banner image

Các Thay Đổi Trong Ngân Sách Singapore 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

03/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Ngân sách Singapore 2020

Bài phát biểu về kế hoạch chi tiêu ngân sách cho năm 2020 của Singapore đã diễn ra vào ngày 18 tháng 2. Là chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành, bạn nên thực sự biết những thay đổi nào sẽ được áp dụng trong năm nay, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến thuế.

Do đó, BBCIncorp sẽ hướng dẫn bạn tổng quan về các thay đổi về thuế trong năm 2020 để đảm bảo rằng bạn được cập nhật các chính sách mới nhất và theo đó điều chỉnh các chiến lược kinh doanh một cách phù hợp.

Đối với tất cả các chi tiết của thông báo về việc sử dụng ngân sách của chính phủ, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web chính thức về Ngân sách Singapore.

Table of Contents

Tổng quan về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

1. Giữ nguyên thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)

Thuế GST sẽ không tăng vào năm 2021 như kế hoạch, và sẽ duy trì ở mức 7% như các năm trước. Tuy nhiên, GST dự kiến sẽ tăng lên 9% vào năm 2025.

Khi sự kiện diễn ra, chính phủ sẽ có Gói Đảm bảo trị giá 6 tỷ đô la Singapore để giảm bớt tác động của việc tăng thuế GST đối với các doanh nghiệp Singapore.

2. Chương trình hỗ trợ việc làm (Jobs Support Scheme – JSS)

Đây là một chương trình tạm thời hỗ trợ các doanh nghiệp giữ chân nhân viên địa phương trong khoảng thời gian biến động này.

Người sử dụng lao động sẽ nhận được khoản trợ cấp tiền mặt 8% trên tổng tiền lương hàng tháng của mỗi nhân viên là Công dân hoặc Thường trú nhân từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, với mức lương tối đa là 3.600 đô la / nhân viên.

3. Cải thiện chương trình trợ cấp tiền lương (Wage Credit Scheme – WCS)

Có 2 cải tiến cho chương trình này:

 • Tỷ lệ đồng tài trợ của chính phủ cho việc tăng lương trong năm 2019 và 2020 sẽ được tăng tương ứng từ 15% và 10%, lên 20% và 15%;
 • Mức trần lương hàng tháng đủ điều kiện sẽ được tăng từ 4.000 đô la lên 5.000 đô la Singapore trong năm 2019 và 2020.

Bạn có thể tham khảo thêm về chương trình trợ cấp tiền lương Wage Credit Scheme để biết thêm thông tin.

4. Tăng mức hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Đối với năm đánh giá (Year of Assessment – YA) 2020, các công ty sẽ được hoàn thuế TNDN 25% trên số thuế phải nộp, giới hạn ở mức 15.000 đô la Singapore (so với 20% trong năm đánh giá trước đó)

5. Gia hạn thêm thời gian trả chậm không phát sinh lãi cho khoản thanh toán thuế TNDN

Các công ty nộp thuế trả chậm trên GIRO nộp ECI đúng hạn (trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính) sẽ tự động nhận thêm 2 tháng trả chậm miễn lãi, nếu ECI được nộp như sau:

 • Trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 2 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (bao gồm cả hai ngày này); hoặc là
 • Trước ngày 19 tháng 2 năm 2020 và công ty có khoản thanh toán trả góp đang diễn ra vào tháng 3 năm 2020.

6. Cải thiện chương trình kết chuyển lỗ thuế ngược về trước (Tax Loss-Carry-Back)

Số năm đánh giá (YA) mà các khoản miễn thuế cho tài sản vốn (capital allowances) chưa sử dụng và khoản lỗ thuế từ YA 2020 có thể được kết chuyển ngược về trước sẽ tăng từ một năm lên ba năm ngay trước YA 2020, đó là YA 2017, YA 2018 và YA 2019. Khoản kết chuyển lỗ cho YA 2020 được giới hạn ở mức 100.000 đô la Singapore.

