banner image

Chương Trình Job Support Scheme tại Singapore: Cập Nhật Mới

12/05/2020
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2023

Chương trình hỗ trợ tuyển dụng Job Support Scheme tại Singapore

Chương trình Job Support Scheme (JSS) được công bố lần đầu tiên vào Ngân sách Singapore 2020. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng, chương đã được cập nhật mới với nhiều sự bổ sung hơn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

1. Tổng Quan về Chương trình Job Support Scheme tại Singapore

Chương trình JSS được công bố là một chương trình ngắn hạn trong năm 2020. Trước đó, chính phủ dự định sẽ hỗ trợ 8% của phần lương từ $3.600 (SGD) trở xuống chi trả cho mỗi nhân viên địa phương (là Công dân và thường trú nhân tại Singapore) trong 3 tháng cuối của năm 2019.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng đã bắt buộc chính phủ phải cải tiến chương trình JSS. Qua ba lần sửa đổi trong Ngân sách Resilience Budget, Solidarity Budgets và Ngân sách Fortitude Budget, chương trình Job Support Scheme giờ đây hỗ trợ phần lương từ $4.600 trở xuống chi trả cho mỗi nhân viên địa phương trong vòng 10 tháng.

Tỷ lệ 8% trước đó được sửa đổi thành 3 mức tỷ lệ khác nhau được phân bố theo các nhóm lĩnh vực như sau:

Nhóm Tỷ lệ hỗ trợ chi trả (đối với phần lương từ $4.600 trở xuống chi trả cho mỗi nhân viên địa phương) Lĩnh vực
Nhóm 1 75% Hàng không và hàng không vũ trụ
Du lịch, khách sạn, hội nghị, triển lãm
Môi trường xây dựng (chỉ áp dụng cho phần lương chi trả từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020)
Nhóm 2 50% Dịch vụ ẩm thực
Bán lẻ
Vận chuyển đường bộ
Hàng hải
Nhóm 3 25% Các lĩnh vực còn lại

Ngoài ra, chính phủ cũng thông báo sẽ hỗ trợ đến 75% phần lương từ $4.600 trở xuống chi trả cho mỗi nhân viên địa phương trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020, đối với mọi lĩnh vực.

Không những vậy, trong Ngân sách Fortitude Budget, chính phủ cũng quy định rằng những doanh nghiệp chưa thể tiếp tục kinh doanh do dịch Covid-19 sẽ tiếp tục nhận được mức hỗ trợ 75% một phần lương nhân viên thỏa điều kiện cho đến tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến khi các doanh nghiệp này có thể mở cửa trở lại. Các doanh nghiệp đã có thể mở cửa kinh doanh trở lại sẽ nhận mức hỗ trợ được quy định như trong bảng trên.

2. Cách Thức Hoạt Động của Chương trình Job Support Scheme tại Singapore

Các nhà tuyển dụng sẽ nhận được tiền hỗ trợ tổng cộng 4 lần (gọi là 4 lần payout*): 3 lần payout chính vào tháng 4, tháng 7 và tháng 10 năm 2020 và 1 lần payout phụ vào tháng 5 năm 2020.

*Payout là thời điểm các nhà tuyển dụng nhận tiền hỗ trợ

Nhằm giúp các doanh nghiệp nhận được dòng tiền hỗ trợ sớm hơn để xoay sở trong khoảng thời gian khó khăn này, khoản hỗ trợ cho lương tháng 4 và tháng 5 năm 2020 sẽ được nhận trước lần lượt vào lần payout tháng 4 và payout tháng 5 năm 2020. Cụ thể:

 • Khoản hỗ trợ cho lương tháng 4 và tháng 5 năm 2020 sẽ được tính dựa trên phần lương chi trả thực tế lần lượt vào tháng 10 năm 2019 (nhận trong lần payout tháng 4 năm 2020) và tháng 11 năm 2019 (nhận trong lần payout tháng 5 năm 2020).
 • Sau đó, số tiền hỗ trợ nhận được vào payout tháng 7 năm 2020 và payout tháng 10 năm 2020 sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với số tiền lương thực chi trả trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020 và sau khi cấn trừ các khoản nhận trước phía trên.

