1. Các Vùng Lãnh Thổ Bị Cấm Hợp Tác

Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ, sản phẩm, hoặc giao dịch nào; đồng thời không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào với các vùng lãnh thổ trong danh sách dưới đây, theo quy định dủa FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính).

Danh sách được cập nhật tại : https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Chúng tôi không cho phép bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của chúng tôi được sử dụng, dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với các quốc gia nằm trong danh sách sau :

  Danh sách đen Cực kỳ hạn chế
Bahamas  
Botswana  
Campuchia  
Triều Tiên  
Ethiopia  
Ghana  
Iran  
Pakistan  
Panama  
Sri Lanka  
Syria  
Trinidad và Tobago  
Tunisia  
Yemen  

 

Best Regards,

BBCIncorp Pte. Ltd.