7. Thêm lựa chọn để đẩy nhanh thời gian tính các khoản miễn thuế cho tài sản vốn (capital allowances) đối với chi phí mua nhà máy và thiết bị

Các doanh nghiệp được cung cấp một tùy chọn để đẩy nhanh thời gian tính các khoản miễn thuế cho tài sản vốn trong hai năm, thay vì ba năm, về chi phí phát sinh trong việc mua tài sản trong giai đoạn YA 2021 (năm tài chính – FY 2020). Tỷ lệ được điều chỉnh như sau:

 • 75% chi phí phát trong năm đầu tiên (tức là YA 2021); và
 • 25% chi phí phát trong năm thứ hai (YA 2022).

Không cho phép việc trì hoãn khấu trừ các khoản miễn thuế cho tài sản vốn nếu bạn áp dụng lựa chọn đẩy nhanh này.

8. Chuẩn hóa thời gian khấu hao của tài sản trong phụ lục số 6, mục 19 Luật thuế thu nhập (Income Tax Act – ITA)

Để đơn giản hóa các yêu cầu miễn thuế cho tài sản vốn (capital allowances), thời gian khấu hao theo quy định của Tài sản sẽ được phân loại thành 6, 12 và 16 năm, theo cách sau:

 • Đối với các tài sản có thời gian khấu hao 12 năm hoặc ít hơn, các doanh nghiệp có thể lựa chọn (không thể thay đổi) yêu cầu thời gian miễn thuế cho tài sản vốn trong vòng 6 hoặc 12 năm;
 • Đối với các tài sản có thời gian khấu hao 16 năm, các doanh nghiệp có thể lựa chọn (không thể thay đổi) yêu cầu thời gian miễn thuế cho tài sản vốn trong vòng 6, 12 hoặc 16 năm.

Thay đổi trên sẽ áp dụng cho các tài sản có được trong các giai đoạn từ năm đánh giá (YA) 2023 và các năm đánh giá tiếp theo. Tuy nhiên, nó cũng sẽ áp dụng cho các tài sản có được trong các giai đoạn từ YA 2022 và các YA trước đó, nếu doanh nghiệp đã hoãn lại và chưa bắt đầu yêu cầu miễn thuế cho tài sản vốn.

9. Gia hạn chương trình miễn thuế cho tài sản vốn (Writing-down Allowance – WDA) theo Mục 19D của luật thuế thu nhập (ITA)

Đối với quyền sử dụng hệ thống cáp ngầm viễn thông quốc tế, chương trình WDA sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

10. Thêm lựa chọn để đẩy nhanh việc khấu trừ các chi phí phát sinh trong việc cải tạo và nâng cấp (R&R)

Đối với chi phí R&R đủ điều kiện phát sinh trong giai đoạn cho YA 2021 (năm tài chính (FY) 2020), các doanh nghiệp được chọn khấu trừ trong một năm (thay vì hơn ba năm). Tất cả các điều kiện khác vẫn giữ nguyên, bao gồm giới hạn 300.000 đô la Singapore cho mỗi giai đoạn 3 năm.

11. Gia hạn và nâng cấp chương trình khấu trừ thuế kép cho các chi phí liên quan đến việc mở rộng kinh doanh quốc tế (DTDi)

Chương trình được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và cũng được tăng cường để bao gồm một danh sách mới về các khoản chi phí đủ điều kiện (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020), bao gồm:

 • Chi phí tư vấn của bên thứ ba liên quan đến phát triển kinh doanh mới ở nước ngoài để tìm kiếm nhân sự phù hợp và xây dựng mạng lưới kinh doanh; và
 • Chi phí phát sinh cho các nhiệm vụ kinh doanh ở nước ngoài như:
  • Các điểm giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ tại các hội nghị kinh doanh và thương mại ở nước ngoài;
  • Vận chuyển vật liệu hoặc mẫu được sử dụng trong các nhiệm vụ kinh doanh; và
  • Chi phí sử dụng các nhà tư vấn bên thứ ba để sắp xếp các sự kiện kết nối kinh doanh để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

12. Gia hạn chương trình hỗ trợ tăng trưởng thông qua mua bán và sáp nhập (M&A)

Chương trình này được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, sẽ không có ngoại lệ đối với tiêu chí bắt buộc trong đó công ty mua lại phải được thành lập tại Singapore hoặc là đối tượng cư trú thuế (tax resident) tại Singapore.