Bảng 1 trình bày payout nào sẽ hỗ trợ cho lương chi trả vào tháng nào:

Payout Thời điểm nhận tiền hỗ trợ Lương tháng được hỗ trợ Tổng lương được tính mức hỗ trợ gồm khoản đóng góp của công ty vào quỹ CPF rơi vào thời điểm
Payout 1 Tháng 4/2020 Tháng 10/2019 đến tháng 12/2019

Tháng 4/2020 (tính dựa trên phần lương tháng 10/2019)

Trước 14/02/2020
Payout phụ Tháng 5/2020 Tháng 5/2020

(tính dựa trên phần lương tháng 11/2019)

Trước 14/02/2020
Payout 2 Tháng 7/2020 Tháng 2/2020 đến tháng 4/2020

(được điều chỉnh phù hợp với khoản hỗ trợ nhận trước vào payout tháng 4)

Trước 31/05/2020
Payout 3 Tháng 10/2020 Tháng 5/2020 đến tháng 8/2020

(được điều chỉnh phù hợp với khoản hỗ trợ nhận trước vào payout tháng 5)

Trước 14/09/2020

Bảng 2 trình bày cách tính số tiền hỗ trợ nhận được trong các lần payout với các tỷ lệ chi tiết:

Payout Cách tính số tiền hỗ trợ nhận được
(Đối với phần lương từ $4.600 trở xuống)
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Payout 1 (tháng 4/2020) +75% lương tháng 10/2019

+75% lương tháng 11/2019

+75% lương tháng 12/2019

+75% lương tháng 10/2019

+50% lương tháng 11/2019

+50% lương tháng 12/2019

+75% lương tháng 10/2019

+25% lương tháng 11/2019

+25% lương tháng 12/2019

Payout phụ (tháng 5/2020) +75% lương tháng 11/2019 +75% lương tháng 11/2019 +75% lương tháng 11/2019
Payout 2 (tháng 7/2020) +75% lương tháng 2/2020

+75% lương tháng 3/2020

+75% lương tháng 4/2020

+50% lương tháng 2/2020

+50% lương tháng 3/2020

+(75% lương tháng 4/2020 -25% lương tháng 10/2019)

+25% lương tháng 2/2020

+25% lương tháng 3/2020

+(75% lương tháng 4/2020 -50% lương tháng 10/2019)

Payout 3 (tháng 10/2020) +(75% lương tháng 5/2020 – 75% lương tháng 11/2019)

+75% lương tháng 6/2020

+75% lương tháng 7/2020

+75% lương tháng 8/2020

+(75% lương tháng 5/2020 – 75% lương tháng 11/2019)

+50% lương tháng 6/2020

+50% lương tháng 7/2020

+50% lương tháng 8/2020

+(75% lương tháng 5/2020 – 75% lương tháng 11/2019)

+25% lương tháng 6/2020

+25% lương tháng 7/2020

+25% lương tháng 8/2020

Nếu kết quả số tiền hỗ trợ tính ra giá trị âm thì sẽ được bù trừ qua lần payout kế tiếp, nếu không thì sẽ được bù trừ cho tổng số tiền hỗ trợ JSS mà nhà tuyển dụng nhận được.

3. Điều Kiện Để Tham Gia Chương trình Job Support Scheme tại Singapore

Đây là chương trình dành cho các nhà tuyển dụng tại Singapore đã đóng đầy đủ Quỹ Phòng Xa Trung Ương CPF cho nhân viên là Công dân hoặc thường trú nhân tại Singapore. Chương trình JSS cũng được mở rộng để hỗ trợ phần lương chi trả cho các nhân viên là cổ đông và giám đốc của công ty thỏa các điều kiện:

 • Công ty đó phải được thành lập vào 20/04/2020 hoặc trước đó, và
 • Thu nhập của nhân viên đó trong năm đánh thuế 2019 (Year of Assessment 2019) từ $100.000 trở xuống.

