banner image

Đóng Cửa Công Ty tại Singapore

Strike Off a Company in Singapore

Hủy Đăng Ký Kinh Doanh Tại Singapore

Hủy đăng ký kinh doanh là quá trình đóng cửa một công ty tại Singapore. Tuy nhiên, trước khi nộp đơn, công ty phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
16/04/2020
Company Winding Up in Singapore

Giải Thể Công Ty Tại Singapore

Trước khi bị đóng cửa vì mất khả năng thanh toán, một doanh nghiệp phải trải qua quá trình giải thể. Việc giải thể công ty tại Singapore có thể là do tự nguyện hoặc bắt buộc.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
13/04/2020
Công ty không hoạt động tại Singapore

Công ty không hoạt động tại Singapore

Ở Singapore, dormant company là một công ty không hoạt động. Tuy nhiên, IRAS và ACRA đưa ra định nghĩa khác nhau về một công ty không hoạt động.

articles-icon
Bài Viết Hướng Dẫn
07/10/2019