Việc giảm thuế chuyển nhượng (stamp duty) khi mua lại cổ phẩn cũng sẽ hết hiệu lực ​​sau ngày 31 tháng 3 năm 2020.

13. Gia hạn chương trình khấu trừ thuế đối với chi phí xây dựng hoặc cải tạo các công trình trên đất (Land intensification allowance scheme – LIA)

Chương trình sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

14. Kết thúc chương trình khấu trừ thuế đối với chi phí nghiên cứu và phát triển theo mục 14E của luật thuế thu nhập (ITA)

Ưu đãi theo Mục 14E sẽ kết thúc sau ngày 31 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, những người nhận ưu đãi hiện tại có thể tiếp tục được hưởng khoản khấu trừ thuế theo Mục 14E cho đến khi ưu đãi của họ hết hạn.

15. Không cho phép khấu trừ thuế đối với các chi phí của doanh nghiệp được tài trợ bởi chính phủ

Các khoản khấu trừ thuế và miễn thuế trên tài sản vốn sẽ không còn được áp dụng cho các khoản chi phí được tài trợ bởi các khoản trợ cấp từ Chính phủ nếu các khoản trợ cấp được phê duyệt vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021

Các chương trình hỗ trợ thuế theo ngành nghề

16. Hỗ trợ một phần thuế tài sản (Property Tax Rebate)

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch Covid-19, như du lịch, vận tải, bán lẻ và F&B sẽ được hoàn một phần thuế tài sản (Property tax – PT) từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cụ thể:

 • Giảm 30% PT cho các khách sạn, căn hộ dịch vụ và các địa điểm tổ chức Hội nghị và Sự kiện (MICE);
 • Giảm giá 15% PT cho các bất động sản thương mại đủ điều kiện, ví dụ: cơ sở của các sân bay quốc tế, cửa hàng bán lẻ và F&B.

17. Gia hạn và nâng cấp chương trình Ưu đãi ngành hàng hải (Maritime Sector Incentive – MSI)

Chương trình MSI được mở rộng đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ngoài ra, còn có một số cải tiến:

 • Mở rộng phạm vi miễn thuế thu nhập quản lý tàu đối với các hãng tàu thủy quốc tế đạt giải thưởng MSI-AIS để bao gồm thu nhập bắt nguồn từ công ty chị em và công ty con của nó;
 • Cho phép thu nhập có được từ việc vận hành tàu thủy được đăng ký tạm thời với SRS (Cơ quan đăng ký tàu biển Singapore) để đủ điều kiện được miễn thuế theo chương trình MSI-SRS, bất kể việc doanh nghiệp có lấy được giấy chứng nhận vĩnh viễn hay không. Khi không có được giấy chứng nhận vĩnh viễn, việc miễn thuế chỉ được phép tối đa 1 năm.

Thêm vào đó, việc giảm thuế chuyển nhượng (stamp duty) sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết về các thay đổi sẽ được Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) cung cấp vào tháng 5 năm 2020.

18. Gia hạn và thay đổi chương trình Global Trader Program (GTP)

GTP được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, kèm theo là một số thay đổi:

 • Các hoạt động đủ điều kiện của GTP (Tài trợ hàng hóa có cấu trúc – SCF) sẽ được quy về chương trình GTP chung từ ngày 19 tháng 2 năm 2020.
 • GTP (SCF) sẽ mất hiệu lực sau ngày 31 tháng 3 năm 2021. Sau đó, những người nhận giải thưởng GTP (SCF) hiện tại vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế ưu đãi theo GTP (SCF) cho đến khi hết hạn giải thưởng.
 • Thuế suất ưu đãi 5% đối với thu nhập đủ điều kiện bắt nguồn từ các giao dịch liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng (LNP) sẽ kết thúc sau ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Cơ quan Enterprise Singapore sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thay đổi vào tháng 5 năm 2020.