Tuy nhiên, các tổ chức sau thì sẽ không được tham gia JSS:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Các trường học liên quan đến chính phủ;
 • Các đơn vị thuộc cơ sở Grassroots Units và các dịch vụ thuộc hiệp hội People’s Association;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, văn phòng thương mại;
 • Các tổ chức tại địa phương/nước ngoài chưa đăng ký hoạt động;
 • Các đơn vị quân sự nước ngoài;
 • Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, cơ quan chính phủ nước ngoài, hiệp hội thương mại nước ngoài, phòng ban thuộc nước ngoài, tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài, cơ sở pháp luật nước ngoài;
 • Văn phòng đại diện của ngân hàng, công ty bảo hiểm, cơ sở tài chính (đăng ký hoạt động với Cơ quan Tiền tệ Singapore), tổ chức truyền thông;
 • Các tổ chức đa quốc gia;
 • Các tổ chức có đóng quỹ CPF nhưng không đăng ký hoạt động tại Singapore

4. Đăng Ký Chương trình Job Support Scheme tại Singapore

Nếu bạn là một nhà tuyển dụng thỏa điều kiện, bạn không cần phải đăng ký để có thể tham gia chương trình hỗ trợ này. IRAS sẽ tự động thông báo đến bạn số tiền hỗ trợ mà bạn sẽ nhận được trong những lần payout. Bạn có thể kiểm tra xem liệu bạn có thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hay không tại đây.

5. Các Ý Chính Cần Nhớ

 • Chương trình Job Support Scheme tại Singapore sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phần lương từ $4.600 trở xuống chi trả cho mỗi nhân viên địa phương trong vòng 10 tháng với tỷ lệ sau:
  • 75% đối với Nhóm 1
  • 50% đối với Nhóm 2
  • 25% đối với tất cả các ngành còn lại (Nhóm 3)
 • Tỷ lệ đồng chi trả phần lương tháng 4 và tháng 5 năm 2020 là 75%
 • Những doanh nghiệp chưa thể tiếp tục kinh doanh sẽ tiếp tục nhận được mức hỗ trợ 75% một phần lương nhân viên thỏa điều kiện cho đến tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến khi các doanh nghiệp này có thể mở cửa trở lại.
 • Sẽ có 3 lần nhận tiền hỗ trợ chính vào tháng 4, tháng 7 và tháng 10 năm 2020 và một lần nhận phụ vào tháng 5 năm 2020
 • Phần lương chi trả cho nhân viên là cổ đông và giám đốc cũng sẽ được hỗ trợ
 • Chương trình JSS là tự động, không cần phải đăng ký

6. CẬP NHẬT MỚI: GIA HẠN ĐẾN THÁNG 3/2020

Vào giữa tháng 8 năm 2020, phó thủ tướng đã tuyên bố chương trình JSS sẽ tiếp tục được gia hạn đến tháng 3 năm 2021. Điều này có nghĩa JSS sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp chi trả phần lương của nhân viên bản xứ thêm 7 tháng nữa (tháng 9 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021).

Trong lần gia hạn lần này, tỷ lệ hỗ trợ cho các ngành nghề sẽ được điều chỉnh như sau:

Nhóm Lĩnh vực Tỷ lệ hỗ trợ
Nhóm 1 Hàng không vũ trụ 50%
Hàng không
Du lịch
Môi trường xây dựng 50% cho tháng 9 và 10

30% từ tháng 11 đến tháng 3

Nhóm 2 Giải trí và nghệ thuật 30%
Dịch vụ ẩm thực
Vận chuyển đường bộ
Hàng hải
Bán lẻ
Nhóm 3A Tất cả lĩnh vực còn lại trừ nhóm 3B 10%
Nhóm 3B Khoa học sinh học, kỹ sư, điện tử, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và giao tiếp, truyền thông, chuyển phát, bán lẻ trực tuyến, siêu thị và cửa hàng tiện lợi 10% từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020

Các doanh nghiệp sẽ tự động nhận được các khoản hỗ trợ trong lần payout thứ 4 và thứ 5 vào tháng 3 và tháng 6 năm 2021:

Payout Thời điểm nhận tiền hỗ trợ Lương tháng được hỗ trợ Tổng lương được tính mức hỗ trợ rơi vào thời điểm
Payout 4 Tháng 3 năm 2021 Tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 Trước 14/01/2021
Payout 5 Tháng 6 năm 2021 Tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 Trước 14/04/2021

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với BBCIncorp ngay! Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ!

