Báo cáo thuế tại Singapore

Công ty của bạn phải tuân thủ nghĩa vụ khai báo thuế tại Singapore. Có 2 loại báo cáo thuế mà công ty bạn cần phải nộp đến cơ quan thuế IRAS. Trong vài trường hợp, bạn có thể nộp bản báo cáo đơn giản hoặc thậm chí được miễn nghĩa vụ báo cáo.

Mỗi loại báo cáo hay tờ khai báo thuế có một hạn nộp khác nhau. Hạn chót này sẽ phụ thuộc vào ngày kết năm tài chính của công ty bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi điều cơ bản mà bạn cần biết để đảm bảo công ty của bạn tuân thủ theo đúng các nghĩa vụ báo cáo thuế tại Singapore.

1. Kỳ Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các khoản thu nhập của công ty bạn kiếm được trong một năm tài chính (financial year – FY) sẽ được xác định và đánh thuế vào năm dương lịch tiếp theo. Năm tiếp theo này được gọi là năm đánh thuế (year of assessment – YA).

Bạn có thể chọn ngày kết thúc năm tài chính (financial year end – FYE) để ấn định một năm tài chính của công ty mình. Tại Singapore, ngày kết thúc năm tài chính có thể là bất kỳ ngày nào trong một năm dương lịch.

Hầu hết các công ty Singapore đều chọn ngày 31 tháng 12 làm ngày kết thúc năm tài chính. Các lựa chọn phổ biến khác là ngày cuối cùng của các quý. Nếu bạn chọn năm tài chính khác ngày 31 tháng 12, hãy thông báo đến cơ quan thuế IRAS. IRAS chính là cơ quan chính phủ sẽ quản lý mọi vấn đề về thuế má tại Singapore.

Một số ví dụ để bạn hiểu hơn về năm tài chính (FY) và năm đánh thuế (YA):

Ngày kết năm tài chính Năm tài chính Năm đánh thuế
31/03 01/04/2019 – 31/03/2020 2021
30/06 01/07/2019 – 30/06/20 2021
31/12 01/01/2020 – 31/12/2020 2021

GHI CHÚ: Nếu năm tài chính của công ty bạn kéo dài hơn 12 tháng, bạn cũng phải thông báo đến IRAS. Và khi báo cáo thuế, bạn phải điều chỉnh và báo cáo thu nhập cho cả hai năm đánh thuế.

Ví dụ, công ty của bạn thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 và chọn ngày kết thúc năm tài chính là 31 tháng 12. Bạn đã thông báo tới IRAS rằng năm tài chính đầu tiên của công ty sẽ kéo dài hơn 12 tháng. Vậy năm tài chính đầu tiên sẽ kéo dài từ 01/08/2019 đến 31/12/2020.

Vậy khi báo cáo thuế, bạn phải điều chỉnh, phân bổ và báo cáo thu nhập công ty cho 2 năm đánh thuế như sau:

 • Thu nhập từ 01/08/2019 đến 31/12/2019 cho năm đánh thuế 2020, và
 • Thu nhập từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 cho năm đánh thuế 2021.

Một ghi chú nhỏ khác: Nếu bạn vẫn chưa biết về quy tắc đánh thuế và mức thuế tại Singapore, trước khi đi tiếp, hãy đọc qua bài viết của BBCIncorp về Thuế thu nhập doanh nghiệp tại nước này.

2. Các Loại Báo Cáo Thuế tại Singapore

Mỗi năm công ty của bạn phải nộp 2 loại báo cáo thuế tại Singapore:

 • Thu nhập tính thuế ước tính (Estimated Chargeable Income – ECI)
 • Mẫu C hoặc C-S hoặc C-S Lite

2.1. Báo cáo Thu Nhập Tính Thuế Ước Tính

Công ty của bạn phải báo cáo khoản thu nhập ước tính sẽ bị đánh thuế sau khi đã áp dụng các biện pháp giảm trừ. Khi báo cáo ECI, công ty của bạn cũng phải khai báo doanh thu với IRAS.

Tuy nhiên, khi thỏa các điều kiện sau, công ty của bạn có thể được miễn báo cáo ECI tại Singapore:

 • Doanh thu trong năm tài chính không vượt quá 5 triệu SGD, và
 • Thu nhập tính thuế ước tính bằng 0 trong năm đánh thuế.

Bạn không cần phải thông báo với IRAS về việc bạn thỏa các điều kiện trên và sẽ không khai báo ECI.

2.2. Báo Cáo Mẫu C/C-S/C-S Lite

Công ty Singapore của bạn nộp các mẫu đơn thuế này để báo cáo chính xác với IRAS về các khoản thu nhập sẽ bị đánh thuế. Mẫu C/C-S/C-S Lite sẽ cung cấp những thông tin chi tiết hơn rất nhiều so với bản báo cáo ECI. Công ty của bạn sẽ có ít nhất 11 tháng để chuẩn bị các mẫu đơn thuế này kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Mẫu C-S

Mẫu C-S sẽ là phiên bản đơn giản hơn của mẫu C. Nó có ít hơn gấp đôi những ô để điền thông tin. Mẫu C-S là giải pháp của chính phủ Singapore nhằm giảm nhẹ gánh nặng báo cáo thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công ty của bạn có thể nộp mẫu C-S cho IRAS khi thỏa các điều kiện sau:

 • Nó được thành lập tại Singapore
 • Doanh thu trong năm tài chính không vượt quá 5 triệu SGD
 • Các nguồn thu nhập của nó đều tính thuế với mức 17%*
 • Nó không được tham gia bất kỳ chính sách hoặc chương trình nào sau đây:
  • Chuyển ngược khoản lỗ hoặc khoản miễn thuế cho vốn (capital allowances) trong năm hiện hành
  • Chuyển lỗ giữa các công ty trong cùng tập đoàn
  • Khoản miễn thuế cho đầu tư (investment allowances)
  • Tín dụng thuế nước ngoài và giảm trừ thuế tại nguồn

*Bạn không nên báo cáo mẫu C-S khi công ty được hưởng các mức thuế ưu đãi đối với một số nguồn thu nhập nhất định.

