Gia Hạn Thời Gian Cho Các Yêu Cầu Hàng Năm từ ACRA và IRAS

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA) và Cơ quan doanh thu nội địa Singapore (IRAS) đã hỗ trợ các doanh nghiệp tại Singapore bằng cách gia hạn thời gian hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý hằng năm đối với công ty.

1. Gia Hạn từ ACRA

ACRA đã quyết định gia hạn deadline cho việc tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên (AGM) và Nộp tờ khai hàng năm (AR), áp dụng đối với tất cả công ty niêm yết và không niêm niết. Sự gia hạn này là tự động, nghĩa là không cần bất kỳ sự đăng ký nào từ phía doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Công ty có hạn chót tổ chức AGM rơi vào khoảng thời gian từ 16/04/2020 đến 31/07/2020 sẽ được gia hạn thêm 60 ngày.
  • Công ty trước đó đã xin và được chấp thuận dời hạn chót việc tổ chức AGM vào khoảng thời gian như trên, từ 16/04/2020 đến 31/07/2020 vẫn sẽ được gia hạn thêm 60 ngày tính từ hạn chót đã được xin và chấp thuận.
  • Công ty có hạn chót việc nộp Tờ khai hàng năm Annual Return (AR) rơi vào khoảng thời gian từ 01/05/2020 sẽ được gia hạn thêm 60 ngày.
  • Công ty có hạn chót tổ chức AGM rơi vào khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến 15/04/2020 và đã tổ chức AGM trong vòng 60 ngày kể từ hạn chót sẽ không bị phạt bởi ACRA. Hạn chót cho việc nộp AR của công ty cũng sẽ được gia hạn 60 ngày.

Chi tiết được mô tả trong bảng sau đây:

Hạn Chót Cũ Cho Việc Tổ Chức AGM Hạn Chót Mới Cho Việc Tổ Chức AGM Hạn Chót Mới Cho Việc Nộp AR
16/04/2020 – 30/04/2020 15/06/2020 – 29/06/2020 15/07/2020 – 30/07/2020
01/05/2020 – 31/05/2020 30/06/2020 – 30/07/2020 31/07/2020 – 29/08/2020
01/06/2020 – 30/06/2020 31/07/2020 – 29/08/2020 30/08/2020 – 29/09/2020
01/07/2020 – 31/07/2020 30/08/2020 – 29/09/2020 30/09/2020 – 30/10/2020

2. Gia Hạn từ IRAS

Tự động gia hạn nộp thuế

Việc nộp thuế các loại thuế sau sẽ được gia hạn bởi IRAS:

Loại Thuế Hạn Chót Cũ Hạn Chót Mới
Thuế thu nhập cá nhân 18/04/2020 31/05/2020
Thuế thu nhập đối với loại hình công ty ủy thác (Trust), câu lạc bộ (Clubs) và các hiệp hội (Associations) 15/04/2020 31/05/2020
Thu nhập chịu thuế dự tính đối với các công ty có năm tài chính kết thúc tháng 1/2020 30/04/2020 31/05/2020
Thuế hàng hóa và dịch vụ GST trong kỳ kế toán kết thúc vào tháng 3/2020 30/04/2020 11/05/2020
Mẫu đơn S45 Thuế nhà thầu với hạn chót nộp vào tháng 4/2020 15/04/2020 15/05/2020
Quyết toán thuế (tax clearance) đối với người lao động nước ngoài nộp vào tháng 4/2020 Gia hạn 1 tháng

Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại quầy bắt buộc phải có hẹn trước

Từ ngày 07/04/2020 đến 04/05/2020, những ai có nhu cầu hỗ trợ kê khai thuế trực tiếp hoặc sử dụng các dịch vụ thuế trực tiếp khác bắt buộc phải đặt lịch hẹn 2 ngày trước khi tới trung tâm EFSC (e-Filing Service Centre) cũng như trung tâm TBSC (Taxpayer and Business Service Centre).

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ BBCIncorp ngay!

Bài Viết Gần Đây