Chia sẻ bài viết này

Bài Viết Gần Đây

BBCIncorp hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Hội Thảo Trực Tuyến: Thành Lập Công Ty Singapore Dễ Dàng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Khám phá những điểm nổi bật của hội thảo trực tuyến đầu tiên do BBCIncorp tổ chức, tìm hiểu về cách thức thành lập công ty và phát triển bền vững tại thị trường Singapore.

articles-icon
Tin Tức
07/09/2023
BBCIncorp Tham Dự Sự Kiện Mừng Quốc Khánh Singapore Do SCCV Tổ Chức

Kỷ Niệm Lễ Quốc Khánh Singapore Lần Thứ 58 Tại TP.HCM Thành Công Tốt Đẹp

Ngày 09 tháng 08 vừa qua, Hiệp hội Thương mại Singapore tại Việt Nam (Singapore Chamber of Commerce in Vietnam – SCCV) đã tổ chức thành công sự kiện mừng ngày Quốc khánh lần thứ 58 của Singapore (9/8/1965 – 9/8/2023) tại khách sạn Intercontinental Saigon, TP.HCM. Ảnh: Sự kiện kỷ niệm Quốc Khánh Singapore […]

articles-icon
Tin Tức
16/08/2023
Tham gia sự kiện SCCV cùng BBCIncorp

BBCIncorp Tham Gia Sự Kiện Mừng Quốc Khánh Singapore Của SCCV Tại TP.HCM

Cùng BBCIncorp tham gia sự kiện SCCV, mở cánh cửa cho cơ hội kinh doanh và phát triển tại Singapore. Ngày 9 tháng 8, 2023, từ 5:00 PM – 8:30 PM tại gian hàng số 14, khách sạn Intercontinental Saigon. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

articles-icon
Tin Tức
08/08/2023
Công ty con của BBCIncorp tại Việt Nam

Thông Báo về Công Ty Cổ Phần BBCIncorp tại Việt Nam

BBCIncorp Group vui mừng thông báo đến doanh nghiệp về sự có mặt của công ty cổ phần BBCIncorp tại Việt Nam – tọa lạc tại số 39-41 đường D4, khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM

articles-icon
Tin Tức
27/09/2022
Thông báo của MOM về thị thực năm 2020

Các Thay Đổi về Thị Thực tại Singapore Trong Năm 2020

Yêu cầu về mức lương tối thiểu của thị thực Employment Pass và S Pass tại Singapore đã được tăng lên để đảm bảo đủ việc làm cho nhân viên bản xứ.

articles-icon
Tin Tức
29/09/2020
Singapore Ministerial Statement

Thêm Ngân Sách Hỗ Trợ Cho Doanh Nghiệp Từ Chính Phủ Singapore

Chính phủ Singapore vừa ban hành một gói hỗ trợ mới vào tháng 8 năm 2020. Mục tiêu chính là hỗ trợ các doanh nghiệp và tạo việc làm mới cho lực lượng lao động bản xứ.

articles-icon
Tin Tức
11/09/2020
Fortitude Budget in Singapore

Tổng Quan về Ngân Sách Fortitude Budget Cho Doanh Nghiệp

Nhiều chính sách hỗ trợ hơn được ban hành trong Ngân sách Fortitude Budget vào 26/05/2020 nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19

articles-icon
Tin Tức
18/06/2020
Business Support Against Covid-19 from Singapore Government

Các Biện Pháp Hỗ Trợ Mới Cho Doanh Nghiệp Tại Singapore: Ngân Sách Resilience Budget và Solidarity Budget

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Chính phủ Singapore đã han hành thêm 2 chính sách hỗ trợ mới là Resilience và Solidarity Budget.

articles-icon
Tin Tức
23/04/2020
ACRA and IRAS in Singapore react to Covid-19

Gia Hạn Thời Gian Cho Các Yêu Cầu Hàng Năm Từ ACRA và IRAS

Hạn chót cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, nộp tờ khai hàng năm và nộp một số loại thuế sẽ được gia hạn bởi ACRA và IRAS.

articles-icon
Tin Tức
23/04/2020
Singapore Budget 2020 for Businesses

Các Thay Đổi Trong Ngân Sách Singapore 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

Có nhiều thay đổi được thông báo trong kế hoạch Ngân sách Singapore 2020. Nội dung bài viết sẽ tổng hợp các thay đổi về thuế và các chính sách ưu đãi trong năm 2020.

articles-icon
Tin Tức
04/03/2020