19. Gia hạn và nâng cấp chương trình Trung tâm Tài chính và Ngân Quỹ (Finance and Treasury Centre Scheme – FTC)

Chương trình được mở rộng đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 với những cải tiến sau:

 • Danh sách các nguồn vốn đủ điều kiện sẽ được mở rộng để bao gồm các công cụ nợ có khả năng chuyển đổi.
 • Danh sách các hoạt động FTC đủ điều kiện sẽ được mở rộng để bao gồm giao dịch và đầu tư vào các quỹ đầu tư tư nhân và các quỹ đầu tư mạo hiểm không được cấu trúc như các công ty.

20. Thay đổi các chương trình ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Chương trình Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm (IBD) và IBD – Captive Insurance (IBD-CI) được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 với mức thuế suất ưu đãi duy trì ở mức 10%.

Chương trình IBD- Marine Hull và Liability Insurance Business (IBD – MHL) sẽ hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các công ty bảo hiểm tham gia sau đó sẽ được khuyến khích theo chương trình IBD.

Tất cả các giải thưởng mới và được gia hạn từ chương trình IBD sẽ có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thay đổi vào tháng 5 năm 2020.

21. Nâng cấp chương trình miễn thuế nhà thầu (withholding tax) trên lợi tức phát sinh từ tiền gửi kí quỹ

Phạm vi miễn thuế đối với tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ký quỹ sẽ được mở rộng để bao gồm các đối tượng mới sau đây:

Các thực thể được mở rộng:

 • Thành viên của các trung tâm thanh toán bù trừ (Clearing Houses) được phê duyệt;
 • Thành viên của các sàn giao dịch được phê duyệt;
 • Các sàn giao dịch được chấp thuận; và
 • Các trung tâm thanh toán bù trừ được phê duyệt.

Các dịch vụ được mở rộng:

 • Ngoại hối giao ngay ngoại trừ đô la Singapore;
 • Các hợp đồng tài chính và vàng tương lai;
 • Tất cả các hợp đồng phái sinh được giao dịch hoặc tất toán trên các sàn giao dịch đã được phê duyệt và nhà thanh toán bù trừ được phê duyệt.

Nội dung các thay đổi sẽ áp dụng cho các hợp đồng được ký kết vào hoặc sau ngày 19 tháng 2 năm 2020 và MAS sẽ cung cấp thêm chi tiết về các thay đổi vào tháng 5 năm 2020.

22. Gia hạn và thay đổi các ưu đãi thuế cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm

Chương trình ưu đãi thuế theo quy định của Mục 13H Luật thuế thu nhập (ITA) được mở rộng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 với các thay đổi sau:

 • Danh sách các khoản đầu tư và thu nhập thỏa điều kiện theo quy định của Mục 13H sẽ được mở rộng
 • Ưu đãi thuế có thể được cấp cho các quỹ đầu tư mạo hiểm là các công ty nước ngoài hoặc Công ty có cấu trúc vốn linh hoạt tại Singapore (Variable Capital Companies – VCC)
 • Giới hạn về thời hạn tối đa là 10 năm cho đợt miễn thuế đầu tiên sẽ bị xóa bỏ, trong khi giới hạn 15 năm đối với toàn bộ thời gian miễn thuế sẽ vẫn được duy trì.
 • Các quỹ đầu tư mạo hiểm được phê duyệt sẽ được cho phép, bằng cách giảm trừ, khấu trừ thuế hàng hóa dịch vụ đầu vào (GST) với tỷ lệ cố định được xác định chung cho cả ngành.

Ưu đãi cho các công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm cũng được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 với sự thay đổi sau:

 • Mức trần về số lần được hưởng ưu đãi thuế trong suốt toàn bộ thời gian cho mỗi công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ được gỡ bỏ. Thay vào đó, mỗi nhiệm kì được hưởng ưu đãi thuế sẽ không quá 5 năm và có thể được gia hạn nếu thỏa các điều kiện.

Những thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Cơ quan Enterprise Singapore sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thay đổi vào tháng 5 năm 2020.

