Thông báo của MOM về thị thực năm 2020

Đại dịch Covid-19 chắc chắn để lại những thiệt hại nặng nề lên Singapore, đặc biệt là thị trường tuyển dụng nội địa. Nhằm đảm bảo có đủ việc làm cho nhân viên bản xứ, tiếp nối các chương trình hỗ trợ tuyển dụng như Job Support SchemeJobs Growth Incentive, Cục Nhân Lực Singapore (Ministry of Manpower – MOM) đã quyết định siết chặt hơn các yêu cầu đăng ký Employment Pass và S Pass cho người nước ngoài.

1. Employment Pass

Từ 01/09/2020, MOM sẽ tăng mức lương tối thiểu để sở hữu Employment Pass từ 3900 đô lên 4500 đô. Riêng đối các ứng viên nước ngoài muốn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, mức lương tối thiểu để sở hữu Employment Pass đã tăng lên mức 5000 đô.

Các mức lương tối thiểu này sẽ được áp dụng khi gia hạn Employment Pass từ 01/05/2021.

Lưu ý: Những người lao động nước ngoài lớn tuổi (từ 40 tuổi) hoặc kinh nghiệm hơn cần phải có mức lương tối thiểu cao hơn để có thể sở hữu Employment Pass, thường cao hơn gấp 2 lần so với mức lương tối thiểu của ứng viên trẻ tuổi nhất.

2. S Pass

Từ 01/10/2020, mức lương tối thiểu để sở hữu S Pass sẽ tăng từ mức 2400 đô lên 2500 đô. Giống như Employment Pass, những người lao động nước ngoài lớn tuổi hoặc kinh nghiệm hơn sẽ cần phải mức lương cao hơn để sở hữu S Pass. Mức 2500 đô sẽ áp dụng khi gia hạn S Pass từ 01/05/2021.

3. Tiêu Chuẩn Tuyển Dụng Công Bằng

Các tiêu chuẩn tuyển dụng công bằng (fair consideration framework – FCF) được ban hành để ngăn các nhà tuyển dụng tại Singapore thiên vị lực lượng lao động nước ngoài. Với FCF, các nhà tuyển dụng được yêu phải đăng tin tuyển dụng của mình trên nền tảng MyCareesFuture.sg để ưu tiên nhân viên bản xứ có cơ hội ứng tuyển trước.

Ngoài ra, MOM cũng chỉnh sửa một số quy định như sau:

  • Gia tăng các yêu cầu FCF về quảng cáo tuyển dụng đối với ứng viên sở hữu S Pass
  • Gia tăng khoảng thời gian tối thiểu để đăng quảng cáo tuyển dụng đối với ứng viên sở hữu Employment Pass và S Pass từ 14 ngày lên 28 ngày (để tạo điều kiện cho lực lượng lao động bản xứ có nhiều thời gian ứng tuyển hơn và cho nhà tuyển dụng có nhiều thời gian cân nhắc hơn)

MOM không cho phép bất kỳ hành vi phân biệt tuyển dụng nào đối với nhân viên bản xứ là người Singapore. Các nhà tuyển dụng có các loại hành vi này sẽ bị cắt giảm quyền tuyển dụng nhân lực nước ngoài, thậm chí có thể bị kiện.

4. Kết Luận

Những sự thay đổi về mức lương tối thiểu để sở hữu Employment Pass và S Pass là nhằm để bảo đảm cơ hội việc làm sẽ được ưu tiên cho nhân viên bản xứ. Các doanh nghiệp tại Singapore, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tế, được khuyến khích tuyển dụng và đào tạo các chuyên gia hoặc nhân viên là người Singapore.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thị thực tại Singapore, hãy liên hệ BBCIncorp ngay để được tư vấn!

Bài Viết Gần Đây