Mẫu C-S Lite

Để tiếp tục giảm thiểu gánh nặng báo cáo thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, chính phủ Singapore đã thông báo ban hành mẫu C-S Lite vào năm 2020. Hiện tại, đây là mẫu đơn giản nhất dùng để báo cáo thuế tại Singapore. Nó chỉ có 6 vùng thông tin cần phải điền vào.

Công ty của bạn sẽ có thể nộp mẫu C-S Lite khi thỏa các điều kiện sau:

 • Thỏa mãn tất cả các điều kiện của mẫu C-S, và
 • Doanh thu trong năm không vượt quá 200.000 SGD.

Mẫu C

Nếu công ty của bạn không đủ điều kiện để nộp mẫu C-S hoặc C-S Lite, thì nó phải báo cáo thuế với mẫu C. Khi nộp mẫu C, bạn cần phải đính kèm báo cáo tài chính (có thể được miễn kiểm toán khi thỏa các điều kiện nhất định), bản tính thuế và các giấy tờ bổ sung diễn giải khác.

3. Hạn Chót Nộp Báo Cáo Thuế tại Singapore

Bản báo cáo Hạn chót
ECI Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Mẫu C/C-S/C-S Lite Ngày 30 tháng 11 trong năm đánh thuế

Từ năm 2020, công ty của bạn bắt buộc phải khai báo điện tử (e-filing) những báo cáo thuế với IRAS. Sau đây là một số ví dụ để bạn hiểu hơn về hạn chót nộp báo cáo thuế tại Singapore:

Ví dụ 1: Ngày kết thúc năm tài chính là ngày 31 tháng 12:

– Năm tài chính: 01/01/2020 – 31/12/2020

– Năm đánh thuế: 2021

– Hạn chót báo cáo thu nhập tính thuế ước tính: 31/03/2021

– Hạn chót nộp mẫu C/C-S/C-S Lite: 30/11/2021.

Ví dụ 2: Ngày kết thúc năm tài chính là ngày 30 tháng 6:

– Năm tài chính: 01/07/2020 – 30/06/2021

– Năm đánh thuế: 2022

– Hạn chót báo cáo thu nhập tính thuế ước tính: 30/09/2021

– Hạn chót nộp mẫu C/C-S/C-S Lite: 30/11/2022.

4. Cách Báo Cáo Thuế tại Singapore

Để báo cáo thuế, bạn phải đăng nhập vào cổng MyTax Portal với tài khoản CorpPass của công ty. Bạn có thể tự đăng nhập để khai báo thuế cho công ty hoặc phó thác trách nhiệm này cho bất kỳ nhân viên hoặc dịch vụ thuê ngoài, miễn sao là các đối tượng này có tài khoản CorpPass của công ty bạn.

Sau đây là quy trình tổng quan để khai báo thuế tại Singapore:

– Bước 1: Đọc bản hướng dẫn cách khai báo ECIkhai báo đơn C/C-S được ban hành bởi IRAS.

– Bước 2: Đăng nhập vào cổng MyTax Portal với tài khoản CorpPass và xác minh mật mã thông qua tin nhắn.

– Bước 3: Ở thanh menu, chọn “Corporate Tax” và sau đó chọn “File ECI” hoặc “File Form C/C-S” tùy theo ý định của bạn.

– Bước 4: Bắt đầu nhập các dữ liệu theo bản hướng dẫn của IRAS ở trên.

5. Hậu Khai Báo Thuế

Sau khi xem xét các bản báo cáo thuế của bạn, IRAS sẽ gửi lại một thông báo thuế gọi là Notices of Assessment, thường là trước ngày 31 tháng 5 năm sau. Mốc thời gian này áp dụng cho các công ty có việc kinh doanh đơn giản (IRAS cho biết hơn 90% các công ty tại Singapore đều có việc kinh doanh đơn giản). Bạn sẽ có 1 tháng để đóng thuế dựa trên thông tin được ghi trên Notices of Assessment.

Nếu khoản thu nhập tính thuế trong mẫu C/C-S có biên độ chênh lệch lớn khi so với báo cáo ECI, IRAS có thể sẽ đề nghị công ty bạn trình bày về vấn đề này.

Nếu công ty bạn khai báo trễ, IRAS có quyền quyết định hình phạt, từ phạt hành chính cho đến việc triệu tập để xét xử các giám đốc.

6. Kết Luận

Mỗi năm, công ty của bạn phải báo cáo thu nhập tính thuế ước tính (ECI) và mẫu C/C-S/C-S Lite đến cơ quan thuế IRAS tại Singapore. Hạn chót báo cáo ECI là 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, còn hạn chót của việc nộp mẫu C/C-S/C-S Lite là ngày 30 tháng 11 trong năm đánh thuế (ví dụ ngày kết năm tài chính là 30/06/2021 thì năm đánh thuế là năm 2022).

Công ty của bạn bắt buộc phải khai báo điện tử các mẫu báo cáo thuế. Bạn cần phải đăng nhập vào cổng MyTax Portal để có thể báo cáo thuế cho công ty của mình. Sau khi xem xét, IRAS sẽ gửi cho bạn một thông báo về số thuế mà công ty phải đóng. Bạn có thời gian 1 tháng để thanh toán khoản thuế này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thuế tại Singapore, hãy liên hệ BBCIncorp ngay!

Bài Viết Gần Đây