Trên đây là tổng quan về những thay đổi trong chính sách thuế và các chương trình ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp Singapore. Bây giờ, bạn đã được cập nhật một cách đầy đủ để bắt đầu một năm kinh doanh mới đầy hứa hẹn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ! Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

BBCIncorp hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Hội Thảo Trực Tuyến: Thành Lập Công Ty Singapore Dễ Dàng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Khám phá những điểm nổi bật của hội thảo trực tuyến đầu tiên do BBCIncorp tổ chức, tìm hiểu về cách thức thành lập công ty và phát triển bền vững tại thị trường Singapore.

articles-icon
Tin Tức
07/09/2023
BBCIncorp Tham Dự Sự Kiện Mừng Quốc Khánh Singapore Do SCCV Tổ Chức

Kỷ Niệm Lễ Quốc Khánh Singapore Lần Thứ 58 Tại TP.HCM Thành Công Tốt Đẹp

Ngày 09 tháng 08 vừa qua, Hiệp hội Thương mại Singapore tại Việt Nam (Singapore Chamber of Commerce in Vietnam – SCCV) đã tổ chức thành công sự kiện mừng ngày Quốc khánh lần thứ 58 của Singapore (9/8/1965 – 9/8/2023) tại khách sạn Intercontinental Saigon, TP.HCM. Ảnh: Sự kiện kỷ niệm Quốc Khánh Singapore […]

articles-icon
Tin Tức
16/08/2023
Tham gia sự kiện SCCV cùng BBCIncorp

BBCIncorp Tham Gia Sự Kiện Mừng Quốc Khánh Singapore Của SCCV Tại TP.HCM

Cùng BBCIncorp tham gia sự kiện SCCV, mở cánh cửa cho cơ hội kinh doanh và phát triển tại Singapore. Ngày 9 tháng 8, 2023, từ 5:00 PM – 8:30 PM tại gian hàng số 14, khách sạn Intercontinental Saigon. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

articles-icon
Tin Tức
08/08/2023
Công ty con của BBCIncorp tại Việt Nam

Thông Báo về Công Ty Cổ Phần BBCIncorp tại Việt Nam

BBCIncorp Group vui mừng thông báo đến doanh nghiệp về sự có mặt của công ty cổ phần BBCIncorp tại Việt Nam – tọa lạc tại số 39-41 đường D4, khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM

articles-icon
Tin Tức
27/09/2022
Thông báo của MOM về thị thực năm 2020

Các Thay Đổi về Thị Thực tại Singapore Trong Năm 2020

Yêu cầu về mức lương tối thiểu của thị thực Employment Pass và S Pass tại Singapore đã được tăng lên để đảm bảo đủ việc làm cho nhân viên bản xứ.

articles-icon
Tin Tức
29/09/2020
Singapore Ministerial Statement

Thêm Ngân Sách Hỗ Trợ Cho Doanh Nghiệp Từ Chính Phủ Singapore

Chính phủ Singapore vừa ban hành một gói hỗ trợ mới vào tháng 8 năm 2020. Mục tiêu chính là hỗ trợ các doanh nghiệp và tạo việc làm mới cho lực lượng lao động bản xứ.

articles-icon
Tin Tức
11/09/2020
Fortitude Budget in Singapore

Tổng Quan về Ngân Sách Fortitude Budget Cho Doanh Nghiệp

Nhiều chính sách hỗ trợ hơn được ban hành trong Ngân sách Fortitude Budget vào 26/05/2020 nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19

articles-icon
Tin Tức
18/06/2020
Job Support Scheme in Singapore 2020

Chương Trình Job Support Scheme tại Singapore: Cập Nhật Mới

Chương Trình Job Support Scheme sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tại Singapore bằng cách đồng chi trả phần lương từ $4.600 trở xuống cho mỗi nhân viên địa phương.

articles-icon
Tin Tức
13/05/2020
Business Support Against Covid-19 from Singapore Government

Các Biện Pháp Hỗ Trợ Mới Cho Doanh Nghiệp Tại Singapore: Ngân Sách Resilience Budget và Solidarity Budget

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Chính phủ Singapore đã han hành thêm 2 chính sách hỗ trợ mới là Resilience và Solidarity Budget.

articles-icon
Tin Tức
23/04/2020
ACRA and IRAS in Singapore react to Covid-19

Gia Hạn Thời Gian Cho Các Yêu Cầu Hàng Năm Từ ACRA và IRAS

Hạn chót cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, nộp tờ khai hàng năm và nộp một số loại thuế sẽ được gia hạn bởi ACRA và IRAS.

articles-icon
Tin Tức
23/04/2020