Báo cáo tài chính tại Singapore

Công ty của bạn tại Singapore phải chuẩn bị và soạn báo cáo tài chính hàng năm. Bản báo cáo tại phải được gửi đến các cổ đông tại cuộc họp cổ đông thường niên cũng như phải được gửi đến các cơ quan chính phủ.

Sau đây là 6 câu hỏi phổ biến nhất về báo cáo tài chính tại Singapore.

1. Báo cáo tài chính tại Singapore bao gồm những gì?

Theo các tiêu chuẩn của Singapore, một bản báo cáo tài chính đầy đủ sẽ bao gồm các tài liệu sau:

 • Bản báo cáo tình hình tài chính của công ty (bảng cân đối kế toán)
 • Bản báo cáo về thu nhập toàn diện
 • Bản báo cáo về dòng tiền
 • Bản báo cáo về các thay đổi liên quan đến vốn chủ sở hữu
 • Các bản chú thích và diễn giải khác

Theo quy định, những bản báo cáo trên cũng phải đề cập đến các chỉ số của năm tài chính trước đó. Ví dụ bảng cân đối kế toán cho năm tài chính 2019 cũng phải báo cáo về các con số của năm tài chính 2018.

Nếu công ty của bạn có quyền kiểm soát một công ty khác (ví dụ như nắm giữ 51% số cổ phần), bạn bắt buộc phải soạn bản báo cáo tài chính hợp nhất, để thông báo với chính phủ về tình hình tài chính của cả công ty mẹ và công ty con.

Đây là một ví dụ về bản báo cáo tài chính tại Singapore.

2. Công ty của tôi có phải nộp báo cáo tài chính tại Singapore không?

Tất cả công ty tại Singapore đều phải nộp bản báo cáo tài chính theo định dạng XBRL đến cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp ACRA.

Hầu hết các công ty đều phải soạn và gửi báo cáo tài chính theo mẫu XBRL đầy đủ. Tuy nhiên, công ty của bạn có thể sử dụng mẫu XBRL đơn giản (điền ít thông tin hơn) để báo cáo khi thỏa các điều kiện sau:

 • Doanh thu trong năm tài chính không quá 500.000 SGD
 • Tổng tài sản không quá 500.000 SGD
 • Không niêm yết trên sàn và không phát hành công cụ nợ

3. Doanh nghiệp của tôi có thể được miễn nộp báo cáo tài chính cuối năm tại Singapore hay không?

Câu trả lời là có. Nhưng chỉ trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, hợp danh hữu hạn, hoặc hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

– Công ty của bạn là một dormant company (có thể hiểu nôm na là công ty không hoạt động) trong cả năm tài chính. Ngoài ra, nó không được là công ty niêm yết, hoặc công ty con, và tổng tài sản không được vượt quá 500.000 SGD.

– Công ty Singapore của bạn là một công ty tư nhân miễn trừ có khả năng trả nợ (tiếng anh gọi là solvent exempt private company). Điều này nghĩa là:

 • Công ty của bạn có ít hơn 20 cổ đông
 • Không có cổ đông nào là tổ chức (pháp nhân)
 • Công ty của bạn có khả năng trả nợ

Công ty của bạn vẫn có thể nộp báo cáo tài chính tại Singapore một cách tự nguyện.

Xin hãy ghi nhớ rằng: kể cả khi doanh nghiệp của bạn được miễn trừ khỏi nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cuối năm tại Singapore, bạn vẫn phải chuẩn bị và lưu giữ những báo cáo tài chính. Trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như điều tra, chính phủ Singapore có thể yêu cầu xem xét các bản báo cáo tài chính từ doanh nghiệp của bạn.

4. Hạn chót nộp báo cáo tài chính tại Singapore là khi nào?

Bản báo cáo tài chính (financial statements) là một phần không thể thiếu trong bản báo cáo thường niên (annual return) nộp đến ACRA (trừ khi công ty của bạn được miễn trừ nộp báo cáo tài chính). Nên là hạn chót nộp báo cáo tài chính sẽ trùng với hạn chót nộp báo cáo thường niên.

Trước khi nộp báo cáo thường niên, công ty của bạn phải tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tại sự kiện này, công ty phải gửi đến các cổ đông bản báo cáo tài chính.

