất một lần một năm, chưa kể các yêu cầu báo cáo khác như nộp báo cáo tài chính.

Từ quan điểm của các công ty không đủ điều kiện này, đặc biệt là những công ty có thu nhập dưới mức trung bình, kiểm toán tài chính có thể là một gánh nặng cực kỳ tốn kém và trong một số trường hợp, không mang lại giá trị nào cho các cổ đông của họ.

Mãi đến năm 2014, Bản sửa đổi mới khai sinh ra khái niệm về “công ty nhỏ”, vì vậy cho phép các doanh nghiệp quy mô nhỏ này giảm nhẹ gánh nặng tuân thủ quy định mà họ từng phải chịu.

2. Các tiêu chí miễn kiểm toán tại Singapore

Công ty của bạn được coi là một “công ty nhỏ” và được quyền miễn kiểm toán với điều kiện phải đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí định lượng sau:

 • Tổng doanh thu hàng năm được đánh giá vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore.
 • Tổng tài sản của công ty được đánh giá vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore.
 • Tổng số lao động toàn thời gian trong bảng lương vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 50.

Bất kể có được miễn kiểm toán hay không, ít nhất một lần trong năm tài chính, bạn vẫn có nghĩa vụ phải nộp báo cáo tài chính với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore (ACRA) vì hồ sơ này đóng vai trò là nền tảng mà mức thuế của bạn được tính dựa trên đó.

Nếu công ty của bạn là một phần trong một nhóm lớn hơn – tức là công ty con hoặc công ty nắm giữ cổ phần, thì nó được coi là một phần của nhóm công ty đó (group company).

Theo Cơ quan thuế Singapore (IRAS), các số liệu của toàn bộ nhóm các công ty sẽ là cơ sở để mỗi thành viên của nó được thẩm định xem liệu chúng có đủ điều kiện để được miễn kiểm toán hay không.

3. Nhóm các công ty và yêu cầu miễn kiểm toán

Một công ty nắm giữ cổ phần và tất cả các công ty con của nó, khi được kết hợp lại, tạo thành một nhóm nơi tất cả chúng được quản lý bởi cùng một nguồn kiểm soát.

Công ty của bạn, với tư cách là một phần của một nhóm lớn hơn, có thể đủ điều kiện để được miễn kiểm toán với điều kiện nó là (1) một “công ty nhỏ” xét ở góc độ độc lập và (2) là thành viên của một “nhóm nhỏ”.

Toàn bộ một nhóm được gọi là một nhóm nhỏ (small group), miễn là trong hai năm tài chính trước đó, nó đã đáp ứng 2 trong số 3 điều kiện sau đây:

 • Doanh thu hợp nhất của nó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore
 • Tổng tài sản hợp nhất của nó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore
 • Tổng số nhân viên của nó trong bảng lương không được vượt quá 50.

Có một thực tế rằng một công ty độc lập và một nhóm các công ty được đánh giá theo cùng một bộ tiêu chí khi xét điều kiện miễn kiểm toán.

Để được xem xét miễn kiểm toán, một thực thể pháp lý, có thể là một công ty độc lập, một công ty con, một công ty nắm giữ cổ phần hoặc một nhóm công ty, tất cả đều phải tuân theo các tiêu chí đã đề cập ở trên đối với “công ty nhỏ”.

4. Thay đổi tình trạng công ty

Xét ở góc độ ngược lại, công ty của bạn sẽ tự động từ bỏ trạng thái được miễn kiểm toán của một công ty nhỏ, và theo đó, phải sử dụng một kiểm toán viên độc lập hoặc một công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Công ty của bạn không còn là công ty tư nhân bất cứ lúc nào trong năm tài chính – vd số lượng cổ đông quá 50 hoặc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • Công ty của bạn vi phạm hơn 2 trong 3 tiêu chí đủ điều kiện để được xem là một công ty nhỏ trong 2 năm tài chính liên tiếp trước đó.

5. Điều khoản chuyển tiếp

Rõ ràng là các công ty vừa mới được thành lập sẽ thấy mình không thể đáp ứng các tiêu chí này trong 2 năm tài chính liên tục.

Để giải quyết nhu cầu này, một loạt các điều khoản chuyển tiếp đã được áp dụng, cho phép các công ty được thành lập trước khi sửa đổi diễn ra có đủ điều kiện để được miễn trừ kiểm toán.

Nếu công ty của bạn được thành lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, công ty vẫn có thể được coi là một công ty nhỏ miễn là:

 • Hoạt động như một công ty tư nhân kể từ thời điểm trên
 • Có thể đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí để được xem là “công ty nhỏ” trong năm tài chính thứ nhất hoặc thứ hai ngay sau khi sửa đổi diễn ra.

Để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về điều khoản chuyển tiếp này, sau đây là ví dụ cụ thể về cách áp dụng chúng:

 • Nếu công ty của bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện trong năm tài chính 2015 và năm tài chính 2016, thì công ty của bạn được xem là một công ty nhỏ.
 • Nếu công ty của bạn chỉ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện trong năm tài chính 2015 chứ không phải trong năm tài chính 2016, thì công ty vẫn được coi là một công ty nhỏ vì lý do đơn giản là công ty đáp ứng các tiêu chí trong năm đầu tiên sau khi sửa đổi diễn ra.
 • Nếu công ty của bạn không thể đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện trong năm tài chính 2015 nhưng bằng cách nào đạt được trong năm tài chính 2016, thì công ty đó được coi là một công ty nhỏ vì nó đáp ứng các tiêu chí trong năm thứ hai sau khi sửa đổi diễn ra.
 • Nhưng nếu công ty của bạn không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong cả FY15 và FY16, thì nó không được xem là một công ty nhỏ vì điều khoản chuyển tiếp chỉ liên quan trong 2 năm đầu tiên kể từ khi sửa đổi diễn ra.

Quy tắc tương tự áp dụng cho các công ty mới được thành lập trước tháng 7 năm 2015, nghĩa là, một công ty mới có thể được hưởng ưu đãi miễn trừ kiểm toán của công ty nhỏ nếu là công ty tư nhân và đáp ứng ít nhất 2 tiêu chí định lượng nêu trên trong năm tài chính thứ nhất hoặc thứ hai sau ngày thành lập công ty.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc miễn trừ kiểm toán cho công ty tại Singapore, hãy nói chuyện với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp hoặc gửi email qua service@bbcincorp.sg

Bài Viết Gần Đây