Ngân sách Singapore 2021

Ngân sách Singapore 2021 đã được thảo luận vào tháng 2 vừa rồi. Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, chính phủ Singapore đã quyết định gia hạn các chương trình ưu đãi của năm 2020 cũng như ban hành một số thay đổi khác liên quan đến các chính sách thuế hiện hành.

Chương trình hỗ trợ

Ba chương trình hỗ trợ chính trong Ngân sách Singapore 2020 tiếp tục được gia hạn trong ngân sách năm nay. Mục đích chính của các chương trình này là giúp các doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động là người địa phương.

Chương trình Jobs Support Scheme tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19. Các lĩnh vực nhóm 1 (du lịch và một số khác) sẽ tiếp tục nhận được nguồn tài trợ từ chính phủ để bù trừ vào các khoản thanh toán lương cho nhân viên địa phương từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021 (6 tháng). Các lĩnh vực tháng 2 cũng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ, nhưng với thời gian ngắn hơn (3 tháng) và tỷ lệ hỗ trợ thấp hơn.

Chương trình Wage Credit Scheme được gia hạn thêm 1 năm nữa. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ chi trả 15% các khoản tăng lương đối với các nhân viên là công dân nước này. Mức lương tối đa được áp dụng chương trình là $5000.

Cuối cùng, chương trình Jobs Growth Incentive cũng sẽ được gia hạn thêm 7 tháng. Chính phủ sẽ hỗ trợ các công ty tuyển dụng lực lượng địa phương từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2021 (cần thỏa một số điều kiện). Đối với mỗi người lao động trẻ, mức hỗ trợ tối đa là 25% áp dụng với phần lương $5000 đầu tiên. Còn với người lao động đứng tuổi, mức hỗ trợ là 50% áp dụng với phần lương $6000 đầu tiên.

Một số thay đổi về thuế tại Singapore

Sau đây là một số điểm quan trọng mà các doanh nghiệp nên lưu ý:

– Chương trình hoàn thuế sẽ không được gia hạn trong năm 2021.

– Khoản khấu trừ 250% từ các khoản quyên góp hợp lệ sẽ tiếp tục gia hạn đến tháng 12 năm 2023.

– Chương trình chuyển lỗ về các năm trước sẽ tiếp tục áp dụng trong năm 2021.

– GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) sẽ được mở rộng để áp dụng với một số hàng hóa nhập khẩu bởi đường hàng không hoặc qua bưu phẩm và một số dịch vụ không số hóa của doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng (B-to-C).

– Các nguyên tắc đánh giá sản phẩm truyền thông được miễn thuế thay đổi, sẽ đánh giá dựa trên địa điểm của khách hàng,

– Thuế nhà thầu được mở rộng và điều chỉnh đối với lĩnh vực tài chính. Một số khoản thanh toán cho sản phẩm tài chính sẽ được miễn thuế nhà thầu.

– Rất nhiều các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác được gia hạn trong năm 2021.

>> Bạn có thể tham khảo thêm các thay đổi về thuế trong Ngân sách 2021 tại đây.

Bài Viết Gần Đây