Công ty của bạn cũng có thể được miễn tổ chức đại hội cổ đông thường niên nếu các báo cáo tài chính đã được gửi đến tất cả các thành viên của công ty trong vòng 5 tháng kể từ khi một năm tài chính kết thúc.

Vì vậy, sẽ tốt nhất khi bạn chuẩn bị và soạn các báo cáo tài chính trước khi đại hội cổ đông bắt đầu. Tới khi nộp báo cáo thường niên cho ACRA, bạn chỉ cần thêm các thông tin đã soạn sẵn trong báo cáo tài chính vào mẫu định dạng XBRL.

5. Báo cáo tài chính của công ty Singapore có cần được kiểm toán không?

Thường thì sẽ là có. Nhưng nếu công ty của bạn là một “công ty nhỏ” thì việc kiểm toán là không cần thiết. Để được xem là một “công ty nhỏ” thì công ty của bạn phải là một công ty tư nhân và thỏa mãn 2 trong 3 các điều kiện sau:

 • Doanh thu của năm không vượt quá 10 triệu SGD
 • Tổng tài sản không được vượt quá 10 triệu
 • Số nhân viên không vượt quá 50 người

Nếu công ty Singapore bạn được miễn khỏi nghĩa vụ kiểm toán, việc bổ nhiệm một kiểm toán viên cũng là không cần thiết.

Ngược lại, nếu công ty của bạn không phải là công ty nhỏ, nó phải thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính tại Singapore. Ngoài ra, theo luật doanh nghiệp, nó cũng phải bổ nhiệm một kiểm toán viên trong vòng 3 tháng kể từ ngày thành lập công ty.

6. Làm sao để tôi chuẩn bị báo cáo tài chính cho công ty của mình?

Cho mục đích trình bày tại đại hội cổ đông hoặc lưu hành nội bộ, bạn có thể chuẩn bị báo cáo tài chính theo các định dạng thông thường (ví dụ như Words hoặc Excel).

Tuy nhiên, khi nộp cho ACRA, những báo cáo này phải được chuẩn bị với định dạng XBRL. Có 2 cách để bạn chuẩn bị sao cho đúng.

Cách đầu tiên là sử dụng công cụ BizFin và tự soạn báo cáo tài chính theo định dạng XBRL. Sau đây là các bước tổng quan:

Bước 1: Tìm và tải công cụ này về.

Bước 2: Điền vào các trường thông tin được yêu cầu dựa trên bản báo cáo tài chính mà bạn đã chuẩn bị trước đó (cho đại hội cổ đông thường niên).

Bước 3: Sử dụng công cụ để kiểm tra các lỗi sai và sửa lại nếu có.

Bước 4: Đăng tải bản cáo tài chính lên, sau đó đăng nhập vào cổng BizFile+ và nộp bản báo cáo thường niên cùng với bản báo cáo tài chính đã được đăng tải.

Cách thứ hai sẽ bớt nhọc nhằn cho bạn hơn. Đó là sử dụng dịch vụ kế toán Singapore bên ngoài. Tự chuẩn bị báo cáo tài chính sẽ rất là khó khăn nếu bạn không có đủ các kỹ năng kế toán. Dịch vụ kế toán và thuế sẽ đảm bảo mọi giấy tờ được chuẩn bị đúng cách và đúng thời gian.

Tổng hợp các ý chính cần nhớ

Chỉ trong một số trường hợp nhất định, công ty của bạn sẽ được miễn trừ khỏi nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính tại Singapore. Nếu không, bạn phải đính kèm báo cáo tài chính vào báo cáo thường niên gửi đến ACRA.

Báo cáo tài chính tại Singapore nên được chuẩn bị trước khi đại hội cổ đông thường niên diễn ra.

Báo cáo tài chính phải được chuẩn bị theo định dạng XBRL khi nộp đến ACRA.

Công ty của bạn không cần kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm tại Singapore nếu nó là một công ty nhỏ.

Nếu bạn không có đủ các kỹ năng kế toán, cách tốt nhất là sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài để đảm bảo các báo cáo tài chính được soạn một cách chính xác nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, đừng ngần ngại nhắn tin cho BBCIncorp ngay! Nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời bạn chỉ sau vài phút trong giờ làm việc hành chính.

Bài Viết Gần Đây